STI:s naturliga utveckling

Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Svenska teologiska institutet i Jerusalem.

Svenska teologiska institutet i Jerusalem (STI) grundades 1951 och har sedan starten haft en central roll i Svenska kyrkans arbete med judisk-kristna relationer. 2005 beslutade Kyrkomötet om förstärkt verksamhet vid STI och att STI:s uppdrag skulle vara oförändrat: ”STI skall vara en plats där Svenska kyrkan utvecklas och fördjupas i frågan om kristnas möte med människor av annan tro, särskilt mötet med judendomen”, hette det bland annat.

2006 inleddes emellertid en förändringsprocess av STI:s dåvarande styrelse, en process som enligt kritiker präglades av ”brist på transparens, brist på lyhördhet och med avsaknad av konsekvensanalys” och som ledde till att det första målet i STI:s ramprogram plockades bort och ersattes av en allmännare formulering om religionsmöten och ekumenik. Förändringen uppmärksammades av prästerna Johanna Andersson och Annika Borg, som i en motion till Kyrkomötet 2015 föreslog ”att tillse att det första målet för STI:s verksamhet [—] inte förändras till en mindre precis formulering om religionsmöten”. Andersson och Borg föreslog vidare att ” i den händelse en förändring av målskrivningen av ramprogrammets första mål för STI redan skett under 2015, att formuleringen återställs till den skrivning där judisk-kristna relationer är i fokus”, vilket åskådliggör den brist på transparens som präglade förändringsprocessen, då Andersson och Borg alltså inte ens kunde få klart för sig om ramprogrammet hade skrivits om. Vem som i så fall var ansvarig för omskrivningen framgick inte heller, varför de som en tredje punkt i sin motion föreslog ”att tillse att alla förändringar av målsättningarna för STI:s verksamhet beslutas av kyrkostyrelsen”.

Kyrkomötet beslutade att avslå motionen med motiveringen att ”ändringen av ramprogrammet inte är någon plötslig förändring av STI:s inriktning”. Hänger ni med? Den punkt i STI:s ramprogram som preciserar institutets själva kärnverksamhet har i det fördolda förlorat en hel världsreligion, men enligt Kyrkomötet är detta inget att hetsa upp sig över: det är i själva verket ”en bredare ansats” och utgör ”en naturlig utveckling”.

Denna ”naturliga utveckling” fann sig ett talande uttryck i programmet för morgondagens symposium på STI med anledning av institutets 65-årsjubileum. En av de fyra inbjudna föredragshållarna heter Razaq Raj och är lektor i bokföring vid Leeds Beckett University. Det bibliska uttrycket quid Saulus inter prophetas infinner sig osökt när man jämför Raj med övriga inbjudna föredragshållare, en impuls som bekräftas av rubriken på hans föredrag: Spiritual and Interior Pilgrimage Development of Muslims according to the Life of Prophet Muhammad (PBUH) [sic]. Bokstavskombinationen PBUH står för Peace Be Upon Him, den engelska översättningen av det arabiska uttrycket sallallahu alayhi wasallam som enligt islam måste åtfölja varje omnämnande av Muhammed. Uttrycket brukar inte förekomma i seriösa akademiska sammanhang och används normalt bara av ickemuslimer som lever i länder där det är straffbart att förolämpa islams profet (att inte önska frid över Muhammed kan uppfattas som en förolämpning). Det är därför ytterst anmärkningsvärt, men kanske inte så förvånande, att STI ansåg det vara lämpligt att inkludera uttrycket i programmet för morgondagens symposium. Mindre än ett år efter att STI officiellt raderade judendomen från sitt ramprogram önskar man nu frid över islams profet. Var detta den ”bredare ansats” som Kyrkomötet åsyftade?

Paul Widen

Jerusalem

Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 1678Det här inlägget:
  • 1242582Läsningar totalt:
  • 16Läsningar idag:
  • 1034030Besökare totalt:
  • 16Besökare idag:
  • 2Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen