mailheader_900
2021-04-30

Landssorg i Israel

Israels president Reuven Rivlin tänder 45 minnesljus utanför sitt residens i centrala Jerusalem (foto: Mark Neyman, GPO)

Israels tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu utlyste en dags landssorg kommande söndag efter att minst 45 människor trampades och klämdes ihjäl under firandet av en religiös festival i Meron i norra Galiléen natten till fredagen. Ytterligare över 150 människor uppges ha skadats, varav många svårt. Händelsen är den dödligaste katastrofen i fredstid i staten Israels historia.

Minst 90,000 människor beräknas ha deltagit i firandet av den judiska högtiden Lag b’Omer i Meron för att högtidlighålla dödsdagen av Rabbi Shimon Bar Yochai (även kallad Rashbi), som levde och var verksam under perioden strax efter det andra Templets förstörelse och som ligger begravd i Meron. Hans grav har gjort det lilla samhället till Israels näst mest besökta pilgrimsplats, endast överträffad av Västra Muren i Jerusalem. Rashbi citeras flitigt i Talmud, och enligt den judiska traditionen är han också författaren till Zohar, den viktigaste skriften i judisk mystik.

Lag b’Omer är en mindre helgdag i Israel och brukar firas under feststämning med stora brasor och musik. I Meron har firandet under de senaste årtiondena vuxit rekordartat, men platsen är allvarligt eftersatt och har egentligen bara kapacitet för 15,000 besökare. Det exakta händelseförloppet under natten till fredagen är ännu inte klarlagt, men vid något tillfälle verkar det ha uppstått panik i den stora folkmassan och människor började rusa mot utgångarna. I kaoset som följde ramlade många omkull och trycket från folkmassan gjorde det sedan nästan omöjligt för dessa människor att ta sig upp igen. Netanyahu har utlovat en grundlig utredning för att identifiera vem eller vilka som bär ansvaret för tragedin.

Det finns dock ljuspunkter även i de mörkaste mörker. Det stora antalet skadade gjorde att det snabbt uppstod blodbrist i hela landet. Nyheten spreds som en löpeld, och bara några få timmar senare nådde Israels blodbanker maxkapacitet: människor som ville donera blod började till och med att avvisas. Hela landet sluter alltså upp på ett konkret sätt och försöker hjälpa till. Muslimska och drusiska samhällen i närheten av Meron rapporteras också ha erbjudit hjälp till skadade och förtvivlade människor, vilket fått stor uppmärksamhet i israelisk media.

Nattens katastrof inträffade bara några timmar efter att den palestinska myndighetens styrelseordförande Mahmoud Abbas meddelade att det palestinska parlamentsvalet den 22 maj, liksom även presidentvalet den 31 juli, kommer att skjutas fram på obestämd tid. Abbas skyllde beslutet på Israel, som han anklagade för att vilja förhindra att palestinier i Jerusalem deltar i valet, ett påstående som Israel bestämt har tillbakavisat. Flera oberoende bedömare menar att den verkliga orsaken till beslutet snarare är opinionssiffrorna som visar att den palestinska terroristorganisationen Hamas skulle vinna en klar majoritet av rösterna i valet, samt att två av Abbas främsta rivaler i det egna Fatah-partiet, som planerade att ställa upp i valet med egna partilistor, sannolikt också skulle vinna fler röster än Abbas.

Den palestinska myndigheten har inte haft parlamentsval sedan i januari 2006. Man har inte heller haft presidentval sedan i januari 2005, när Mahmoud Abbas valdes att efterträda Yassir Arafat. Val har utlysts flera gånger sedan dess, men de har alltid ställts in, oftast pga starka oenigheter mellan Fatah och Hamas. Denna gång hade dock de rivaliserande grupperna nått en överenskommelse, vilket gjorde det omöjligt för Abbas att lägga skulden på Hamas. Hamas, som tidigare i veckan hotade att gå till angrepp mot Israel om valet ställs in, tycktes inatt istället lägga skulden på Abbas. Det gjorde även flera andra palestinska grupperingar som planerade att ställa upp i valet. Missnöjet över Abbas beslut är mycket starkt i det palestinska samhället, men än så länge rapporteras bara mindre protester på olika håll på Västbanken och i Gaza.

Katastrofen i Meron har gjort att nyheten om det inställda palestinska parlamentsvalet har hamnat ganska långt ner i nyhetsflödet i Israel. Detta verkar i tysthet ha välkomnats av alla berörda parter. Stämningen i både Israel, Gaza och i de palestinskkontrollerade områdena på Västbanken är dock alltjämt mycket spänd.

Paul Widen

Jerusalem
Detta nyhetsbrev är skickat till leila.wikholm@telia.com.
MailPoet