“Ett mästerverk i hyckleri”

Israel premiärminister Binyamin Netanyahu (foto: Amos Ben-Gershom, GPO)

När Israel igår tisdag firade sin 69-årsdag röstade FN:s kulturorgan UNESCO igenom ännu en resolution med udden riktad mot Israel. Merparten av resolutionen ägnades åt Israels huvudstad Jerusalem, som genomgående beskrevs som “ockuperad”. Även om resolutionstexten konstaterade att Jerusalems gamla stad är viktig för “de tre monoteistiska religionerna” medgav den ingenstans att staten Israel har några giltiga anspråk på den. Det faktum att resolutionen presenterades under rubriken “Ockuperade Palestina” markerade istället tydligt att de platser som texten nämnde bör betraktas som delar av “Palestina”. Vidare uttryckte resolutionen djup oro över de israeliska utgrävningarna i och omkring gamla stan, alltså just de utgrävningar som dagligen befäster den flertusenåriga judiska anknytningen till staden. Dessa utgrävningar “strider mot internationell lag” och måste därför omedelbart upphöra, hette det i resolutionstexten.

Resolutionen, som var utarbetad av Algeriet, Egypten, Libanon, Marocko, Oman, Qatar och Sudan, röstades igenom med röstsiffrorna 22-10. 23 av UNESCO:s 58 medlemsländer lade ner sina röster, medan övriga tre länder inte var närvarande. Sverige var det enda EU-landet som röstade för resolutionen. En ljusglimt i sammanhanget för Israels del var att fler länder i år röstade nej jämfört med förra året, då en snarlik resolution röstades igenom med röstsiffrorna 24-6, med 26 nedlagda röster (däribland Sverige). Den självklara majoritet som palestinierna åtnjuter i UNESCO tycks alltså krympa, ehuru marginellt, och detta trots att de mest anstötliga delarna av förra årets resolutionstext faktiskt hade strukits från årets text.

Resultatet av omröstningen i UNESCO väckte ingen förvåning i Israel, men israeliska diplomater med premiärminister Binyamin Netanyahu (som också formellt innehar utrikesministerposten) i spetsen försökte in i det sista att få så många länder som möjligt att rösta nej, eller åtminstone lägga ner sina röster. När resultatet stod klart möttes det omedelbart av hårda fördömanden inte bara från regeringen, utan även från de två största oppositionspartierna. Netanyahu kallade UNESCO för en “absurd teater”, medan de båda oppositionsledarna Isaac Herzog och Yair Lapid i separata uttalanden gick så långt som att beskriva omröstningen som antisemitisk.

Sveriges beslut att som enda EU-land rösta för resolutionen har ytterligare försämrat de sura relationerna till Israel. Sveriges ambassadör Carl Magnus Nesser kallades därför idag upp till det israeliska utrikesdepartementet, där två tjänstemän framförde Israels “bittra besvikelse” över Sveriges röst. På den svenska regeringens hemsida publicerades senare en förklaring på haltande engelska till varför man valde att rösta för resolutionen. En talesman för Israels utrikesdepartement avfärdade dock denna förklaring som “ett mästerverk i hyckleri som skickligt leker med antiisraelisk propaganda”.

Som svar på UNESCO-resolutionen beslutade idag Binyamin Netanyahu att dra av motsvarande nästan nio miljoner kronor från Israels årliga bidrag till FN:s budget. “Israel tänker inte passivt titta på medan denna organisation förespråkar förnekelsen av vår överhöghet i Jerusalem”, förklarade han.

Paul Widen

Jerusalem


Senaste inläggen
Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 1962Det här inlägget:
  • 829349Läsningar totalt:
  • 79Läsningar idag:
  • 672896Besökare totalt:
  • 72Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen