Hamas nära brytpunkten?

Terroristorganisationen Hamas flagga.

Den israeliska regeringens säkerhetskabinett beslutade igår söndag att ytterligare reducera elleveransen till Gaza. För närvarande levererar Israel 125 megawatt per dygn till Gaza, vilket motsvarar 30% av områdets elbehov. Den nivån kommer nu att sänkas till 75 megawatt per dygn, vilket innebär att befolkningen i Gaza bara kommer att ha tillgång till elekrticitet mellan två och fyra timmar per dygn.

Bakgrunden till säkerhetskabinettets beslut är den pågående maktkampen mellan den palestinska myndigheten (PA) på Västbanken och den islamistiska terroristorganisationen Hamas i Gaza, som har hårdnat markant under våren. PA, med styrelseordförande Mahmoud Abbas i spetsen, beslutade i slutet av april att upphöra att betala för den elektricitet som Israels statliga elbolag levererar till Gaza. PA hade fram tills dess bekostat Gazas elförsörjning, trots att PA:s kontroll över Gaza upphörde efter Hamas våldsamma maktövertagande sommaren 2007. Syftet med PA:s beslut var att tvinga Hamas att lämna ifrån sig makten i Gaza eller att annars själva betala för områdets elförsörjning. Eftersom det är Israel som kontrollerar elnätet föll det emellertid på Israel att implementera PA:s beslut. Under maj månad valde man att inte hörsamma PA:s begäran och fortsatte alltså att leverera elektricitet till Gaza, dels för att man befarade en våldsupptrappning om den humanitära situationen i Gaxa förvärrades ytterligare, och dels för att man helt enkelt inte ville ta order från PA. På rekommendation av Israels försvarsstyrkor valde dock säkerhetskabinettet igår att gå PA till mötes och reducera elleveransen, trots att det föreligger en risk att detta kan leda till ett nytt våldsutbrott.

På måndagen kallade Hamas mycket riktigt beslutet för “katastrofalt och farligt” och varnade att det kommer att leda till “en explosion av situationen i Gaza”. Skulden för detta lade Hamas på Israel och PA, som i sin tur menar att Hamas utan svårigheter hade kunnat bekosta hela Gazas elförsörjning om terroristorganisationen inte lade alla sina resurser på militär upprustning.

Som vanligt kommer de absolut svagaste och utsatta att vara de som drabbas hårdast när energikrisen i Gaza nu förvärras ytterligare. Redan innan den nu aktuella elreduktionen gick Gazas sjukhus på knäna, medan områdets enda reningsverk inte längre fungerar och avlopp från två miljoner människor därför pumpas direkt ut i Medelhavet. Detta medför akuta hälsorisker inte bara för Gazas befolkning utan för alla som bor i närområdet. Man ska dock komma ihåg att situationen helt och hållet är självförvållad av Hamas, vars främsta mål är förintelsen av Staten Israel. Allt annat, vare sig det är elförsörjning eller rengöring av avloppsvatten, underkastas detta mål.

Eftersom Israel kontrollerar elnätet kommer den folkliga vreden i Gaza i första hand förmodligen att riktas mot Israel. Som jag har påpekat tidigare är dock Gazas invånare inte dummare än att de förstår att det är Hamas som bär det yttersta ansvaret för situationen, och sannolikheten är därför stor att vreden så småningom också börjar riktas mot dem. Eftersom Hamas ofta väljer att gå till angrepp mot Israel för att avleda uppmärksamheten från sitt eget vanstyre ökar därför krigsrisken när Hamas känner sig pressade av den egna befolkningen.

Paul Widen

Jerusalem


Senaste inläggen
Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 1350Det här inlägget:
  • 961598Läsningar totalt:
  • 134Läsningar idag:
  • 785998Besökare totalt:
  • 126Besökare idag:
  • 1Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen