USA ökar pressen på PLO

Husam Zomlot, PLO:s diplomatiske representant i USA (foto: PLO delegation USA)

USA:s utrikesdepartement uppgav i fredags att man inte kan intyga att den palestinska myndigheten efterlever en amerikansk lag som föreskriver straffåtgärder mot PLO om det palestinska ledarskapet uppmanar den internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) att väcka åtal mot Israel för påstådda brott mot folkrätten. Den palestinska myndighetens ordförande Mahmoud Abbas har vid upprepade tillfällen anklagat Israel för folkrättsbrott, bland annat under sitt tal inför FN:s generalförsamling den 20 september i år, då han bland annat sa att han har uppmanat ICC “att åtala israeliska tjänstemän för deras medverkan i bosättningsaktiviteter och aggressioner mot vårt folk”. Enligt den amerikanska lagtexten strider detta förfarande mot artikel XXXI, paragraf 7 av Osloavtalet (Oslo II), då det utgör ett försök att förändra Västbankens och Gazas status utan att invänta resultatet av slutförhandlingar mellan parterna. Då PLO:s diplomatiska beskickning i Washingtin D.C. i princip existerar på villkor att PLO aktivt deltar i fredsförhandlingar med Israel hotas nu denna beskickning av nedstängning. Det sista ordet har USA:s president Donald Trump, för vem det palestinska ledarskapet nu har tre månader på sig att visa att man med ärligt uppsåt förhandlar med Israel för att nå ett slutgiltigt fredsavtal. Om så inte sker föreskriver den amerikanska lagen att PLO:s beskickning i Washingtin D.C. stängs ner.

Nyheten om hotet mot PLO:s kontor i den amerikanska huvudstaden kom bara två dagar efter att utrikesutskottet i det amerikanska representanthuset enhälligt godkände ett lagförslag kallat Taylor Force Act, som är tänkt att strypa allt amerikanskt bistånd till den palestinska myndigheten tills den upphör att betala ut löner terroristdömda palestinier och deras anhöriga. Lagförslaget, som är uppkallat efter den amerikanske medborgaren Taylor Force som mördades av en palestinsk terrorist i Tel Aviv den 6 mars 2016, kommer att presenteras för omröstning i representanthuset i början av december. Det förväntas få ett i princip enhälligt stöd.

PLO/den palestinska myndigheten (som i princip är samma sak) har reagerat mycket starkt på både nedstängningshotet mot PLO:s kontor och det föreslagna biståndsstoppet. Taylor Force Act har bland annat kallats för “ett brott mot palestiniernas mänskliga rättigheter”, samtidigt som man har hotat att bryta alla kontakter med USA om PLO:s kontor stängs ner. Reaktionen från Israels premiärminister Binyamin Netanyahu har däremot varit återhållsam. “Det här handlar om amerikansk lagstiftning”, uppgav han i ett pressmeddelande igår kväll, i vad man får anta var en hänvisning till det amerikanska utrikesdepartementets utspel dagen innan. “Vi respekterar beslutet och ser fram emot att fortsätta arbeta med USA för att främja fred och säkerhet i regionen”.

Även om den ökande pressen mot PLO/den palestinska myndigheten sker under president Trumps överinsyn är det viktigt att komma ihåg att den nu aktuella lagen röstades igenom av en bred majoritet i den amerikanska kongressen under president Barack Obama. Som redan konstaterats åtnjuter Taylor Force Act också ett mycket starkt stöd från både republikaner och demokrater. Amerikansk lagstiftning som rör säkerhetspolitiska ämnen brukar dock regelmässigt innehålla en klausul som ger presidenten rätt till tidsbegränsade undantag från lagens föreskrifter om presidenten gör bedömningen att en full implementering av lagen skulle skada landets säkerhet. Ett bra exempel på detta är Jerusalem Embassy Act, den lag som röstades igenom 1995 för att flytta USA:s ambassad i Israel från Tel Aviv till Jerusalem och som varje amerikansk president sedan dess har frångått genom att var sjätte månad skjuta fram dess implementering i ytterligare sex månader. Det är fullt möjligt att Donald Trump i likhet med sina föregångare kommer att välja att inte låta lagar träda i kraft som förändrar maktbalansen mellan Israel och palestinierna, vilket en nedstängning av PLO:s kontor i Washington D.C. och ett totalstopp på amerikanskt bistånd till den palestinska myndigheten onekligen skulle innebära. Den befintliga och föreslagna lagstiftningen som nu har aktualiserats ger emellertid Trump en unik chans att öka pressen på det palestinska ledarskapet i ett läge av kraftigt ökad motsättning mellan Saudiarabien och Iran, i vilket alla aktörer i Mellanöstern snabbt har tvingas välja vilken sida de står på. Det palestinska ledarskapet inser därför att det vore djupt ovist att börja bråka med USA när det råder samsyn mellan USA, Saudiarabien, Egypten och Israel beträffande hotet från Iran. Mahmoud Abbas riskerar alltså politisk irrelevans och indragen veckopeng om han inte rättar sig i ledet.

Paul Widen

Jerusalem


Senaste inläggen
Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 976Det här inlägget:
  • 784764Läsningar totalt:
  • 431Läsningar idag:
  • 634208Besökare totalt:
  • 361Besökare idag:
  • 2Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen