Habemus Papam?

Knessets talman Benny Gantz.

Den hätska och intensiva politiska utvecklingen i Israel tog igår torsdag en ny och helt oväntad riktning när den tillförordnade premiärministern Binyamin Netanyahu och ledaren för utmanarpartiet Kachol Velavan, Benny Gantz, nådde en preliminär överenskommelse om att bilda en samlingsregering. Vändningen kom bara några timmar innan Knesset (Israels parlament), efter att ha fått klartecken från högsta domstolen, skulle rösta om att tillsätta en ny talman. Det antogs allmänt att Meir Cohen från Kachol Velavan skulle vinna omröstningen med minsta möjliga majoritet, 61-59, och att partierna som hittills har varit enade i sin motsättning mot Netanyahu – men fundamentalt oense om allting annat – därmed skulle få kontroll över Knessets agenda. Det antogs vidare att ett lagförslag sedan skulle presenteras som skulle föreskriva att en premiärminister måste avgå från sin post om det väcks åtal emot honom/henne. Detta skulle slutligen tvinga bort Netanyahu från makten efter mer än 10 år (eller åtminstone göra det omöjligt för honom att bilda en ny regering), men exakt vad som skulle hända efter detta var oklart. Kachol Velavan hade i princip inga utsikter att kunna bilda en majoritetsregering utan stöd från Netanyahus Likud, och ett sådant stöd skulle med största sannolikhet utgå om Netanyahu skulle ha utmanövrerats. Ett fjärde val skulle därmed bli den enda lösningen, vilket kanske hade varit acceptabelt under mer normala omständigheter, men under den pågående världsvida coronapandemin vore det oerhört vanskligt.

Benny Gantz bröt därför sitt heligaste vallöfte: att inte under några omständigheter sätta sig i en koalitionsregering under ledning av en brottsåtalad premiärminister. Koalitionsförhandlingar, eller åtminstone kontakter, mellan Likud och Kachol Velavan har pågått i nästan ett år, vilket gjorde att ryktena som började spridas igår morse var svåra att ta på allvar, men sedan hände allt väldigt fort: Meir Cohens kandidatur till talmansposten var plötsligt och oförklarligt inte längre aktuell, och istället anmälde sig Benny Gantz själv som kandidat. Hans partikollegor Yair Lapid och Moshe “Boogie” Ya’alon gick ur partiets WhatsApp-grupp, och sedan splittrades själva partiet, som egentligen är en koalition av tre olika partier, i sina beståndsdelar: Lapids Yesh Atid, Ya’alons Telem och Gantzs Chosen. Därefter förklarade representanter för Netanyahus block med höger- och ultraortodoxa partier att man ämnade stödja Gantz kandidatur, som därmed säkrade en klar majoritet i Knesset. Han vann omröstningen, men anklagades för förräderi av sina forna partikollegor och övriga företrädare för oppositionen.

Förhandlingarna mellan Netanyahu och Gantz pågår fortfarande, vilket gör att många frågor ännu är obesvarade, men de ungefärliga konturerna av regeringsförslaget har redan börjat framträda i rapporter i media. Gantz kommer att fortsätta som talman tills ett slutgiltigt avtal har nåtts, som en sorts livförsäkring om Netanyahu skulle försöka utmanövrera honom. Därefter kommer han att tillträda som försvars- eller utrikesminister. Hans parti Chosen kommer att tilldelas lika många ministerposter som Netanyahus block med höger- och ultraortodoxa partier, däribland justitie-, kultur- och kommunikationsministerposterna, utöver försvars- och utrikesministerposterna. Binyamin Netanyahu kommer att fortsätta som premiärminister, men bara i 18 månader. Därefter är det tänkt att Gantz ska ta över. Vad som då kommer att hända med Netanyahu är oklart, liksom flera andra viktiga punkter kring vilka det råder stor oenighet mellan parterna. En slutgiltig överenskommelse går ännu inte att garantera.

“Yair, Boogie, tack för färden tillsammans under det gångna året”, skrev Gantz på Twitter strax efter midnatt till sina två forna partikollegor. “I mina ögon kommer ni alltid att vara patrioter som älskar staten och arbetar för den var ni än befinner er. Till syvende og sist anser jag att Israel inte bör dras in i ett fjärde val under en så utmanande period när staten hanterar Corona-krisen och dess konsekvenser, och om detta är vi oense. Israel framför allt”.

Paul Widen

Jerusalem


Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 362Det här inlägget:
  • 1085396Läsningar totalt:
  • 21Läsningar idag:
  • 889979Besökare totalt:
  • 19Besökare idag:
  • 2Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen