ICC överväger att väcka åtal mot israeler

Fatou Bensouda, ICC:s åklagare (foto: ICC)

Den Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) uppgav i fredags via åklagaren Fatou Bensouda att den preliminära granskningen av “situationen i Palestina” som inleddes 2015 på begäran av den palestinska myndigheten (PA) har avslutats och att man anser att det föreligger misstankar att krigsbrott har begåtts eller begås på Västbanken, inklusive Östra Jerusalem, och i Gaza. Med hänvisning till “de unika och mycket omstridda juridiska och faktamässiga frågor som är kopplade till den här situationen” uppgav dock Bensouda att hon har begärt att domstolen först måste avgöra exakt vilket område den har jurisdiktion över innan en brottsundersökning inleds. “Specifikt har jag sökt bekräftelse på att det ‘territorium’ som domstolen kan utöva sin jurisdiktion över och som kan bli föremål för en utredning omfattar Västbanken, inklusive Östra Jerusalem, och Gaza.” I klartext innebär detta att ICC i Haag har fått i uppdrag att avgöra var gränsen för “staten Palestina” går, eftersom staten Israel inte har undertecknat Romstadgan, ICC:s grunddokument, och domstolen därför inte har jurisdiktion över Israel.

Även om ICC:s pressmeddelande inte specifikt nämner Israel är det naturligtvis i första hand påstådda israeliska krigsbrott som PA har begärt att domstolen ska undersöka. Då ICC:s tillkännagivande var väntat offentliggjorde Israels justitiekansler Avichai Mandelblit tidigare i fredags ett 34-sidigt dokument med en detaljerad beskrivning av Israels officiella ståndpunkt i frågan. I ett pressmeddelande samma dag sammanfattade han dokumentets huvudpunkter:

– Endast suveräna stater kan delegera kriminell jurisdiktion till domstolen. Det är uppenbart att den palestinska myndigheten inte uppfyller kriterierna för vad som utgör en stat enligt internationell rätt och domstolens grunddokument.

– Påståendet att palestinierna ska ha anslutit sig till Romstadgan uppfyller inte och kan inte ersätta det grundläggande kravet att kriminell jurisdiktion måste delegeras till domstolen av en suverän stat med ett definierat territorium.

– Israel har giltiga rättsliga anspråk på samma territorium som palestinierna försöker delegera till domstolens jurisdiktion. Israel och palestinierna har enats, med stöd från det internationella samfundet, om att lösa sin tvist om detta territoriums framtida status inom ramen av förhandlingar.

– Genom att vända sig till ICC försöker palestinierna bryta mot den ram som parterna enats om och förmå domstolen att avgöra politiska frågor som bör lösas genom förhandlingar och inte genom straffrättsliga förfaranden. Domstolen var inte inrättad för sådana ändamål och har inte heller auktoritet eller förmåga att avgöra sådana frågor, särskilt i avsaknad av parternas samtycke.

ICC:s tillkännagivande har under helgen kritiserats hårt av både Israels tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu och av Benny Gantz, ledaren för utmanarpartiet Kachol Velavan. Netanyahu kallade det för “en mörk dag för sanning och rättvisa”, medan Gantz betonade att hans parti står helt enigt med den sittande regeringen i frågan om Israels internationella legitimitet. Även i USA riktades skarp kritik mot ICC:s beslut. “Vi motsätter oss bestämt denna oberättigade utredning som orättvist är riktad mot Israel”, skrev utrikesminister Mike Pompeo på Twitter.

Den palestinska myndighetens styrelseordförande Mahmoud Abbas har för sin del välkomnat ICC:s beslut. “Detta är en fantastisk dag eftersom vi har uppnått det vi vill, och från och med den här dagen kommer ICC:s maskineri att börja acceptera de fall som vi tidigare har lagt fram”, sa han under ett möte med Fatah-partiets revolutionära råd i Ramalla i fredags.

ICC har nu 120 dagar på sig att avgöra exakt vilket område den har jurisdiktion över. Om och i så fall när detta avgörs förväntas en officiell brottsundersökning inledas. Eventuella åtal lär dock dröja, då Israel har gjort klart att man inte kommer att samarbeta med domstolen och det därför kan bli mycket svårt för dess representanter att utföra brottsundersökningen på plats. Israel befarar dock att allt ifrån politiska beslutsfattare och militära befälhavare till individuella soldater som varit inblandade i krigshandlingar sedan den 13 juni 2014 (det datum från och med vilket PA:s begäran om en brottsundersökning om handlingar utförda på “staten Palestinas territorium” gäller) så småningom riskerar att åtalas för krigsbrott och därmed bli föremål för internationella efterlysningar.

Paul Widen

Jerusalem


Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 393Det här inlägget:
  • 1085405Läsningar totalt:
  • 30Läsningar idag:
  • 889988Besökare totalt:
  • 28Besökare idag:
  • 2Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen