Regeringssammanträde på Golanhöjderna

Israels regering på Golanhöjderna (foto: Amos Ben Gershom, GPO)

Israels regering på Golanhöjderna (foto: Amos Ben Gershom, GPO)

Israels regering brukar sammanträda i Jerusalem varje söndagförmiddag, men för att markera den sittande regeringens ettårsdag hölls söndagens sammanträde istället på Golanhöjderna. Valet av plats syftade till att tydligt markera Israels position i frågan om det omstridda territoriets framtid, en fråga som återaktualiserades den gångna veckan under de syriska fredsförhandlingarna i Genève. I utkastet till den fredsplan som håller på att utarbetas definieras nämligen området som ”syriskt terrotorium”, något som Israel starkt motsätter sig. ”Golanhöjderna kommer alltid att förbli under israelisk kontroll”, sa därför premiärminister Binyamin Netanyahu när han inledde dagens regeringssammanträde.

Israel erövrade Golanhöjderna från Syrien under Sexdagarskriget 1967 och de facto annekterade området 1981. Under slutet av 1990-talet fördes indirekta fredssamtal mellan länderna, under vilka Israel erbjöd fullt tillbakadragande i utbyte mot fred. Parterna kunde dock inte enas om exakt vilken gräns Israel skulle dra sig tillbaka till, vilket gjorde att förhandlingarna till slut bröt ihop. Sedan dess har andra israeliska regeringar erbjudit den syriska regimen att dra sig tillbaka från Golanhöjderna i utbyte mot fred, utan framgång.

De omkring 20000 syriska medborgare som bor på Golanhöjderna idag tillhör den drusiska befolkningsgruppen och har starka släktband till druser i Syrien. Stödet för den syriska regimen, framförallt hos den äldre generationen, är därför starkt. Detta, i kombination med att Israel vid upprepade tillfällen har visat sig öppet för ett tillbakadragande, har gjort att bara några få procent av befolkningen har valt att utnyttja rätten till israeliskt medborgarskap. Antalet ansökningar om israeliskt medborgarskap har dock ökat kraftigt under de senaste fem årens inbördeskrig i Syrien, då ingen längre tror att ett israeliskt tillbakadragande kommer att bli aktuellt.

Valet att definiera Golanhöjderna som syriskt territorium i den syriska fredsplanen som nu utarbetas i Genève syftar förmodligen till att säkra den syriska regimens stöd. Regimen har efter fem års inbördeskrig förlorat kontrollen över 80% av sitt eget territorium. Trots uppbackningen från Ryssland och Iran är det alltså en mycket försvagad regim som man nu försöker locka till förhandlingsbordet. De omfattande eftergifter som de olika rebellgrupperna kräver av regimen skulle dock kunna uppfattas som överkomliga om regimen återfick kontrollen över Golanhöjderna. Israel tillfrågades dock inte innan utkastet till fredsplanen började skrivas och Israels säkerhetsbehov tycks inte ha bekymrat världsmakterna som ligger bakom förslaget.

”Det är dags för det internationella samfundet att erkänna verkligheten, särskilt två grundläggande fakta”, sammanfattade Netanyahu Israels position under söndagens regeringsssammanträde. ”För det första: vad som än må ske på andra sidan gränsen kommer själva gränsen inte att förändras. För det andra: efter 50 år är det dags för det internationella samfundet att slutligen inse att Golanhöjderna permanent kommer att förbli under israelisk överhöghet”.

Paul Widen

Jerusalem

Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 475Det här inlägget:
  • 1242581Läsningar totalt:
  • 15Läsningar idag:
  • 1034029Besökare totalt:
  • 15Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen