Paul Widén

Åtalsbeslut mot Netanyahu offentliggjort

Israels tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu under sitt direktsända uttalande i torsdags kväll (bild: skärmdump Facebook)

Benny Gantz, ledaren för utmanarpartiet Kachol Velavan, tvingades i onsdags kväll meddela Israels president Reuven Rivlin att han inte hade lyckats bilda en regering. Därmed försattes landet i en politisk situation som saknar historiskt motstycke. Binyamin Netanyahu, som har varit tillförordnad premiärminister i snart ett helt år och som först fick i uppdrag att försöka bilda en regering efter valet den 17 september, meddelade Rivlin i slutet av oktober att han inte hade lyckats med uppdraget. Efter både Netanyahus och Gantzs misslyckade försök överlämnades därför regeringsuppdraget formellt till Yuli Edelstein, talman för Knesset (Israels parlament), där vilken ledamot som helst nu har tre veckor på sig att försöka samla på sig underskrifter från en majoritet av sina kollegor och presentera detta för presidenten. Om någon skulle lyckas med detta har han eller hon sedan två veckor på sig att bilda en regering med detta underlag. Om detta skulle misslyckas kommer Israel gå till val igen, för tredje gången på mindre än ett år.

Bara ett dygn efter beskedet från Benny Gantz kom nästa politiska bombnedslag, när justitiekansler Avichai Mandelblit offentliggjorde sitt beslut att väcka åtal mot Netanyahu i tre separata rättsfall. Åtalspunkterna i två av fallen är förskingring och trolöshet mot huvudman, medan det tredje fallet även omfattar åtalspunkten mutbrott. Beslutet var väntat, då Mandelblit redan den 28 februari offentliggjorde ett nästan identiskt preliminärt åtalsbeslut. Efter det beskedet hade emellertid Netanyahus advokater fortfarande en chans att bestrida åtalspunkterna i en sista förhörsrunda, som genomfördes under några dagar i oktober. Man lyckades dock inte övertyga justitiekanslern att ändra eller stryka någon del av åtalsunderlaget, och i torsdags kväll blev därmed Netanyahu den första sittande premiärministern i Israels historia som har åtalats för ett brott.

Netanyahu valde att bemöta åtalsbeslutet via videolänk från sitt residens i centrala Jerusalem, som direktsändes på TV och Facebook. Å ena sidan sade han sig respektera Israels rättsväsende, men i samma andetag anklagade han landets polis och statsåklagare för kuppförsök. “Det är dags att utreda utredarna, att utreda åklagarna som godkänner dessa befläckade utredningar”, menade han, och hävdade att landets lagar hade tillämpats selektivt för att sätta dit just honom. Vidare begärde han tillsättningen av en oberoende kommission för att utreda polisens hantering av bevis och vittnen. Under Netanyahus nästan 18 minuter långa anförande lyste självkritiken med sin frånvaro. Han medgav inte att han hade begått några misstag eller att det kunde finnas legitima skäl att ifrågasätta hans agerande.

Israelisk lag stipulerar inte definitivt att en premiärminister måste avgå om åtal väcks mot honom eller henne, vilket gör att Netanyahu på denna punkt har lagen på sin sida, i alla fall tills vidare. Han är dock inte bara premiärminister, utan även hälsominister, socialminister, minister för judar i diasporan och jordbruksminister, och ingen ministerpost utöver premiärministerposten får enligt lag innehas av någon som står åtalad för brott. Av allt att döma kommer han därför tvingas avyttra sig dessa ministerposter. Netanyahu sitter dock inte säkert som premiärminister heller, då Mandelblit på söndagsmorgonen inledde överläggningar med statsåklagaren Shai Nitzan för att innan kommande veckoslut avgöra om lagen förhindrar en premiärminister som står åtalad för brott att få i uppdrag att bilda en ny regering. Även Israels högsta domstol väntas behandla ärendet.

Både Netanyahu och flera av hans politiska allierade upprörs av att Israels domstolsväsen försöker spela en så avgörande roll i den pågående politiska krisen. Israels transportminister Bezalel Smotrich uppmanade i fredags till folkliga protester mot vad han kallade “en destruktiv och farlig juridisk diktatur”, medan kultur- och sportminister Miri Regev nu imorse anklagade justitiekanslern för att försöka “mörda Israels demokrati”. Samtidigt har Netanyahus mångårige politiske rival i det egna Likudpartiet Gidon Sa’ar bestämt tillbakavisat Netanyahus påstående att han är utsatt för ett kuppförsök. Sa’ar kallade påståendet för oansvarigt och menade att det skapar kaos i landet, samtidigt som han försvarade Mandelblits integritet. Han tillstod att det för närvarande inte finns något som juridiskt förhindrar Netanyahu från att fortsätta som premiärminister, men menade att Netanyahu måste sägas ha bevisat att han är politiskt förbrukad. “Tror någon att Netanyahu efter ett tredje, fjärde, femte eller sjätte nyval skulle lyckas bilda en regering?” frågade han retoriskt igår kväll. Om Netanyahu inte avgår “kommer den politiska krisen att fortsätta, eller också, Gud förbjude, kommer vi att förlora makten till våra rivaler”. På söndagsmorgonen bad Sa’ar därför formellt Likuds centralkommitté att utlysa ledarskapsval inom två veckor, i vilket han ämnar utmana Netanyahu.

Paul Widen

Jerusalem

Massiva israeliska bombräder i Syrien

Israeliska stridsflygplan (foto: IAF)

Natten till onsdagen gick israeliska stridsflygplan till attack mot ett stort antal militära mål i Syrien tillhörande det iranska republikanska gardets Quds-enhet och den syriska armén. Enligt IDF (Israels försvarsstyrkor) utfördes de massiva bombräderna som ett svar på raketbeskjutningen från Syrien tidigt igår morse. Fyra raketer avfyrades då mot Israel, men samtliga sköts ner av raketförsvarssystemet Järnkupolen, utan att någon människa kom till skada. Nattens israeliska bombräder riktades både mot de enheter som låg bakom gårdagens raketbeskjutning och mot andra militära mål, bland annat sambandscentraler, militärbaser och vapenlager. Enligt syriska källor ska minst 23 människor ha dödats i attackerna, däribland 16 “utländska medborgare” (förmodligen iranier).

Israel har de senaste åren enligt egen utsago genomfört hundratals bombräder mot militära mål i Syrien tillhörande främst Iran och den libanesiska terroristorganisationen Hezballah. I somras rapporterades även flera bombräder mot iranska styrkor i Irak, som Israel misstänktes ligga bakom. Efter den iranska drönar- och kryssningsmissilattacken mot saudiarabiska oljeraffinaderier den 14 september i år har det dock inte rapporterats en enda israelisk bombräd i varken Irak eller Syrien, med undantag för missilattacken mot Akram al-Ajouri, en högt uppsatt företrädare i Islamiska jihads politiska gren, i Damaskus den 12 november. Detta plötsliga avbrott har av flera militäranalytiker satts i samband med dels en hårdnande retorik i Irak och Iran mot de misstänkta israeliska flygräderna, och dels frånvaron av ett kraftfullt amerikansk svar på de iranska attacken mot Saudiarabien, som slog ut hälften av kungarikets oljeproduktion. I Israel har man befarat att en iransk vedergällningsattack bara är en tidsfråga, och mot bakgrund av USA:s tydliga ovilja att konfrontera Irans aggression har man därför valt att hålla en lägre profil.

Gårdagens raketattack från Syrien erbjöd emellertid Israel ett gyllene tillfälle att gå till massiv motattack utan att anklagas för att ha inlett sammanstötningen. Varför Syrien och/eller Iran plötsligt valde att avfyra ett fåtal raketer mot Israel igår morse är dock svårare att förklara. Motstridiga rapporter i syrisk statskontrollerad media gjorde inledningsvis gällande att Israel hade utfört en bombräd mot Damaskus tidigt igår morse, men dessa rapporter kom först efter raketbeskjutningen från Syrien och dementerades omedelbart av Israel. Kryptiska antydningar och raderade tweets bland israeliska militärkorrespondenter tyder på att bakgrunden till den syriska raketbeskjutningen har hemligstämplats av den israeliska militärcensuren. Klart är dock att det råder ett mycket spänt läge i hela regionen, vilket samtidigt förvärras av de omfattande våldsamma folkliga protesterna i Libanon, Irak och Iran. Den osäkra politiska situationen i Israel riskerar givetvis också att utnyttjas av landets fiender, då ett tredje nyval inom loppet av mindre än ett år kan komma att utlysas om mindre än en månad.

Paul Widen

Jerusalem

Politisk nedräkning i Israel

Benny Gantz, ledare för Kachol Velavan, och president Reuven Rivlin.

Mindre än tre dygn återstår nu för utmanarpartiet Kachol Velavan under ledning av Benny Gantz att presentera en regering för Israels president Reuven Rivlin. Efter valet den 17 september gick uppdraget att bilda regering först till den tillförordnade premiärministern Binyamin Netanyahu, då 55 av Knessets 120 ledamöter gav honom sitt förtroende. Gantz hade för sin del bara stöd av 54 ledamöter, medan övriga 11 ledamöter lade ner sina röster. Den 22 oktober lät Netanyahu dock informera Rivlin att han inte hade lyckats bilda en ny regeringskoalition, och uppdraget gick då vidare till Gantz.

Sannolikheten att Gantz skulle lyckas samla en majoritet av Knessets ledamöter bakom sig var emellertid från första stund ännu mindre än den var för Netanyahu. Kachol Velavan blev visserligen största parti i valet och fick 33 mandat, men ideologiskt står partiet närmare Netanyahus Likud än partierna på vänsterkanten, vilken innebär att det i princip helt saknar naturliga koalitionspartners i Knesset. Partiet uttalade strävan har därför varit att bilda en samlingsregering med Likud, men enbart på villkor att Netanyahu först avgår som partiledare, då denne inom kort väntas åtalas för bedrägeri, trolöshet mot huvudman och mutbrott. Likud har för sin del också uttryck sitt stöd för bildandet av en samlingsregering med Kachol Velavan, men har bestämt avvisat kravet på Netanyahus avgång. Dessutom har Likud bildat en pakt med det nationalreligiösa partiet Yamina och de två ultraortodoxa partierna Shas och Yahadut Hatorah som innebär att de fyra partierna, som sammanlagt har 55 mandat, kommit överens om att inte ingå i en koalitionsregering om inte de övriga partierna i pakten också bjuds in. En majoritet i en samlingsregering bestående av denna pakt och Kachol Velavan skulle alltså vara lojal mot Netanyahu och därmed ge honom större politiskt inflytande än Gantz, trots att Gantz skulle företräda det största partiet i regeringen. Sammantaget har detta inneburit att förhandlingarna mellan Likud och Kachol Velavan har varit helt låsta sedan valet. Båda partierna säger sig vilja ha en samlingsregering, men kraven som de ställer på varandra har hittills gjort det omöjligt för dem att nå en överenskommelse.

Om varken Kachol Velavan eller Likud viker sig från sina respektive krav finns det dock ytterligare ett alternativ för Gantz, nämligen att bilda en minoritetsregering med de två vänsterpartierna Avoda/Gesher och Hamachane Hademokrati/Meretz, med stöd utifrån från delar av det arabiska samlingspartiet och det nationalistiska högerpartiet Yisrael Beitenu. Till skillnad från exempelvis Sverige är minoritetsregeringar mycket ovanliga i Israel, men rent lagtekniskt behöver en regering bara åtnjuta en pluralitet i Knesset, dvs. inte en majoritet. Så länge Gantz stöds av minst 56 ledamöter (en mer än högerblockets 55) kan han alltså bilda en regering.

Trots att en sådan lösning skulle kräva ett ytterst osannolikt samarbete mellan Yisrael Beitenu och det arabiska samlingspartiet (föreställ er ett samarbete mellan Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ…), utan egentliga förtjänster för partierna själva och med stor risk för bakslag från deras respektive väljarbaser, är Netanyahu märkbart nervös inför möjligheten att han innan veckans slut inte längre kommer att vara premiärminister. “Detta vore en historisk terroristattack mot staten Israel”, varnade han igår under ett extrainsatt partievenemang i Tel Aviv. Vidare anklagade han det arabiska samlingspartiet för att stödja terrorism och för att sträva efter att förinta Israel. Det arabiska samlingspartiets ledare Ayman Odeh gav svar på tal på Twitter: “Ikväll förseglade Netanyahu sitt öde som den förbittrade brottsling han är, som inte klarar av att förlora, utan istället skadar och uppviglar mot dem han är tänkt att tjäna”.

Om Gantz inte lyckas presentera en regering för president Rivlin innan midnatt på onsdag återstår ett sista alternativ som aldrig har prövats tidigare i Israels historia: vilken Knessetledamot som helst – inte nödvändigtvis en partiledare – kan inom tre veckor försöka få stöd från en majoritet av Knesset att bilda en regering. Om ledamoten lyckas med det har han eller hon sedan två veckor på sig innan han måste presentera regeringen för presidenten. Låt oss återkomma till detta om och när det blir aktuellt.

Paul Widen

Jerusalem

Skakig vapenvila efter två dygns strider

Terroristorganisationerna Islamiska jihad och PRC har de senaste dagarna publicerat så kallade “martyraffischer” av sina dödade medlemmar.

Israel och den palestinska terroristorganisationen Islamiska jihad ingick en inofficiell vapenvila klockan 5.30 imorse med hjälp av egyptiska medlare. Som brukligt är fortsatte sedan raketbeskjutningen från Gaza i ytterligare ett par timmar innan ett spänt lugn lägrade sig strax innan klockan 7.30. Detta varade i lite mer än tre timmar, då ytterligare fem raketer avfyrades från Gaza mot staden Netivot. Sent på eftermiddagen bröts lugnet av ännu en raketsalva. Inga israeliska flygräder har dock rapporterats sedan inatt.

Under de gångna två dyngen har mer än 450 raketer avfyrats mot Israel från Gaza. Omkring 90% av raketerna med beräknad nedslagsplats i bebodda områden sköts ner av det israeliska raketförsvarssystemet Järnkupolen. Övriga 10% orsakade ansenliga materiella skador, men tack vare den omfattande utbyggnaden av skyddsrum i Israel skadades förhållandevis få människor i attackerna. Tre människor rapporteras ha träffats av raketsplitter, medan ett trettiotal människor har fått vård för fallskador efter att ha rusat till skyddsrum. Ytterligare omkring 40 människor har vårdats för chock, däribland en åttaårig flicka som drabbades av hjärtstillestånd under ett raketanfall.

Enligt hälsoministeriet i Gaza som kontrolleras av den palestinska terroristorganisationen Hamas har 34 människor dödats i de israeliska bombräderna sedan i tisdags morse. Ytterligare 111 människor ska ha skadats. Enligt IDF (Israels försvarsstyrkor) var minst 25 av de dödade palestinierna medlemmar i terroristorganisationer, främst Islamiska jihad och den mindre terroristorganisationen PRC. Hittills har organisationerna offentliggjort namnen på 11 av sina dödade medlemmar. Utöver Baha Abu al-Ata, den högt uppsatte befälhavaren i Islamiska jihad som dödades i en israelisk precisionsattack i tisdags morse, dödades ytterligare ett högre befäl i samma organisation natten till idag. Rasmi Abu Malhous, som var ansvarig för Islamiska jihads raketenhet, dödades tillsammans med fem medlemmar i sin familj när huset han befann sig i totalförstördes av en israelisk raket. Ytterligare 12 människor rapporterats ha skadats i explosionen.

Större sammandrabbningar mellan Israel och terroristorganisationerna i Gaza brukar ges olika namn av de stridande parterna, och så även denna gång. “Svart bälte” är den beteckning som IDF har gett sin operation, medan Islamiska jihad har valt att kalla striderna för “Gryningsvrål”. Det inofficiella eldupphörsavtalet som nåddes mellan parterna sent inatt med hjälp av egyptiska medlare stipulerar att Islamiska jihad upphör med sin raketbeskjutning och garanterar att protester mot Israel i anslutning till gränsstaketet inte urartar i våld, medan Israel föresätter sig att upphöra sina attacker mot terroristorganisationernas ledarskap och infrastruktur. Parterna själva har gett en annan version av den inofficiella överenskommelsen. Israel har som vanligt konstaterat att “lugn kommer att besvaras med lugn”, medan landets nyutnämnde försvarsminister Naftali Bennett på morgonen uppgav att Israel har “ändrat spelreglerna”: från och med nu kommer ansvar för framtida attacker mot Israel att besvaras med precisionsattacker mot terroristorganisationernas ledarskap, istället för enbart symboliska attacker mot organisationernas infrastruktur. Islamiska jihad har för sin del också velat utmåla eldupphöret som en seger och hävdar att den ingicks efter att Israel accepterade organisationens krav att upphöra de dödliga attackerna mot dess ledarskap.

Samtidigt som israeliska beslutsfattare nu avvaktar för att se om den inofficiella vapenvilan kommer att hålla är alla införstådda i att nästa våldsutbrott bara är en tidsfråga. Trots uppmaningar om nationell enhet från president Reuven Rivlin och ledaren i utmanarpartiet Kachol Velavan har skarp kritik riktats mot interrimsregeringen under ledning av Binyamin Netanyahu för beslutet att döda Baha Abu al-Ata och hanteringen av våldutbrottet som följde. Avigdor Liberman, ledaren för det sekulära nationalistpartiet Yisrael Beitenu, uppgav under tisdagen att han redan för ett år sedan (när han var försvarsminister) förespråkade dödandet av al-Ata, men att Netanyahu då hade lagt in sitt veto. Efter detta uttalande har israeliska medier rapporterat att Netanyahu ändrade åsikt i frågan efter att han tvingades ta betäckning i direktsändning när raketlarmet ljöd under ett valmöte den 11 september i år, i en attack som al-Ata ska ha legat bakom. Israels militära ledarskap ska då ha motsatt sig en attack, med hänvisning till att den då inte gick att utföra utan att riskera ett stort antal civila dödsoffer. IDF ska dock ha börjat planera operationen efter Netanyahus åsiktsbyte, varefter man så småningom identifierade en lämplig tid och plats då al-Ata kunde dödas med minimal risk för omfattande kollaterala offer. Operationen godkändes av säkerhetskabinettet och följde bokens alla regler, men faktum kvarstår alltså att attacken utgjorde ett tydligt avsteg från IDF:s agerande sedan sommaren 2014, och det är oklart varför Israels säkerhetskabinett plötsligt valde att göra detta avsteg just när landet befinner sig i ett så känsligt politiskt läge.

Paul Widen

Jerusalem

Senaste inläggen
Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 1021527Läsningar totalt:
  • 4Läsningar idag:
  • 835177Besökare totalt:
  • 3Besökare idag:
  • 3Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen