Netanyahu: Det är inte bosättningarna, dumbom!

Israels premiärminister Binyamin Netanyahu under en ljuständningsceremoni vid Västra Muren i söndags kväll med anledning av Hanukka (foto: Amos Ben-Gershom, GPO)

Knappt två timmar efter att USA:s utrikesminister John Kerry på onsdagen hade avslutat sitt tal om framtiden för fredsprocessen höll Israels premiärminister Binyamin Netanyahu en presskonferens. Här följer en svensk översättning av hans synpunkter:

”Innan jag förklarar varför detta tal var så nedslående för miljontals israeler vill jag säga att vi är djupt tacksamma till USA, till successiva amerikanska administrationer, till den amerikanska kongressen och till det amerikanska folket. Vi är tacksamma för det stöd Israel har fått under många, många årtionden. Vårt samarbete bygger på gemensamma värderingar, gemensamma intressen, en känsla av ett gemensamt öde och ett partnerskap som har uthärdat meningsskiljaktigheter mellan våra två regeringar över det bästa sättet att främja fred och stabilitet i Mellanöstern. Jag hyser inga tvivel om att vår allians kommer att uthärda den djupa oenighet som vi har haft med Obamas administration och att den kommer att bli ännu starkare i framtiden.

Men nu måste jag uttrycka min djupa besvikelse över John Kerrys tal idag, ett tal som var nästan lika obalanserat som den antiisraeliska resolutionen som antogs i FN i förra veckan. I ett tal till synes om fred mellan israeler och palestinier gav Kerry en läpparnas bekännelse till den konstanta terroristkampanj som palestinierna har fört mot den judiska staten i nästan ett sekel.

Vad han gjorde var att ägna större delen av sitt tal åt att beskylla Israel för avsaknaden av fred genom att passionerat fördöma en politik som gör det möjligt för judar att leva i sitt historiska hemland och i sin eviga huvudstad, Jerusalem.

Hundratals självmordsbombningar, tusentals, tiotusentals raketer, miljontals israeler i skyddsrum är inte bara något man häver ur sig under ett tal: de är den verklighet som Israels folk har fått utstå på grund av felaktiga principer, principer som på sin tid vann dånande applåder runt om i världen. Jag eftersträvar inte applåder: jag eftersträvar trygghet och fred och välstånd och en framtid för den judiska staten. Det judiska folket har eftersökt sin plats under solen i 3000 år, och vi ämnar inte förledas av felaktiga principer som redan har orsakat stor, stor skada.

Israeler behöver inte läxas upp av utländska ledare om vikten av fred. Israel har sträckt ut sin hand i fred till sina grannar från dag ett, från sin första dag. Vi har bett för fred, har vi arbetat för den varje dag sedan dess. Och tusentals israeliska familjer har tvingats betala det ultimata priset för att försvara vårt land och för att avancera fred.

Min familj har varit en av dem. Det finns många, många andra.

Ingen vill ha fred mer än Israels folk. Israel förblir engagerat i ansträngningarna att lösa de kvarstående kontroverserna mellan oss och palestinierna genom direkta förhandlingar. Det var så vi slöt fred med Egypten; det var så vi slöt fred med Jordanien; det är det enda sättet vi kommer att sluta fred med palestinierna. Detta har alltid varit Israels politik; detta har alltid varit USA:s politik.

Detta är vad president Obama själv sa i FN 2011. Han sa: ’Fred är hårt arbete. Fred kommer inte genom uttalanden och resolutioner i FN. Om det vore så enkelt skulle det ha åstadkommits vid det här laget’.

Detta är vad president Obama sade, och han hade rätt. Och fram tills förra veckan upprepades det om och om igen att detta var USA:s policy. Utrikesminister Kerry sa att USA inte kan rösta emot sin egen politik. Men det är precis det man gjorde i FN, och det är därför Israel motsatte sig förra veckans säkerhetsrådsresolution, eftersom den i praktiken kallar Västra Muren ’ockuperat palestinskt territorium’, och eftersom den uppmuntrar till bojkotter och sanktioner mot Israel – det är vad den faktiskt gör, och eftersom den avslöjar en radikal förändring av USA:s politik gentemot palestinierna i slutstatusfrågor – de frågor som vi alltid var överens, USA och Israel, måste förhandlas direkt, ansikte mot ansikte utan förhandsvillkor.

Denna förändring skedde trots att palestinierna gick bort från fred och från fredserbjudanden gång på gång, trots deras vägran att ens förhandla om fred under de senaste åtta åren, och trots den palestinska myndigheten renodlar en kultur av hat mot Israel i en hel generation av unga palestinier.

Israel ser fram emot att arbeta med den blivande presidenten Trump och den amerikanska kongressen, både demokrater och republikaner, för att mildra de skador som denna resolution har medfört och i slutändan att upphäva den.

Israel hoppas att den avgående Obama-administrationen kommer att förhindra att Israel åsamkas ytterligare skada i FN under sina sista dagar. Jag önskar att jag kunde tröstas av löftet att USA inte kommer att introducera ytterligare resolutioner FN. Detta var vad man sa om den tidigare resolutionen. Vi har absolut obestridliga bevis på att USA organiserade, avancerade och förde fram denna resolution till FN:s säkerhetsråd. Vi kommer att dela denna information med den nya administrationen. En del av den är känslig, men allt är sant. En del av det var protokollet [av ett möte mellan John Kerry och PLO:s chefsförhandlare Saeb Erekat] som publicerades i en egyptisk tidning. Det finns mycket mer; detta är bara toppen av ett isberg.

Man påstår nu att man inte låg bakom resolutionen, men John Kerrys tal med de sex punkterna skulle kunna tas upp i den franska internationella konferensen om några dagar och sedan presenteras för FN. Så Frankrike kommer att presentera den, eller Sverige – inte en känd vän av Israel – kan presentera den. Och USA skulle då kunna säga, ja men vi kan ju inte rösta emot vår egen politik som vi precis har uttalat.

Jag tror att USA, om man står vid sitt ord, eller åtminstone om man nu ämnar stå vid sitt ord, nu bör komma ut och säga att man inte kommer att tillåta några resolutioner, inga fler resolutioner om Israel i säkerhetsrådet. Punkt. Inte ’vi kommer inte att introducera’, eller ’vi kommer inte att tillåta någon att introducera’, och stoppa detta spel, denna charader.

Jag tror att de beslut som är avgörande för Israels intressen och för framtiden för dess barn inte kommer att avgöras genom tal i Washington, eller omröstningar i FN, eller konferenser i Paris. De kommer att avgöras av den israeliska regeringen kring förhandlingsbordet, på uppdrag av världens enda judiska stat, en självständig nation som är herre över sitt eget öde.

Och en sista tanke: jag är intimt införstådd med den smärta, förlust och lidande som krig medför. Det är därför jag är så engagerad för fred. Eftersom alla som har upplevt krig, som jag har, vet att krig och terror är fruktansvärt. Jag vill att unga palestinska barn ska så fostras för fred som våra barn. Men de fostras inte för fred. Den palestinska myndigheten fostrar dem att fira terrorister och att mörda israeler.

Min vision är att israeler och palestinier ska få en framtid med ömsesidigt erkännande, med värdighet, ömsesidig respekt och samexistens. Men den palestinska myndigheten talar om för dem att de aldrig bör acceptera existensen av en judisk stat.

Så ber jag er, hur kan man sluta fred med någon som avvisar ens existens?

Denna konflikt handlar alltså inte om hus, eller samhällen på Västbanken, Judéen och Samarien, i Gaza eller någon annanstans. Denna konflikt är och har alltid varit om Israels själva existensberättigande. Det är därför mina hundratals uppmaningar till president Abbas för fredssamtal har gått obesvarade. Det är därför min inbjudan till honom att komma till Knesset aldrig besvarades. Det är därför den palestinska regeringen fortsätter att betala ut löner till dem som mördar israeler.

Palestiniernas envisa vägran att erkänna en judisk stat förblir konfliktens kärna och avlägsnandet av denna vägran är nyckeln till fred.

Palestiniernas förkastande av Israel och stöd för terror är vad världens nationer bör fokusera på om de verkligen vill avancera fred, och jag kan bara beklaga och säga att det är synd att utrikesminister Kerry inte förmår att se denna enkla sanning.”

Paul Widen

Jerusalem