Skärpt nedstängning i Israel

“Ett friskt och framgångsrikt år!” önskar en anslagstavla på en nedstängd skola i centrala Jerusalem (foto: Paul Widen).

Israels regering beslutade idag att kraftigt skärpa restriktionerna som infördes i slutet av förra veckan när landet påbörjade sin andra nedstängning sedan coronaepidemin bröt ut tidigare i år. Då stängdes bland annat skolor, dagis, resturanger (som bara får erbjuda hemkörning) och kulturetablissemang. Antalet nya dagliga fall har dock nu börjat närma sig 7000, och flera sjukhus har börjat vägra att ta emot fler patienter, då de redan är överfulla. Från och med klockan 14.00 imorgon fredag kommer därför alla arbetsplatser att stänga, med undantag av de som klassas som oundgängliga av försvarsministeriet. Mataffärer och apotek har tillstånd att fortsätta hålla öppet, och resturanger får fortsätta att erbjuda hemkörning. Befolkningen måste hålla sig inom en kilometers avstånd från sina hem. Max tio personer får befinna sig tillsammans i en lokal inomhus och max 20 personer får församlas utomhus, förutsatt att alla håller två meters avstånd från varandra. Alla som är sex år och äldre måste ha på sig ansiktsmask när de befinner sig på en offentlig plats.

Dagens ödesdigra beslut togs efter en mycket utdragen regeringsdebatt. Två ministrar reserverade sig mot beslutet, bland andra finansminister Israel Katz, som menade att det kommer att orsaka omfattande ekonomiska skador mot många företag som har anpassat sin verksamhet efter hälsoministeriets riktlinjer och som därför inte borde omfattas av nedstängningen.

De mest omstridda punkterna i regeringsdebatten var i vilken utsträckning de nya restriktionerna skulle omfatta de återkommande demonstrationerna mot premiärminister Binyamin Netanyahu, samt gudstjänsterna under Yom Kippur, försoningsdagen, årets heligaste dag inom judendomen, som inleds på söndag kväll. Slutligen nåddes en kompromiss, enligt vilken demonstrationerna utanför premiärministerns residens får fortsätta, men max 2000 människor får delta på samma gång, och deltagarena måste bo inom en kilometers avstånd från residenset. Synagogor kommer för sin del att få hålla öppet över Yom Kippur, men med max 10 personer i samma lokal. På måndag kväll, när Yom Kippur är över, kommer alla synagogor att stänga. De mest kontroversiella regeringsbesluten rörande skärpningen, exempelvis begränsningen av demonstrationerna, måste dock först godkännas av Knesset, där punkterna nu debatteras livligt. Det är ännu oklart om dessa förslag kommer att röstas igenom innan sabbatens ingång. Om inte kommer den planerade demonstrationen på lördag kväll att genomföras utan de föreslagna restriktionerna.

Nedstängningen kommer att vara till den 10 oktober. Större delen av perioden består av helgdagar och klämdagar mellan helgdagar då många israeler ändå har ledigt, vilket regeringen hoppas ska minska de ekonomiska skadorna.

Oppositionen är extremt kritisk mot de stundande nedstängningen och menar att den bevisar regeringens oduglighet. Hade begränsade åtgärder vidtagits tidigare hade detta inte varit nödvändigt, hävdar man.

Paul Widen

Jerusalem

Raketbeskjutning från Gaza under fredsceremonin i Washington

Från vänster till höger: Förenade Arabemiratens utrikesminister Abdullah bin Zayed, Bahrains utrikesminister Abdullatif bin Rashid, Israels premiärminister Binyamin Netanyahu och USA:s president Donald Trump utanför Vita huset idag (foto: Tia Dufour, Vita huset)

Palestinska terrorister i Gaza avfyrade minst två raketer mot södra Israel under tisdagskvällen. Israels försvarsstyrkor uppgav att en av raketerna sköts ner av raketförsvarssystemet Järnkupolen, medan den andra slog ner i kuststaden Ashdod. Två människor skadades av raketsplitter.

Raketattacken utfördes samtidigt som Israel, Förenade Arabemiraten och Bahrain skrev under det så kallade Abrahamavtalet i Washington, D.C. Några minuter efter attacken utfärdade den palestinska terroristorganisationen Hamas ett uttalande i vilket de fördömde avtalet och lovade att fortsätta den väpnade kampen mot “den sionistiska enheten”, dvs. Israel. Tidpunkten för raketattacken tyder alltså på att den var avsedd att slå smolk i bägaren under fredsceremonin.

Exakt vad som stod i fredsavtalet som skrevs under på Vita husets gräsmatta har ännu inte offentliggjorts, ett mycket besynnerligt faktum som har orsakat många spekulationer bland journalister och mellanösternexperter. Klart är dock att avtalet för Israels del inte kommer att ha någon giltighet förrän det först godkänns av regeringen och därefter av Knesset, Israels parlament: premiärministern har inte mandat att ingå fredsavtal med andra länder på eget bevåg. Men eftersom reaktionerna på fredsavtalet i Israel har varit nästan uteslutande positiva räknar Netanyahu kallt med att denna formalitet snabbt kommer att vara avklarad, även om det skulle visa sig att avtalet innehåller klausuler som är opopulära i Israel. Detta tillåter honom att låtsas ha makt som han inte har, vilket gynnar både honom och USA:s president Donald Trump politiskt.

Ytterligare “fem eller sex” länder i regionen står i kö att ansluta sig till Abrahamavtalet uppgav Trump strax innan ceremonin inleddes. Vilka länder det rör sig om ville han inte säga, men antydde att fler fredsavtal var nära förestående.

