Richard Goldstone gör avbön

Den 15 september 2009 publicerade FN:s människorättsråd en rapport över misstänkta krigsbrott under Operation gjutet bly (kriget i Gaza i december 2008- januari 2009). Goldstone-rapporten, som den kom att kallas (efter undersökningskommissionens ordförande, Richard Goldstone), anklagade Israels försvarsstyrkor för en rad krigsbrott. Bland annat påstods civila mål ha angripits med det medvetna syftet att “förnedra och terrorisera” och vid flera tillfällen under kriget påstås civila palestinier som viftade vit flagg ha dödats. Palestinska terroristorganisationer (som i rapporten kallas för “palestinska väpnade grupper”) ska också ha gjort sig skyldiga till krigsbrott när de avfyrade hundratals raketer mot israeliska städer och gränssamhällen. Rapporten uppmanade båda sidor att själva undersöka de påstådda krigsbrotten och att ställa de ansvariga inför rätta. FN:s säkerhetsråd uppmanades att överlämna ärendet till den Internationella brottmålsdomstolen i Haag om så inte skulle ske.

Goldstone-rapporten utsattes för hård kritik redan innan den publicerades. Undersökningskommissionens mandat var nämligen “att undersöka alla brott mot internationella mänskliga rättighetslagar begångna av ockupationsmakten, Israel, mot det palestinska folket över hela det ockuperade palestinska territoriet”. Israel var alltså redan utpekat som skyldigt och mandatets ordalydelse var allt annat än opartisk. Mandatet reviderades senare informellt innan Richard Goldstone accepterade uppdraget som kommissionens ordförande, men det reviderade mandatet (“att undersöka alla brott mot internationella mänskliga rättighetslagar och internationell humanitär lag som kan ha begåtts inom ramen för de militära operationer som utfördes i Gaza under perioden från den 27 december 2008 till den 18 januari 2009”) antogs aldrig officiellt av FN:s människorättsråd.

När den 574 sidor långa rapporten publicerades besannades kritikernas farhågor. Den amerikanska kongressens underhus kallade den för “ohjälpligt ensidig och ovärdig vidare beaktande”. Israels regering publicerade ett formellt svar med 32 punkter som specifikt visade hur rapporten var jävig, tendentiös och full av faktafel. Rapporten anklagades för att förvränga internationell lag och att “förmedla budskapet till alla stater som konfronterar terrorism att internationell lag inte har något som helst effektivt svar att erbjuda dem”.

Trots den hårda kritiken som Israel riktade mot rapporten undersöktes de påstådda övergreppen. Detta skedde dock som ett led i den naturliga självrannsakan som alla demokratiska rättsstater underkastar sig, inte pga. rapportens slutsatser. Israels försvarsmakt har öppnat förundersökningar i över 400 fall där soldater och officerare misstänkts för tjänstefel. Hamas och de andra palestinska terroristgrupperna i Gaza har dock inte lyft ett finger för att undersöka de övergrepp som de anklagades för i rapporten.

I fredags publicerade Washington Post en artikel av Richard Goldstone i vilken han tillstår just att Israel har tagit konkreta steg för att undersöka misstänkta övergrepp. Vidare hävdar han nu att Israel aldrig medvetet riktade krigshandlingar mot civila, till skillnad från Hamas och övriga terroristorganisationer i Gaza. “Att brotten som tillskrivits Hamas var medvetna säger sig självt – deras raketer var avsiktligt och urskiljningslöst riktade mot civila mål” skriver han bland annat. “Om jag hade vetat då det jag vet nu hade Goldstone-rapporten varit ett annat dokument.”

Denna sensationella nyhet – att en av Israels mest beryktade kritiker öppet gör avbön och säger sig ha haft fel – har i Sverige bara bevärdigats med en liten felstavad TT-notis med rubriken “Israel kräver att FN-rapport skrotas”, två dagar efter att den hade kablats ut över hela världen. På Carl Bildts blogg kan vi läsa om utrikesministerns mångfasetterande måndag, dock inte så mångfasetterad att den inkluderade denna avgörande nyhet. Sverige var EU:s ordförandeland när Goldstone-rapporten publicerades och Carl Bildt anammade rapportens ogrundade israelkritik, vilket bidrog till att EU-parlamentet i mars 2010 röstade för att stödja rapportens slutsatser.

Paul Widen, Jerusalem


Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 175Det här inlägget:
  • 1077059Läsningar totalt:
  • 202Läsningar idag:
  • 882889Besökare totalt:
  • 191Besökare idag:
  • 1Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen