Dagen efter Wallströms besök

Najat Abu Bakr

När Margot Wallström besökte den palestinska myndigheten (PA) på Västbanken i förra veckan ska hon ha understrukit att fler kvinnor måste få släppas in i styrande organ, samt att PA respekterar rättsstatens principer. Detta enligt en intervju med utrikesministern som Dagens Nyheter publicerade i samband med hennes besök. Redan dagen efter att Wallström hade rest tillbaka till Sverige arresterades emellertid tre palestinska parlamentsledamöter på order av PA:s ordförande Mahmoud Abbas. De tre ledamöterna, Najat Abu Bakr, Shami Shami och Jamal Tirawi, har varken fått prata med sina advokater, människorättsorganisationer, eller med media.

Najat Abu Bakr är kanske den i Sverige mest namnkunniga av de tre arresterade ledamöterna, eftersom Dagens Nyheter uppmärksammade henne i en stor intervju i mars. Hon hade då i över en vecka tvingats bo på sin arbetsplats för att undvika att gripas av Mahmoud Abbas specialstyrkor. ”Ett åtal ligger färdigt mot henne; brottet är förtal av en Abbas närmaste män, ministern Husein al-Araj”, berättade DN. Det Najat Abu Bakr hade gjort var emellertid bara att uppmärksamma omfattande korruption i PA:s högsta ledning. Specifikt utpekade hon Husein al-Araj som ansvarig för att ha förskingrat flera miljoner kronor, pengar som skulle ha använts för att betala en sedan flera år tillbaka utlovad lönehöjning till den palestinska lärarkåren. Genom DN vädjade hon till Sveriges regering: ”Jag vet att Sverige vill stödja palestinsk demokrati, men att stödja Abbas regim är motsatsen, det är ett stöd för en medeltida diktatur. Han förföljer sina kritiker därför att omvärlden tillåter det”.

Så länge Najat Abu Bakr stannade på sin arbetsplats omfattades hon av den immunitet som parlamentsledamöter är garanterade enligt palestinsk grundlag, vilket innebar att Mahmoud Abbas inte kunde arrestera henne. På eget bevåg tillsatte därför Abbas en grundlagsdomstol, som genast fick i uppgift att undersöka om Abbas i egenskap av ordförande i PA har rätt att upphäva immuniteten för parlamentsledamöter. Inte helt oväntat nådde grundlagsdomstolen slutsatsen att han har det, och i förra veckan fråntog han därför Najat Abu Bakr och ytterligare fyra andra ledamöter deras immunitet. Samtidigt som Margot Wallström besökte Ramalla och pratade sig varm för att öka kvinnors inflytande i politiken och respektera rättsstatens principer satt alltså Mahmoud Abbas och planerade hur han skulle låta gripa en kvinnlig parlamentsledamot i strid mot rättsstatens principer. Det är inte utan att man får det omisskännliga intrycket att Abbas inte alls tog Wallström på allvar.

I ett sista desperat försök att undvika arrestering flydde Najat Abu Bakr, Shami Shami och Jamal Tirawi i söndags morse till Internationella Röda Korsets kontor i Ramalla, där de vädjade till världssamfundet att ingripa. Mahmoud Abbas specialstyrkor lät sig dock inte hindras av detta utan följde helt enkelt efter och grep de tre parlamentsledamöterna inne på kontoret. Najat Abu Bakr och hennes kollegor ska nu ställas inför rätta för förtal. De övriga åtalspunkterna – förskingring och vapensmugglig – har förmodlingen ingen verklighetsförankring alls. Så går det alltså när en palestinsk kvinna engagerar sig politiskt för att försvara rättsstatens principer.

Paul Widen

Jerusalem