Judisk bön på Tempelberget

Judar reciterade Kaddish-bönen intill Klippdomen på måndagen (foto: Israel Hatzola)

Strax efter klockan 13 lokal tid på söndagen öppnades Tempelberget/Haram al-Sharif för muslimska besökare igen efter att ha varit avstängt sedan fredagens terroristattack. Under avstängningen gjorde israelisk polis en snabb genomsökning av den 150000 kvadratmeter stora platsen, under vilken man hittade en mängd knivar, knölpåkar, stenslungor och chockgranater. Genomsökningen gjordes i koordination med Wakfen, platsens islamiska förvaltning, vars representanter åtföljde de israeliska poliserna.

Israels regering beslutade i lördags kväll att installera metalldetektorer vid alla ingångar till moskéområdet, ett beslut som Wakfen genast motsatte sig, då man menade att det bröt mot status quo. I protest mot de israeliska säkerhetsåtgärderna uppmanade därför Wakfen alla muslimer att vägra gå igenom metalldetektorerna och därmed hålla sig borta från platsen. Bönegudstjänster hölls istället av Wakfen på gatan utanför moskéområdet, där man också uppmanade den uppretade folkskaran att blockera ingångarna för de muslimer som valde att ignorera bojkotten. Flera gånger under söndagseftermiddagen uppstod därför handgemäng när israelisk polis tvingades ingripa för att avhysa demonstranter som blockerade ingångarna.

Trots protesterna vid ingångarna valde flera hundra muslimer gå igenom metalldetektorerna och in på moskéområdet, där bönegudstjänserna hölls i vanlig ordning och i lugn och ro. På måndagen öppnades platsen även för ickemuslimska besökare, och eftersom Wakfens anställda fortfarande vägrade att beträda platsen pga metalldetektorerna kunde judiska besökare göra det man inte kunnat göra där sedan 1967, nämligen att be. Normalt brukar nämligen representanter för Wakfen alltid åtfölja judiska besökare för att försäkra sig om att platsens böneförbud för ickemuslimer efterlevs. Numera får judar inte ens ta med sig vattenflaskor på Tempelberget, eftersom fromma judar reciterar en välsignelse innan de dricker, och därmed bryter mot böneförbudet. De nitiska Wakf-representanternas frånvaro på måndagen gjorde det möjligt för en grupp besökande judar att recitera kaddish-bönen för att hedra de två drusiska polismännen som dödades under fredagens terroristattack. Händelsen var dramatisk och helt odramatisk på samma gång, samtidigt som den var både fräck och ödmjuk. Dramatisk därför att det var första gången på 50 år som judar öppet och obehindrat bad på platsen, och odramatisk därför att deras bön var en enkel lovsång till Skaparen. Fräck därför att de stod på jordens kanske mest omstridda plats och gjorde något som var förbjudet, och ödmjuk därför att de med sin bön valde att hedra två ickejudar som hade offrat sina liv i Israels tjänst.

Status quo-avtalet som slöts mellan Israel och Wakfen 1967 innebar att Wakfen fick fortsätta att administrera hela Tempelberget/Haram al-Sharif, medan Israel fick ansvaret för säkerheten på platsen. Israel menar att de nyinstallerade metalldetektorerna faller inom ramen för status quo-avtalet, medan Wakfen menar att de utgör att brott mot detsamma. Samtidigt hävdade den palestinska myndighetens minister med ansvar för Jerusalem Adnan al-Hussseini under söndagen att Israel utnyttjade helgens avstängning av platsen för att planera utgrävningar under al-Aksa-moskén. Påståendet är inte nytt, då al-Husseini tidigare vid upprepade tillfällen har framfört samma anklagelse och påstått att utgrävningarna är ett led i Israels planer på att bygga det tredje Templet på den plats där al-Aksa-moskén idag står.

(Här är det värt att inflika att inga arkeologer tror att Salomos och Herodes Tempel låg på den plats där al-Aksa-moskén [byggnaden med den blygråa kupolen längst söderut på Tempelberget] idag står. Konsensus är istället att det låg precis där Klippdomen [byggnaden med guldkupolen] står idag. Många [inklusive Carl Bildt och pinsamt många muslimer] kallar felaktigt denna byggnad för ”Klippmoskén” och blandar ihop den med al-Aksa-moskén, men guldkupolen är alltså inte en moské, utan en muslimsk helgedom byggd till Templets åminnelse. Det är således direkt löjeväckande att påstå att Israel försöker underminera och förstöra al-Aksa-moskén: ett tredje tempel skulle lätt kunna byggas på den plats där guldkupolen står idag utan att frånta denna moské något av dess blygråa glans. Nu har emelletid Staten Israel inga sådana planer och har aldrig haft det, så resonemanget är inte ens hypotetiskt, men det är ändå värt att påpeka den totala förvirringen som råder kring konfliktens mest fundamentala aspekter.)

Anklagelsen att judar försöker underminera eller till och med riva al-Aksa-moskén har framförts av muslimska företrädare sedan slutet av 1920-talet och har alltid resulterat i muslimskt våld mot judar. I augusti 1929 var det denna anklagelse som utlöste Hebron-massakern, då 67 judar mördades. Otaliga judar har sedan dess fått sätta livet till för att muslimska ledare har påstått att judar planerar att angripa al-Aksa-moskén. Anklagelsen är lika absurd idag som den var 1929, men precis som för 88 år sedan vet det muslimska ledarskapet exakt hur det kan utnyttja påståendet för att sätta press på det judiska ledarskapet. En förfärande andel av den palestinska befolkningen är därför sedan länge övertygad om att al-Aksa-moskén är i fara: den så kallade al-Aksa-intifadan är till och med uppkallad efter denna vanföreställning. De tre arabisk-israeliska terroristerna som utförde fredagens terroristattack var, inte helt oväntat, infekterade med samma feberdrömmar. Istället för att försöka lugna ner de våldsamma stämningarna gör nu både Wakfen och den palestinska myndigheten allt för att underblåsa dem: Morden på två israeliska polismän utnyttjas för att än en gång påstå att judarna försöker förstöra al-Aksa.

Paul Widen