Dags för Wallström att besöka verkligheten

Margot Wallström (foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Dags att besöka Palestina”, slog Margot Wallström fast i en debattartikel igår. Imorgon torsdag inleder nämligen Sveriges utrikesminister ett tredagarsbesök till den palestinska myndigheten i Ramalla på Västbanken. På schemat står möten med det palestinska ledarskapet och representanter för civilsamhället. Enligt egen utsago hade hon också gärna träffat israeliska företrädare, men där fick hon kalla handen. Ingen israelisk politiker, varken i regeringen eller i oppositionen, har något intresse av att träffa henne. ”Vi har dragit slutsatsen att det inte finns någon att prata med och inget att prata om”, förklarade en källa på Israels utrikesministerium för tidningen Ha’aretz.

Det är ett mycket hårt omdöme som dels grundar sig i den svenska regeringens beslut att hösten 2014 erkänna vad man kallade Staten Palestina, och dels Wallströms egna verbala klavertramp i allt som rör Israel. I sin debattartikel slår hon fast att hon ”tror på politisk dialog som ett sätt att skapa en djupare insikt om skilda angrepssätt och uppfattningar i viktiga frågor”, men hon tycks helt ha missat att en dialog bara kan uppstå om det först finns ett minimum av samförstånd mellan parterna. När hon i november 2015 insinuerade att Israel bar på en del av skulden för det islamistiska massmordet i Paris visade hon att detta minimum av samförstånd inte existerar. Slutsatsen befästes när hon månaden därpå anklagade Israel för utomrättsliga avrättningar under den våg av palestinska knivöverfall som drabbade landet.

I Ramalla är Wallström dock välkommen. Syftet med besöket är att diskutera demokratisk utveckling, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet, ”samt vikten av att bekämpa korruption, stävja hatpropaganda och bidra till avspänning och våldsbekämpning”. Det svenska erkännandet av Staten Palestina innebär enligt Wallström att Sverige nu kan ställa tydligare krav på det palestinska ledarskapet att leva upp till sina internationella förpliktelser. Hennes besök sker emellertid bara tio dagar efter att det styrande Fatah-partiets sjunde kongress valde in Marwan Barghouti i sin centralkommitté. Barghouti avtjänar fem livstidsstraff i Israel för sin delaktighet i flera terroristattacker i början av 2000-talet som sammanlagt dödade fem israeliska medborgare. Trots (eller kanske snarare på grund av) att han är morddömd har han länge varit den mest populära ledargestalten i Fatah, vilket bekräftas av att han fick flest röster i valet till centralkommitén. Näst mest röster gick till Jibril Rajoub, ni vet han som anser att det är ett brott mot mänskligheten när israeliska och palestinska barn spelar fotboll tillsammans.

Att Margot Wallström vill diskutera demokrati och mänskliga rättigheter med företrädare för ett politiskt parti som just har valt in en massmördare i sin centralkommitté visar hur totalt frånkopplad hon är från verkligheten. Eftersom inte ens detta kunde få henne att ompröva sina reseplaner är det svårt att föreställa sig vad som måste till för att det palestinska ledarskapet ska göra sig förtjänt av de ”tydligare krav” som hon hotar med. Sveriges utrikespolitiska fars fortsätter alltså, och lär så göra tills Margot Wallström behagar besöka verkligheten.

Paul Widen

Jerusalem