Juridiska aspekter på palestiniernas septemberplaner i FN, del 2

 

Det spekuleras allt mer intensivt kring vad som kommer att hända den 20 september när palestinierna planerar att framföra en medlemsansökan till FN:s Generalförsamling. Här nedan följer del två av ett föredrag med Avi Bell, professor i juridik vid Bar Ilan-universitetet i Israel och San Diego-universitetet i USA, där han fortsätter att förklara de grundläggande juridiska aspekterna på palestiniernas septemberplaner. Detta var tänkt att bli den andra och sista delen av Avi Bells föredrag, men av utrymmesskäl delar jag upp det ytterligare. Del tre (och eventuellt en fjärde del) kommer framöver.

 

Paul Widen, Jerusalem

 

 

Fråga: Är det sant att FN:s Generalförsamling kan erkänna en befintlig stat, men att den inte kan utse en entitet till en stat?

Svar: Generalförsamlingen kan utse vad den vill, men frågan är vad det har för rättslig verkan om Generalförsamlingen skulle utse en entitet till en stat. Detta kan vara av intresse för oss om vi anser att ett erkännande är viktigt, men det påverkar egentligen inte de övriga ingredienserna som krävs för att betraktas som en självständig stat. Så det kommer inte att göra något till en stat som inte är en stat. Det kommer inte göra något till en icke-stat som är en stat. Generalförsamlingens beslut är en åsikt.

 

 

 

Fråga: Kan du berätta lite om de potentiella rättsliga konsekvenserna i USA, de åtgärder som den amerikanska kongressen har hotat att vidta?

Svar: Det har framförts ett antal olika förslag på vad som kan hända, hur USA skulle kunna svara på ett palestinskt initiativ i FN. Några av dem är riktade mot FN och några av dem är riktade mot den palestinska myndigheten/PLO. USA har ett komplicerat förhållande till den palestinska myndigheten/PLO. USA ger direkt stöd till den palestinska myndigheten, kontant och på andra sätt. USA ger indirekt stöd genom ett antal olika organisationer, till exempel ger USA stöd till UNRWA, som ger stöd till den palestinska myndigheten. Ett av hoten är att USA kommer att minska eller upphöra att ge detta stöd. Det finns andra åtgärdsförslag, exempelvis de diplomatiska förbindelser som USA har. USA erkänner PLO som den legitima representanten för det palestinska folket och PLO har en beskickning i Washington, DC. PLO:s beskickning håller öppet så länge som USA:s regering varje halvår anger att PLO lever upp till vissa villkor, som beskrivs i den lagstiftning som utformades för detta syfte, villkor som i grunden har att göra med att PLO inte får vara inblandad i terrorism. Det har framförts ett hot om att detta inte längre kommer att ske [dvs att USA skulle sluta säga att PLO inte är inblandad i terrorism]. Jag tror inte att det är ett särskilt realistiskt hot, men om USA gör det, skulle PLO:s beskickning i USA behöva läggas ner. Inte särskilt troligt. Sedan har vi de sanktioner som föreslagits mot FN, att USA skulle upphöra med sina inbetalningar av vissa typer av avgifter till de FN-organ som accepterar Palestina som en stat. Detta är ett lagförslag som den amerikanska administrationen motsätter sig, så det är svårt att se hur det någonsin skulle kunna släppas igenom. Faktum är att det amerikanska utrikesdepartementet officiellt har uttalat sig mot det. Men det är ett hot. Om du tittar på de realistiska hoten har de att göra med stöd, både direkt och indirekt, till den palestinska myndigheten. Kommer detta att avskräcka dem? Palestinierna själva säger nej. Men det har skränats mycket och en hel del desinformation har spridits, så det är svårt att vara säker.

 

 

 

Fråga: Hur viktigt är det att det palestinska området inte har en internationellt erkänd gräns, den gröna linjen?

Svar: Det finns faktiskt ett mycket bra prejudikat på denna fråga, och det är Israel självt. Detta var ett argument som framfördes när Israels medlemskap i FN debatterades. Det hävdades av de arabiska staterna att Israel inte kunde hävda att den hade ett territorium, eftersom gränserna till detta territorium fortfarande var omtvistade. På den tiden erkände inga av de omkringliggande staterna sina gränser med Israel. Var och en av dem, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten, hade bara vapenstilleståndlinjer med Israel, och i vart och ett av vapenstilleståndsavtalen stod det att stilleståndslinjerna inte var gränser och att ingen av sidorna gjorde avkall på sina fordringar. Konsensus var då – den grund på vilken Israel röstades fram som medlem, och det är allmänt accepterat som sant än idag – att gränstvister inte upphäver territorium-ingrediensen. Det räcker med att det finns något territorium alls. Det är inte nödvändigt att hela detta territorium är obestritt. Beträffande detta har alltså palestinierna inga problem. Det faktum att gränserna kommer att bestridas är inte en relevant i frågan.

 

 

 

Fråga: Om palestinierna erkänns av FN som ett icke-medlemsland, hur kommer detta att påverka Israel i till exempel ICC (internationella brottsmålsdomstolen)?

Svar: Jag tror att många människor i Israel har en tendens att blanda ihop två frågor som inte har något med varandra att göra. Palestiniernas status i FN är en fråga. Deras förmåga att ansluta sig till organisationer som ICC är en annan fråga. Nu pågår det en ansträngning bland palestinierna att bli erkända av ICC. Kanske kommer ICC att acceptera dem, kanske inte. Om ICC lutar mot att acceptera palestinierna kan det vara politiskt lägligt för dem att vänta tills efter det att Generalförsamlingen röstat om ett godkännande av staten Palestina som en icke-medlemsstat, men juridiskt gör det inte någon skillnad, och det är inte ens klart att det spelar en så värst stor politisk roll heller. Sannolikheten är stor – jag tror inte att den är större än 50%, men den är inte mindre än 20% – att Palestina, oavsett vad som händer i Generalförsamlingen, kommer att erkännas som en stat såvitt det anbelangar ICC. Men det bestämmandet är upp till ICC. Åklagaren skulle i så fall ta det beslutet och sedan skulle det vara upp till domstolen att avgöra huruvida den håller med om åklagarens beslut. Finns det en sådan chans? Det finns en sådan chans. Jag tycker att det är ett misstag att man inte tar detta hot på allvar i Israel. Jag tycker också att det är ett misstag att tro att det börjar eller slutar när FN:s Generalförsamling går till omröstning. Omröstningen har verkligen mycket litet med saken att göra.

Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 140Det här inlägget:
  • 1189681Läsningar totalt:
  • 100Läsningar idag:
  • 983731Besökare totalt:
  • 96Besökare idag:
  • 4Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen