Saras liv

En man ber morgonbönen vid Patriarkernas grav

Morgondagens torah-avsnitt som läses i synagogorna är 1 Mosebok 23:1-25:18 och kallas Chayei Sarah (“Saras liv”) efter de första orden i bibelstycket. Eftersom textavsnittet beskriver hur Abraham köper ett stycke land i Hebron för att kunna begrava sin hustru Sara har det blivit sedvanligt bland många religiösa israeler att fira denna Sabbat i just staden Hebron på Västbanken. Där kommer stadens knappt tusen judar att välkomna dem in i sina hem. I den intilliggande bosättningen Kiryat Arba, som i bibeltexten (1 Mosebok 23:2) är synonym med Hebron, kommer många fler gäster att få plats att äta och sova.

I Hebron ligger alltså matriarken Sara begravd, liksom hennes make Abraham, deras son Isak och hans hustru Rebecka, samt även Isaks son Jakob och hans hustru Leah. Ursprungligen utgjordes denna begravningsplats av en grotta, men precis som med Tempelberget i Jerusalem tyckte den ivrige byggmästaren Kung Herodes den Store att stället behövde en rejäl ansiktslyftning. Följaktligen lät han släpa dit likadana massiva klippblock som Västra Muren består av och byggde ett mausoleum över hela grottkomplexet, ett mausoleum som står kvar än idag och som på svenska är känt som Patriarkernas grav. På hebreiska kallas platsen fortfarande för me’arat hamachpela (“makpelagrottan”), den beteckning som Abraham använder i 1 Mosebok 23:9.

Den tidiga judiska bibelkommentaren Bereshit Rabba framhäver att Bibeln dokumenterar tre markköp: makpelagrottan (1 Mosebok 23:16-18), Jakobs grav i Shechem (Josua 24:32) samt Tempelberget i Jerusalem (II Samuelsboken 24:24). Ingen kan hävda att dessa markplättar är stulna, menar Bereshit Rabba, eftersom bibeltexten preciserar köpare, säljare och till och med priset på egendomarna. Det är just för att poängtera detta som tiotusentals judar i skrivande stund är på väg till Hebron. “Vår förfader köpte den här marken för 3500 år sedan,” hävdar de bestämt, “vi har all rätt att vara här.”

Väldigt, väldigt många människor världen över hävdar nämligen att judar inte har rätt att bo eller ens befinna sig i Hebron. Ironiskt nog går världsopinionen tvärt emot Bereshit Rabbas resonemang: i synnerhet de platser som köptes av det judiska folkets förfäder under biblisk tid är idag de mest omstridda i konflikten mellan Israel och palestinierna. De judar som gör anspråk på Patriarkernas grav, Josefs grav och Tempelberget betraktas som farliga extremister. För gudlösa svenskar som knappt kommer ihåg namnen på sina egna far- och morföräldrar är det överhuvudtaget svårt, rentav omöjligt att relatera till människor som så starkt identifierar sig med forntida bibliska gestalter. “Judiska bosättare” är därför sedan länge ett inarbetat skällsord i den svenska debatten.

Även många välmenande israelsympatisörer känner av denna anledning stor tvekan inför bosättarprojektet och vill ogärna försvara den judiska närvaron på Västbanken. Nästan omärkligt har de kommit att anamma den palestinska trossatsen att bosättningarna utgör ett hinder för fredsförhandlingarna mellan Israel och palestinierna. Men bosättningarna utgör mindre än 2 procent av Västbankens yta. Palestinska städer och samhällen utgör mindre än 25 procent, och resten av Västbanken, dvs. över 70 procent, är helt obebodd. Konflikten handlar alltså inte om territorium, utan om existensberättigande. Just därför är konflikten för närvarande olöslig, eftersom det palestinska ledarskapet systematiskt förnekar den judiska kopplingen till landet. Och mest energi lägger de på att delegitimera den judiska närvaron på de platser där den judiska närvaron borde vara som mest självklar: i Hebron, Shechem och Jerusalem.

Paul Widen, Jerusalem


Senaste inläggen
Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 99Det här inlägget:
  • 948245Läsningar totalt:
  • 69Läsningar idag:
  • 773667Besökare totalt:
  • 67Besökare idag:
  • 1Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen