Israel går mot ett tredje nyval

Vid midnatt igår stod det klart att Israel går mot nyval igen, det tredje på mindre än ett år. Landet har varit politiskt lamslaget sedan koalitionsförhandlingarna efter valet den 9 april bröt samman och den tillförordnade premiärministern Binyamin Netanyahu misslyckades med att bilda en ny regering. I samband med detta lyckades han dock ändå få en majoritet av Knesset (Israels parlament) att stödja hans förslag om att upplösas och därmed gå till val igen, vilket förhindrade president Reuven Rivlin att ge regeringsuppdraget till någon annan. Nyvalet den 17 september lyckades inte bryta det politiska dödläget, men efter att Netanyahu denna gång tvingades tillstå att han inte kunde bilda en regering hade han heller inte stöd för att upplösa Knesset. Därmed gick istället regeringsuppdraget till utmanarpartiet Kachol Velavan, vars partiledare Benny Gantz dock inte heller lyckades bryta dödläget. Regeringsuppdraget gick då till Knesset, där vilken ledamot som helst kunde försöka få stöd från en majoritet, men när tidsfristen för detta löpte ut vid midnatt igår hade ingen kommit i närheten av minimikravet på 61 röster. Knesset lät därför upplösa sig självt. Datumet för det tredje nyvalet är satt till den 2 mars 2020.

Det senaste årets politiska kaos i Israel saknar motstycke i statens korta historia. Netanyahu, som fortsätter som tillförordnad premiärminister så länge ingen annan regering bildas, står åtalad för förskingring och trolöshet mot huvudman i tre olika rättsfall, och i ett av fallen har han också åtalats för mutbrott. Israelisk lag föreskriver inte uttryckligen att landets premiärminister måste avgå om åtal väcks mot honom/henne, vilket gör att Netanyahu tekniskt sett har lagen på sin sida. När hans föregångare Ehud Olmert stod under åtalshot för lite mer än tio år sedan var det emellertid Netanyahu som var mest högljudd i kören som krävde den dåvarande premiärministerns avgång. “Det här är en premiärminister som står upp till halsen i utredningar, och han har inte moraliskt mandat att fatta ödesdigra beslut som berör staten Israel”, sa Netanyahu om Olmert då. “Det finns en oro, en påtaglig och välgrundad oro, att han kan komma att fatta beslut baserat på sitt personliga intresse för sin egen politiska överlevnad – hans eget intresse istället nationens intresse, eftersom han befinner sig i denna speciella typ av djup nödläge”. Netanyahu hävdar dock att åtalen som väckts mot honom är politiskt motiverade. Därmed anser han inte att hans egen kritik mot Olmert är tillämpbar på den situation han själv befinner sig i. Mycket tyder dessutom på att han kommer att ansöka om åtalsimmunitet från Knesset, men även om sannolikheten att han beviljas detta är mycket liten i nuläget kan hans ansökan inte ens behandlas, då Knessets konstitutionsutskott, som avgör frågan, inte är bemannat och förmodligen inte kommer att bemannas förrän en ny regering har tillsatts.

Enligt flera opinionsundersökningar som gjorts de senaste dagarna kommer inte heller det tredje nyvalet lyckas bryta det politiska dödläget. Visserligen ser stödet för Netanyahu ut att krympa lite, medan Gantz utökar sin ledning, men ingen av dem ser i nuläget ut att komma i närheten av en majoritet. Av allt att döma kommer vågmästarrollen fortsatt att innehas av Avigdor Liberman, ledare för det sekulära nationalistpartiet Yisrael Beitenu, som kräver att Netanyahu och Gantz gemensamt lägger sina meningsskiljaktigheter åt sidan och bildar en sekulär nationell samlingsregering. Enligt Liberman kommer detta fortsatt att vara hans krav. Netanyahu säger sig också stödja detta förslag, men har samtidigt krävt att få inkludera samtliga ultraortodoxa och nationalreligiösa partier i regeringen. Även Gantz säger sig stödja Libermans förslag, men vägrar samtidigt att ingå i en regering under ledning av en premiärminister som står åtalad för brott. Alla fortsätter därför att skylla på varandra, och så lär det fortsätta i ytterligare minst tre månader.

Den 26 december kommer Likud att hålla ett internt val om partiets ledarpost. Netanyahu åtnjuter fortfarande ett starkt stöd i sitt parti, men när han efter valet den 17 september misslyckades med att bilda regering för andra gången uppgav hans populäre partikamrat Gideon Sa’ar att han tänker utmana Netanyahu om ledarposten. Likuds medlemmar har aldrig tidigare röstat bort en av sina ledare, och Sa’ar utsikter ser i nuläget ut att vara ganska dåliga, men den utdragna politiska osäkerheten som har präglat landet i så många månader har gång på gång bevisat många experter fel. Man gör alltså vist i att inte avfärda Sa’ar på förhand.

En överhängande juridisk fråga som ännu står obesvarad är om Netanyahu överhuvudtaget kan bilda en ny regering när han nu har åtalats för brott. Som nämndes ovan föreskriver lagen inte att en premiärminister måste avgå om han eller hon åtalas, men det är oklart om en åtalad person kan tillsättas som premiärminister. Netanyahu är sedan ett helt år tillbaka bara tillförordnad premiärminister. När Israels justitiekansler Avichai Mandelblit slutet av november ombads att avgöra frågan valde han att avstå, med hänvisning till att frågan då var hypotetisk: Netanyahu hade inte formellt regeringsuppdraget när frågan ställdes. När landet nu går till val igen återaktualliseras dock frågan, och kompliceras dessutom av att Knessets konstitutionsutskott, som inte är bemannat, först måste avgöra en eventuell ansökan om åtalsimmunitet från Netanyahu innan åtalsbeslutet (om en sådan ansökan skulle avslås) formellt träder i kraft. Och eftersom allt detta (och lite till) helt saknar historiskt motstycke är det ingen som med säkerhet vet vad som kommer att hända härnäst.

Paul Widen

Jerusalem


Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 283Det här inlägget:
  • 1075649Läsningar totalt:
  • 223Läsningar idag:
  • 881592Besökare totalt:
  • 210Besökare idag:
  • 3Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen