En särskild utredningskommission levererar sin rapport

Den 22 juli 2002 släppte det israeliska flygvapnet (IAF) en 900-kilosbomb på ett bostadshus i Gaza där Hamasledaren Salah Shehadeh hade tagit sin tillflykt. Shehadeh dödades i attacken, liksom 14 andra, däribland nio barn.

En särskild utredningskommission, tillsatt efter att händelsen anmäldes till Israels Högsta Domstol (HD), överlämnade igår sin rapport över händelsen till Israels premiärminister Binyamin Netanyahu. Ett sammandrag av rapporten på engelska kan läsas här.

Attacken mot Shehadeh skedde under höjden av den Andra Intifadan, när det sällan gick en vecka utan att en självmordsbombare sprängde sig själv och så många civila som möjligt i bitar på ett café eller en buss någonstans i Israel. Utredningskommissionens rapport förklarar inledningsvis att “Shehadeh var den drivande kraften inom Hamas, dess ideologi och dess operativa verksamhet och var direkt inblandad i planeringen och verkställandet av dödliga terrorattacker. Situationen nödvändiggjorde effektiva, omedelbara och koncentrerade åtgärder för att eliminera eller åtminstone minimera attackerna. En åtgärd som valdes för detta syfte var riktat dödande av de ledande planläggarna och gärningsmännen bakom terroristattackerna.”

Rapporten beskriver den juridiska grunden för denna taktik: “Det normgivande ramverket som gäller för riktat dödande och instruktionerna för metodens implementation granskades, analyserades och formulerades i det omfattande HD-beslutet ‘Utslag beträffande riktat dödande’ den 14 december 2006. Dessa principer har sedan dess blivit fundamentala principer som Staten Israel och dess säkerhetsstyrkor måste anpassa sig till i den militära aktiviteten mot terrorism, i synnerhet vad beträffar riktat dödande under väpnade konflikter. Kommissionens undersökning utfördes baserat på dessa principer.”

Rapporten drar slutsatsen att “Shehadehs terroristaktivitet placerade honom inom kategorin ‘en civilperson som direkt tar del i fientligheter vid den aktuella tidpunkten’. Hotet som han utgjorde mot Israels befolkning […] var definitivt, överhängande och markant. Klassificeringen av Shehadeh som mål […] var professionellt, baserat på konkret information och i överensstämmelse med principerna i israelisk och internationell lag. Således var attacken mot Shehadeh, som hade syftet att ända hans dödliga aktivitet, ett ‘legitimt riktat dödande’.”

Israelisk lag kräver att sex villkor uppfylls för att riktat dödande ska betraktas som legitimt: Arrestering måste vara omöjligt; målet måste vara en kombattant; ansvariga regeringsmedlemmar måste godkänna varje enskild attack; civila förluster måste minimeras; operationerna måste begränsas till områden utanför israeliska kontroll; slutligen måste målen ha identifierats som framtida hot. Riktat dödande kan alltså inte tillämpas som straff eller hämnd för tidigare attacker.

Alla dessa kalkyler, nyanser och övervägningar försvinner naturligtvis nästan omedelbart i medias rapportering när en dylik attack utförs, speciellt om de oavsiktliga civila förlusterna når de höga nivåer som de gjorde när Shehadeh dödades. Jag befann mig själv i Jerusalem sommaren 2002 och minns den stumma fasa som präglade rapporteringen från Gaza. “En 900-kilosbomb på ett bostadshus” upprepades om och om igen. Nio barn. Nio barn. Nio barn. Många människor, däribland många journalister, är inte känslomässigt kapabla att resonera kring de juridiska och moraliska distinktionerna som ligger till grund för juristernas, politikernas och militärernas beslut. Deras känslomässiga reaktion omöjliggör helt enkelt ett rationellt resonemang. Att inte ha denna reaktion betraktar de som omänskligt.

Om man vill förstå grunden för Israels handlande, även om man sedan väljer att fördöma det, måste man dock skjuta upp domen tills man har läst rapporten. Man måste släppa de cyniska analyserna, som inte hör hemma i något seriöst sanningssökande, och inse att förståelse inte implicerar överseende.

Paul Widen, Jerusalem

Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 122Det här inlägget:
  • 1188812Läsningar totalt:
  • 242Läsningar idag:
  • 982901Besökare totalt:
  • 227Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen