Krönikor

Den store förhudsinsamlaren

Far, son och mohel (foto: Yosef Funke)

Far, son och mohel (foto: Yosef Funke)

I fredags morse välkomnades min nyfödde son in i Abrahams förbund och fick namnet Roee Chai. När min förste son föddes för lite mer än fyra år sedan skrev jag en djupt personlig krönika om den judiska omskärelseceremonin (länk). Läsarreaktionerna var nästan uteslutande positiva och många skrev att de uppfattade ceremonin som mycket vacker. Bara en enda person framförde sina invändningar och förklarade sakligt att hon tyckte att det var fel att utsätta ett litet barn för detta helt onödiga kirurgiska ingrepp.

Jag funderade länge på hur jag bäst borde bemöta denna reaktion, som jag tyckte var synnerligen arrogant och förmäten. Till slut valde jag att inte bemöta den alls, eftersom jag av allt att döma hade att göra med en person vars uppfattningar om tillvaron skiljde sig så mycket från mina egna att det var orealistiskt att hoppas på ens ett minimum av samförstånd. Om hennes påstådda omsorg för gossebarnens bästa vore lagstadgad hade den resulterat i en värld där judendomen inte hade kunnat existera. Förmodligen hade hon inte reflekterat över detta, eller över att hennes argument mot omskärelse går som en röd tråd genom antisemitismens historia, från Antiokus IV Epifanes till Adolf Hitler.

Under de fyra år som förflutit sedan dess har jag ibland tänkt tillbaka på det jag skrev i den där krönikan. Ämnet återaktualiserades förra våren när min fru blev gravid igen och det alltså även denna gång var en pojke. Ju mer jag tänkte på saken, desto mer övertygades jag om att den arrogant förmanande läsaren i själva verket hade haft all rätt att ta anstöt och bli provocerad. Visst, man kan sublimera och estetisera omskärelsen, men genast infinner sig då frågan om ett så brutalt och onaturligt ingrepp verkligen var avsett att bara vara vackert. Är det inte mer rimligt att anta att det ska vara just anstötligt och provocerande, att det på ett fundamentalt plan är ämnat att beröra?

I det antika Grekland uppfattades människokroppen som naturligt fulländad. Judendomen utmanade denna uppfattning och hävdade istället att människan själv måste fullborda verket genom att skära bort en liten bit, och inte vilken bit som helst, utan en bit av manslemmen. Den store förhundsinsamlaren (som James Joyce lite hädiskt kallar Gud i sin klassiker Ulysses) kräver alltså tillträde till det som symboliserar människans mest grundläggande djuriska drift, och som samtidigt är människans mest intima, privata och sårbara aspekt. Där, i detta på samma gång djuriska och intima, där vill Gud vara närvarande och där måste därför något friläggas och skäras bort för att göra människan mottaglig och bli berörd. Både ingreppets brutalitet och dess provocerande anspråk om Gud och människan och skapelsen var så anstötliga att Antiokus IV Epifanes belade seden med dödsstraff.

Mer än 2000 år har förflutit sedan dess, men ändå fortsätter ämnet att provocera eftersom frågorna om Gud och människan och skapelsen aldrig blir inaktuella, och eftersom judendomens svar fortsätter att utmana och ifrågasätta. För att kunna föra en ärlig dialog måste man dock först erkänna detta, för vilken nytta gör en utmaning om man på förhand kräver att alla ska hålla med och tycka att det är vackert?

Paul Widen

Jerusalem

“Israels mest respekterade tidning”

haaretzI synagogan som jag brukar gå till föregicks igår den föreskrivna profetläsningen (Jer. 34:8-22, 33:25-26) av att personen som kallats upp för att läsa avvek från den urgamla liturgin genom att anknyta texten som han stod i begrepp att läsa till ett myndighetsbeslut som hade verkställts under föregående vecka. Det ovanliga avbrottet från gudstjänstordningen var kort och plötsligt, vilket gjorde att jag inte hann uppfatta exakt vad som sas. Efter gudstjänsten gick jag därför upp till sagda herre, en distingerad akademikertyp och tillika levit, och frågade vad det var han hade syftat på.

“Israels justitiedepartement har beslutat att avveckla den enhet inom myndigheten som är ansvarig för bekämpning av människohandel”, förklarade leviten indignerat. Profetläsningen ur Jeremia som han just hade läst handlade om hur kung Sidkia och befolkningen i Jerusalem först frigav alla sina slavar (i enlighet med 2 Mos. 21, som var en del av dagens Torah-läsning), men hur kungen och befolkningen sedan ändrade sig och tog tillbaka sina slavar. Jeremias profetiska dom över folket för detta brott mot Bibelns mest grundläggade frihetsprincip är mycket hård: de ska “hemfalla åt svärd, pest och hungersnöd; […] deras döda kroppar ska bli mat åt himmelens fåglar och markens djur”. Israels regering gör nu i allt väsentligt samma sak som kung Sidkia gjorde för 2600 år sedan, menade leviten: genom att avvekla enheten som bekämpar människohandel kommer antalet kvinnor som traffikeras och tvångsprostitueras än en gång att skjuta i höjden. “Tur att jag inte är bokstavstroende”, tillade han med ett skevt leende, “annars hade jag uppriktigt fruktat att Hakadosh Baruch Hu [den Helige, välsignad vare Han] skulle fimpa mig”.

Men varför har man beslutat detta, undrade jag, och när togs beslutet? Jag hade inte sett eller hört någonting om saken. “Det stod på Haaretz förstasida häromdagen”, förklarade leviten. “Och varför? Ja du, de skyller på resursbrist, men ärligt talat: Ayelet Shaked [Israels justitieminister] bryr sig inte om goyim [icke-judar] och det är ju bara goyim som berörs. Regeringen borde nu öppet förklara att de högaktningsfullt skiter i judiska värderingar”.

Bestört och beklämd lämnade jag synagogan. Förutom det dagliga flödet av knivöverfall dominerades en stor del av förra veckans nyheter av de amerikanska primärvalen. Hur kunde det komma sig att enbart Haaretz hade ansett att detta ödesdigra beslut hade nyhetsvärde? Det var först när jag senare hittade artikeln på Haaretz hemsida som jag insåg att den gode leviten av allt att döma hade överreagerat. Rapporten är grundad på rykten, anonyma källor och diverse domedagsprognoser som av allt att döma har utlösts av att chefen för den berörda enheten, Merav Shmueli, har beslutat att avgå. Justitiedepartementet har tagit emot hennes avskedsansökan men förnekar kategoriskt att man har tagit något beslut om att ändra enhetens arbete, och betonar också att det inte heller föreligger några sådana planer.

En storm i ett vattenglas, således, eller rättare sagt: en storm i Haaretz ankdamm. Inalles 5.8% av Israels tidningsläsare (bevisligen även den ovannämnda leviten) tilltalas av den här sortens journalistik, där Israels verkliga och påhittade brister förstoras, där regeringen per definition är oförblommerat rasistisk och fascistisk, och där anständiga judar därför har god anledning att befara att den Helige, välsignad vare Han (som man egentligen inte tror på) närsomhelst kan komma att fimpa hela det sionistiska projektet. Tidningens redaktörer instämmer naturligtvis till fullo när Svenska Dagbladet publicerar debattartiklar som kallar Haaretz för “Israels mest respekterade tidning” och idolporträtt där dess mest förbittrade och israelhatande journalist beskrivs som “Israels samvete“. 94.2% av tidningsläsarna i landet har dock valt bort denna nyanslösa svartmålning till förmån för andra, mer politiskt sansade publikationer. Om Svenska Dagbladet vill förmedla en mer rättvisande bild av Israel bör man alltså överväga att ägna en tanke eller två åt hur 19 av landets 20 tidningsläsare resonerar, istället för att bara fokusera på den där enda stollen som läser Haaretz.

Paul Widen

Jerusalem

När “mörda” är en artig omskrivning

Yossef Romano הי״ד

Yossef Romano הי״ד

(Artikeln nedan innehåller grafiska beskrivningar av det som hände under massakern vid OS i München 1972. Känsliga personer avråds från att läsa vidare.)

Min knappt fyraårige son satt i mitt knä på bussen imorse. Vi satt precis bakom busschauffören och jag kunde därför höra radion ganska väl, först bara som ett sorl som jag inte reagerade på, men ganska snart kom ord, ord som jag in i det längsta vill försöka skydda min son från. Radioprataren hade nämligen Ilana Romano på tråden, änka till Yossef Romano, en av de 11 israeliska idrottsmän som mördades av palestinska terrorister under de olympiska spelen i München 1972. Ordet “mördades” är dock en ganska artig omskrivning av det som idrottsmännen utsattes för. New York Times publicerade igår en artikel i vilken det framkom att Yossef Romano (och eventuellt även ett eller flera av de andra offren) kastrerades av de palestinska terroristerna under det utdragna gisslandramat. De misshandlades och torterades i två dygn. Först nu, 43 år efter massakern, har Ilana Romano valt att prata om det offentligt för första gången.

Fram till 1992 visste Ilana Romano bara att hennes make hade dödats under gisslandramat. Det året, 20 år efter det brutala dådet och efter en utdragen process med tyska myndigheter, fick hon och andra anhöriga till offren tillgång till bilder tagna på brottsplatsen, bilder som myndigheterna i 20 år hade förnekat existensen av. Bilderna offentliggjordes inte, men de nådde ändå Los Angeles Times, som på årsdagen av dådet 2002 skrev att “bilderna starkt talar för att [Yossef] Romano kastrerades”. Artikelförfattaren tillade dock detta inte definitivt kunde bevisas, och citerade även den enda överlevade terroristen Jamal Al-Gashey, som kallade påståendet för “en komplett lögn”. 10 år senare, 40 år efter dådet, när Israel hoppades (förgäves, skulle det visa sig) att den internationella olympiska kommittén (IOC) skulle gå med på att högtidlighålla 40-årsminnet av massakern med en tyst minut under OS-invigningen, skrev Guri Weinberg, son till den mördade idrottsmannen Moshe Weinberg, en debattartikel i vilken han citerade ett affekterat meningsutbyte sommaren 1996 mellan anhöriga till de mördade israeliska idrottsmännen och Alex Gilady, medlem i IOC. Gilady hade just förklarat för de anhöriga att en tyst minut under invigningen av OS i Atlanta för att hedra de israeliska idrottsmännen inte vore möjligt, eftersom man då också skulle behöva utlysa en tyst minut för palestinierna som dog under OS 1972:

   [Moshe Weinbergs änka] sa, “Men det dog ju inga palestinska idrottsmän”.

   Gilady svarade, “Nej, men det fanns palestinier som dog under OS 1972”.

   Jag hörde en av änkorna säga till Gilady, “Jämställer du mordet på min man

   med terroristerna som dödade honom?”

   Tystnad.

   Då brast Ilana Romano ut i ett vrål som har hemsökt mig till denna dag. Hon

   skrek på Gilady, “Hur understår du dig! Du vet vad de gjorde med min make!

   De lät honom ligga där i timmar, att dö långsamt, och sedan gjorde de slut på

   honom genom att kastrera honom och preja in den i munnen på honom, Alex!”

De påstått okända brutala detaljerna som New York Times publicerade igår har alltså varit kända i åtminstone 23 år, och vidden av brutaliteten valde man ändå att inte publicera. Rimligtvis kände även Steven Spielberg till exakt vad bilderna visade när han spelade in filmen München 2005, eftersom han korrekt återger flera andra detaljer som han bara kan ha känt till om han hade sett bilderna, men även Spielberg valde att inte göra rättvisa åt brottets fulla omfattning. Man vågar liksom inte öppna ögonen hela vägen, orkar inte erkänna att man står inför en fiende som inte “mördar”, utan som sadistiskt torterar med syfte att totalt degradera och avhumanisera sina offer innan de dör.

Imorse satt jag alltså på bussen och lyssnade på Ilana Romanos skälvande stämma på radion, med min son sittande i mitt knä, och jag funderade på hur många ord han hörde, hur många han lyckades uttyda och förstå. Ganska snart orkade busschauffören inte lyssna mer och bytte därför kanal, tacksamt nog innan min sons nyfikenhet hade väckts, fast det är ganska uppenbart att han för länge sedan började inse att något inte är som det ska här i världen.

Paul Widen

Jerusalem

 

Preferensen för döda judar

Yellow Star of DavidUnder Kristallnatten, natten mellan den 9 och 10 november 1938, utsattes Tysklands och Österrikes judiska befolkning för en statligt organiserad progrom. Minst 90 människor mördades, samtidigt som över 1000 synagogor och 7000 butiker ägda av judar brändes ner. 30000 judar deporterades till koncentrationsläger.

Minnet av Kristallnatten brukar högtidlighållas varje år med manifestationer på många håll i Europa, så även i år, men i Umeå fick årets manifestation en smått ironisk vridning då stadens judiska förening inte fick någon inbjudan att delta. ”Det kan upplevas som en ovälkomnande eller otrygg situation för dem”, förklarade manifestationens arrangör Jan Hägglund. Tidigare har nämligen enskilda deltagare hållit upp plakat med ett likhetstecken mellan Israels flagga och ett hakkors, dvs. ett klockrent exempel på modern politisk antisemitism. Istället för att utesluta antisemiterna valde dock Hägglund att utesluta judarna, för att liksom undvika liknande penibla situationer.

Jan Hägglunds ynkliga beslut har fått utstå skarp kritik de senaste dagarna. “Historielöst mörker” är ett omdöme som har hörts. “Antirasisterna verkar lida av minnesförlust” konstateras det på annat håll. Det finns emellertid inget som tyder på att Jan Hägglund skulle ha bristande historiekunskaper eller lida av minnesförlust. Det finns heller ingen anledning att tro att han är en antisemit. Av allt att döma är han bara en ryggradslös arrangör som inte förmådde säga ifrån när antisemiter kidnappade en manifestation som borde vara tillägnad minnet av just antisemitismens offer. Hans obefintliga civilkurage gör honom exceptionellt olämplig att arrangera den här typen av manifestationer, men för att förstå vad som hände i Umeå bör man blicka bortom Hägglund och istället fundera över individerna och organisationerna som gjorde att han kände sig tvingad att inte bjuda in Umeås judiska förening. Kristallnattsmanifestationen i Umeå är nämligen bara en av flera liknande manifestationer runtom i Europa som har kapats av judehatare. Igår deltog exempelvis den arabiskisraeliska knessetledamoten Hanin Zoabi i en minnesstund för Förintelsens offer i Amsterdams judiska kvarter, under vilken Zoabi likställde Israel med nazisterna. Hon försvarade sina uttalanden genom att hänvisa till Kristallnattens “universella och mänskliga perspektiv”, som alltså gjorde det möjligt för henne att utnyttja minnet av ett massmord på judar för att demonisera den judiska staten. Den här typen av svador har kunnat höras i Amsterdam i flera år under manifestationerna till minne av Kristallnatten.

Minnet av förföljda och mördade judar högtidlighålls alltså, men samtidigt utesluts judar från högtidlighållandet och/eller utpekas judar som likställda förövarna. Det kan förefalla skrattretande dumt och historielöst, och tänk om det ändå vore så väl om vi här hade att göra med dumhet eller okunskap. Så icke. I själva verket är detta nämligen ett uttryck för den urgamla och vida utbredda europeiska preferensen för döda judar framför levande judar. Genom sin blotta existens har ju levande judar alltid ruckat på Västerlandets ekvilibrium. Det är först när judar dör som de uppfattas som användbara, både teologiskt och politiskt. Det är alltså inte så konstigt att antisemiter nu ikväll tänder ljus till minne av mördade judar. Vi känner ju igen detta från andra sammanhang.

Paul Widen

Jerusalem

Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 733475Läsningar totalt:
  • 221Läsningar idag:
  • 589960Besökare totalt:
  • 159Besökare idag:
  • 2Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen