Klassisk palestinsk utrikespolitisk såpopera

USA:s vicepresident Mike Pence och Israels premiärminister Binyamin Netanyahu (foto: Mark Neiman, GPO)

USA:s vicepresident Mike Pence befinner sig på besök i Israel, där han har fått ett blandat mottagande. President Reuven Rivlin, premiärminister Binyamin Netanyahu och merparten av oppositionen välkomnade honom som en sann vän av Israel och tackade honom för den amerikanska administrationens erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. När Pence igår skulle tala inför Knesset (Israels parlament) blev han dock avbruten av flera arabisk-israeliska ledamöter, som skrek och höll upp skyltar med en bild på Klippdomen och texten ”Jerusalem är Palestinas huvudstad” på arabiska och engelska. De blev snabbt eskorterade från plenisalen av de vaktmästare som ser till att talmannens beslut efterlevs. Det är visserligen inte ovanligt att vaktmästarna måste ingripa för att återställa ordningen i Knesset, men eftersom det skedde när det var USA:s vicepresident som talade uppmärksammades förstås händelsen internationellt.

I talet som Pence sedermera höll lovade han bland annat att flytten av USA:s ambassad från Tel Aviv till Jerusalem kommer att verkställas innan slutet av 2019. Samtidigt uppmanade han det palestinska ledarskapet att återvända till förhandlingsbordet och försöka nå ett fredsavtal med Israel. I förra veckan avfärdade som bekant den palestinska myndighetens styrelseordförande Mahmoud Abbas USA som medlare i förhandlingarna. Trots Abbas många hårda ord mot den amerikanska administrationen och mot president Donald Trump personligen antog alltså Pence en försonlig ton.

Nästan samtidigt som Pence talade inför Knesset befann sig Abbas i Bryssel för att träffa EU:s samlade utrikesministrar, som han uppmanade att erkänna ”Palestina” och överta rollen som medlare i fredsförhandlingarna. Han bad även EU att skjuta till de pengar som USA nyligen beslutade att tills vidare inte betala ut till UNRWA, FN:s organ för palestinska flyktingar. Under en ordrik presskonferens efter sammanträdet nämnde emellertid inte EU:s högsta representant för utrikes- och säkerhetsfrågor Federica Mogherini frågan om ett erkännande av ”Palestina”. Hon nämnde istället tidigare förhandlingar mellan den palestinska myndigheten och EU om en eventuell ”associationsöverenskommelse”, men förklarade att detta ämne inte hade legat på dagordningen. Fokus hade istället legat på att ”återuppliva en internationell ram för direkta förhandlingar” mellan parterna. Mogherini förklarade att EU:s position i frågan har varit oförändrad i ”årtionden”: att varken USA eller EU var för sig kan få till stånd meningsfulla förhandlingar mellan parterna och att man därför måste agera gemensamt. I frågan om stödet till UNRWA betonade hon hur viktigt organisationens arbete är, både för de människor som betjänas och för regionens stabilitet. EU-länderna står sammantaget för merparten av biståndet till palestinierna och man har även ökat detta bistånd de senaste åren, fortsatte hon. Nu ska man ”se över sätt att göra ännu mer”, sa hon sedan, för att därefter leverera de tämligen förödande avslutningsorden, ”det är inte möjligt att föreställa sig att vi ska kunna kompensera för de beslut eller avsteg som andra länder gör som tidigare har bidragit en betydelsefull del av UNRWA:s budget”.

Budskapet till Abbas var alltså att inget gemensamt erkännande av ”Palestina” är att vänta av EU. Inte heller är en uteslutning av USA från fredsförhandlingarna aktuell. Och inte tänker EU kollektivt skjuta till 65 miljoner dollar till UNRWA:s verksamhet. Trots detta hävdade den palestinska myndighetens utrikesminister Riyad Malki i en intervju med den PLO-kontrollerande nyhetsbyrån Wafa att Abbas möte med EU:s utrikesministrar var ”framgångsrikt”. Det här är ett utmärkt exempel på klassisk palestinsk utrikespolitisk såpopera: skrik som en tvååring att du har blivit förorättad; avres i vredesmod till ett Viktigt Möte med Viktika Människor och framför dina absurda krav; bli lyssnad på och ge intryck av att bli tagen på allvar av sagda Viktiga Människor, som bakom lyckta dörrar avvisar samtliga dina krav men sedan döljer detta i en utdragen och osammanhängande presskonferens; res hem igen och konstatera för media som du själv kontrollerar att ditt uppdrag är utfört och att det var Mycket Framgångsrikt. I bästa fall kommer indicenten att tillåta Abbas att börja klättra ner från det träd han frivilligt klättrade upp i genom sitt besinningslösa fördömande av USA:s erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad. Han har ju haft ett framgångsrikt möte i Bryssel! Han har visat var skåpet ska stå! Visserligen står det någon helt annanstans, men ändå…

Paul Widen

Jerusalem