Michael Oren talar ut

Binyamin Netanyahu och Barack Obama (foto: Vita Huset)
Binyamin Netanyahu och Barack Obama (foto: Vita Huset)

En ännu opublicerad bok av Michael Oren, Israels USA-ambassadör mellan 2009-13, har de senaste dagarna skapat stora rubriker både på hemmaplan och i Amerika. Ally: my journey across the American-Israeli divide når bokhyllorna först nästa vecka, men utdrag ur boken som gjorts tillgängliga för utvalda journalister ger löfte om skoningslös kritik mot USA:s president Barack Obama och dennes hantering av relationerna till Israel. Ytterligare försmak på kritiken gav Michael Oren själv under tisdagen i form av en debattartikel i Wall Street Journal med rubriken How Obama abandoned Israel.

Den absoluta merparten av skulden för de historiskt dåliga relationerna mellan de båda länderna lägger alltså Michael Oren på Barack Obama. Sådana tongångar har naturligtvis hörts många gånger förut, men då nästan uteslutande från israeliska och amerikanska högerpolitiker vars ord aldrig gjort intryck på andra än de egna partianhängarna. Michael Oren tillhör en helt annan division: redan innan hans fyra oklanderliga år som Israels USA-ambassadör var han känd och uppskattad för sin djupa kunskap om relationerna mellan de båda länderna. Oren har bokstavligt talat skrivit själva boken om USA:s inblandning i Mellanöstern (Power, Faith, and Fantasy: America in the Middle East 1776 to the present), liksom flera andra bästsäljande historiska böcker. Innan han utsågs till USA-ambassadör våren 2009 var han knuten till tankesmedjan Shalem Center och citerades ofta i internationell press i politiska, diplomatiska och militära frågor. Hösten 2014 sadlade han om och kandiderade till Knesset för centerpartiet Kulanu, som han idag representerar i Knessets utrikes- och försvarsutskott. Ingen högertok, alltså. Obamas behandling av Israel har aldrig kritiserats på ett mer högprofilerat, specifikt, faktaunderbyggt och trovärdigt sätt.

Michael Orens kritik går ut på att Barack Obama tidigt under sin första mandatperiod valde att frångå två principer som varit vägledande i relationen mellan USA och Israel i flera årtionden: inget dagsljus och inga överraskningar. Inget dagsljus refererar till principen att meningsskiljaktigheter mellan länderna bara får vädras privat, aldrig offentligt. Inga överraskningar syftar till den tysta överenskommelsen att de båda länderna alltid ska konsultera med varandra innan viktiga policyuttalanden görs. Genom att frångå dessa principer har Obama medvetet skapat intrycket att Israel inte kan räkna med USA:s ovillkorliga stöd, något som har stärkt inte bara Israels utan också USA:s fiender. Michael Oren härleder Obamas agerande till tre centrala komponenter i dennes världsbild: hans oreserverade stöd för palestinierna, hans ambition att försonas med den muslimska världen, samt hans strävan att nå en överenskommelse med Iran. Obama har övergivit Israel till förmån för dessa mål och landet står nu ensamt inför en rad hot som saknar historiskt motstycke.

USA:s Israel-ambassadör Daniel Shapiro bemötte idag kritiken genom att avfärda Michael Oren som ”en politiker som vill sälja böcker”. Inbillningar och fabrikationer kallar han den detaljerade beskrivningen av hur alliansen mellan USA och Israel hamnade på en så låg nivå att Israels premiärminister kallas för ”hönsskit” av en högt uppsatt icke namngiven person i Vita huset. Relationen mellan Obama och Netanyahu beskriver Daniel Shapiro som ”effektiv, tät och av den sort som gynnar båda ländernas intressen”.

Tidpunkten för publiceringen av den kontroversiella boken är inte en slump. Förlaget ville vänta till långt senare i år, men Michael Oren själv ville att det skulle ske just i juni, eftersom världsamfundet med USA i spetsen nu står i begrepp att nå en överenskommelse med Iran som kan få ödesdigra konsekvenser för Israel. ”Vi står nu inför ett avgörande välskäl och det är därför viktigt att bringa klarhet i det som varit”, förklarar han i en intervju i Times of Israel.

Daniel Shapiros personangrepp ger en fingervisning om vad Michael Oren har att vänta under kommande veckor. Eftersom argumenten på motståndarsidan tryter är förmodligen alla fula grepp tillåtna när man nu försöker ogiltigförklara och avfärda en av de mest kunniga och sansade personerna som befattar sig med de här frågorna.

Paul Widen

Jerusalem