Krigsrapport med förödande kritik

En av Hamas tunnlar under gränsen till Israel (foto: IDF)

Israels riksrevisionsverk offentliggjorde idag en rapport om hur regeringen och försvarsmakten agerade i upptakten till samt under kriget mot terroristorganisationen Hamas sommaren 2014. Det första utkastet av rapporten färdigställdes redan för nästan ett år sedan men hemligstämplades sedan omgående, bland annat med hänvisning till nationens säkerhet. Delar av rapportens innehåll började dock genast att läcka till israelisk press, som lyckades kringgå militärcensuren och publicera referat av rapporten. Av läckorna framgick det att mycket hård kritik riktades mot premiärminister Binyamin Netanyahu, dåvarande försvarsminister Moshe Ya’alon, samt dåvarande generalstabschef Benny Gantz, dels för att de hade undanhållit viktig information från säkerhetskabinettet, och dels för att de inte hade förberett en strategi för hur Israel skulle bemöta hotet från Hamas tunnlar som grävts under gränsen mellan Gaza och Israel. Delar av rapporten har därför diskuterats flitigt i israelisk press i nästan ett år, men i och med dagens offentliggörande av hela rapporten har allmänheten för första gången fått en helhetsbild av situationen.

Den utlösande faktorn till kriget mot Hamas sommaren 2014 var kidnappningen av tre israeliska tonåringar på Västbanken den 12 juni. Under den mycket omfattande jakten på kidnapparna arresterades flera hundra palestinier som misstänktes för samröre med Hamas. Samtidigt som detta pågick på Västbanken intensifierades raketbeskjutningen från Gaza mot Israel. Den 30 juni hittades kvarlevorna av de tre kidnappade tonåringarna. Samma dag avfyrades 18 raketer mot Israel. Trots tydliga varningar och ultimatum från Israel fortsatte sedan raketbeskjutningen, vilket ledde till att Israels flygvapen den 8 juli inledde en omfattande operation mot Hamas och övriga palestinska terroristorganisationers raketlager och avfyrningsramper. I den nu offentliggjorda rapporten framgår det att premiärminister Netanyahu, dåvarande försvarsminister Ya’alon, samt dåvarande generalstabschef Gantz ville begränsa Israels engagemang och försöka få till stånd en återgång till vapenvilan med Hamas. Dåvarande ekonomiminister Naftali Bennett förespråkade dock en markoperation, med hänvisning till de tunnlar man visste att Hamas hade grävt under gränsen mellan Israel och Gaza. Hans förslag tillbakavisades av försvarsministern, som menade att Hamas inte var intresserade av en upptrappning av konflikten och därför inte hade för avsikt att aktivera tunnlarna. Han fick stöd från premiärministerna och generalstabschefen. Först när Hamas den 16 juli aktiverade en av sina tunnlar och 13 tungt beväpnade terrorister plötsligt öppnade eld mot israeliska soldater inne på israeliskt territorium insåg de att en markoperation var nödvändig. Andra ministrar, däribland dåvarande utrikesminister Avigdor Liberman, förespråkade ett återerövrande av hela Gaza så att man en gång för alla kunde krossa Hamas. Detta övervägdes dock aldrig seriöst av säkerhetskabinettet.

Av rapporten framkommer det tydligt att Israel var illa förberedd för kriget och aldrig tog initiativet, utan i princip bara reagerade i takt med att hot uppdagades. Man var medveten om Hamas tunnlar men inte om deras antal och omfattning, och man gjorde en allvarlig felkalkylering beträffande Hamas stridsvilja. Detta resulterade i ett krig som varade i hela sju veckor, utan en tydlig militär seger. Hamas fick visserligen inte några av sina krav uppfyllda när vapenvilan inleddes den 26 augusti, men satt ändå kvar vid makten och kunde därför hävda att de drivit Israel på flykt. Israel hävdade för sin del att man hade uppnått de mål man hade föresatt sig, nämligen att förstöra tunnlarna, men enligt rapporten var detta bara delvis sant: hälften av tunnlarna förstördes inte fullt ut och enligt anonyma källor i säkerhetskabinettet har Hamas idag minst 15 tunnlar som når in på israeliskt territorium.

Även om Israels militära ledarskap tycks ha tagit till sig delar av kritiken och förbättrat sin förmåga att hantera hotet från Hamas tunnlar har ännu ingen person som rapporten kritiserar erkänt att allvarliga misstag begicks innan och under kriget. Krav har därför höjts på att bland andra Netanyahu formellt ska tvingas bemöta rapportens kritik. Krav på premiärministerns avgång har hörts både från oppositionen och från anhöriga till de 68 israeliska soldater som dödades under operationen.

Tzipi Livni, som var justitieminister under kriget och nu är en av ledarna för oppositionspartiet Hamachane Hatzioni, har vid upprepade tillfällen lyft fram en kritisk punkt som rapporten inte berör, nämligen Israels avsaknad av en övergripande strategi gentemot Gaza. ”Vi agerar bara taktiskt och släcker bränder en efter en. Så kan man inte driva en militär operation, eller någonting annat heller, för den delen. Däri ligger det verkliga misslyckandet”.

Paul Widen

Jerusalem