Paul Widen

Jerusalem

Historiskt fredsavtal i skuggan av pandemin

Israels premiärminister Binyamin Netanyahu och hans fru Sara strax innan avresa till USA (foto: GPO)
Israels premiärminister Binyamin Netanyahu och hans fru Sara strax innan avresa till USA (foto: GPO)

Sent ikväll reste Israels premiärminister Binyamin Netanyahu till USA, där han imorgon tillsammans med Förenade Arabemiratens utrikesminister Abdullah bin Zayed formellt kommer att underteckna det så kallade Abrahamavtalet, som etablerar diplomatiska förbindelser mellan de båda länderna. I fredags blev det klart att även Bahrain kommer att underteckna avtalet. Det lilla kungadömet blev därmed den fjärde arabstaten att erkänna Israel. Oman, som reagerade positivt när nyheten offentliggjordes på fredagen, tros allmänt stå näst i tur att ansluta sig till avtalet.

Det är alltså en historisk resa som Netanyahu nu anträder, men i Israel råder ingen feststämning, då antalet dagliga fall av Covid-19 nu är så högt att regeringen idag beslöt att än en gång stänga ner hela landet från och med fredag klockan 14.00. Under större delen av eftermiddagen höll regeringen överläggningar om den plan hälsoministeriet har utarbetat för att förhindra att landets vårdsystem kollapsar. Djup oenighet mellan olika ministrar gjorde att diskussionen drog ut på tiden. Bostadsminister Yaacov Litzman, som i våras under pandemins första våg var hälsominister, avgick i protest innan regeringssammanträdet ens hade börjat, med hänvisning till att nedstängningen borde ha gjorts för flera veckor sedan. Litzman anklagade Ronni Gamzu, som koordinerar regeringens coronastrategi, för att medvetet ha motarbetat en nedstängning under sommaren och istället ha planerat långt i förväg att genomföra den under höstens judiska högtider, då synagogor traditionellt brukar vara mycket välbesökta. Anonyma källor i hans parti Yahadut Hatorah uppgav dock till landets arméradio att orsaken till avgången var att åtal väntas väckas mot Litzman inom kort för bedrägeri, trolöshet mot huvudman och mutbrott i två separata rättsfall. Detta skulle enligt lag tvinga honom att avgå, varför Litzman istället valde att föregå åtalsbeslutet och avgå på sina egna villkor.

Nedstängningen kommer att innebära att alla skolor, resturanger, hotell och affärer kommer att stängas ner i minst tre veckor. Arbete hemifrån rekommenderas starkt, då arbetsgivare kraftigt måste begränsa antalet anställda på arbetsplatser. Befolkningen måste hålla sig inom 500 meter från sina bostäder, med undantag för matinköp och andra viktiga ärenden. Högst 10 personer får befinna sig tillsammans i en lokal inomhus och högst 20 personer tillsammans utomhus. Enligt beräkningar utförda av finansministeriet kommer nedstängningen att kosta motsvarande minst 16.5 miljarder kronor.

Netanyahu presenterade de nya riktlinjerna under en presskonferens på söndagskvällen, men vägrade tillstå att den nya nedstängningen innebär ett misslyckande för regeringen. Istället betonade han att den snabba nedstängningen i mars innebar att landet kunde lätta på restriktionerna fortare än andra länder och att Israels ekonomiska förutsättningar därför är bättre än för många andra länder. Han medgav att den förestående nedstängningen kommer att medföra stora svårigheter för många medborgare, men vidhöll att regeringen inte hade något annat val.

Genast efter presskonferensen begav sig Netanyahu till Ben Gurion-flygplatsen för avresa till USA. Där anslöt han sig till Yossi Cohen, chefen för Israels mytomspunna spionorganisation Mossad, som har spelat en central roll i kontakterna med gulfstaterna och som ingår i den israeliska delegationen. Utrikesminister Gabi Ashkenazi var däremot inte med på passagerarlistan. Netanyahu vill nämligen inte dela äran för det historiska fredsavtalet med sina politiska rivaler i utmanarpartiet Kachol Velavan, som Ashkenazi tillhör. I praktiken har alltså utrikesministerrollen övertagits av Yossi Cohen, som rapporterar direkt till Netanyahu och som står honom mycket nära.

Paul Widen

Jerusalem

Abrahamavtalet

För att förhindra spridning av coronaviruset bar representanterna för både Förenade Arabemiraten och Israel munskydd under dagens förhandlingar (foto: Amos Ben-Gershom, GPO)

Sent på måndagsförmiddagen lyfte El Al flight 971 från Ben Gurion-flygplatsen utanför Tel Aviv med destination Abu Dhabi, Förenade Arabemiraten, det första israeliska flygplanet att någonsin färdas denna sträcka. På planet satt representanter från både USA och Israel, som var inbjudna av kronprins Mohammed bin Zayed för att inleda de officiella och formella förhandlingarna i det så kallade Abrahamavtalet, med mål att inom kort upprätta officiella diplomatiska relationer mellan Israel och Förenade Arabemiraten.

Den amerikanska delegationen leddes av president Donald Trumps särskilde rådgivare Jared Kushner och den nationelle säkerhetsrådgivaren Robert O’Brien. Den israeliska delegationen leddes i sin tur av chefen för det nationella säkerhetsrådet Meir Ben-Shabbat och bestod i övrigt av nära rådgivare till premiärminister Binyamin Netanyahu, samt generaldirektörer för diverse olika myndigheter. Märkbart frånvarande i laguppställningen var utrikesminister Gabi Ashkenazi, tillhörande utmanarpartiet Kachol Velavan. Den politiska rivaliteten mellan detta parti och Netanyahu gjorde att premiärministern istället delegerade vad som borde ha varit utrikesministerns roll till Ben-Shabbat, som rapporterar direkt till Netanyahu.

Förhandlingarna kommer att fokusera på sju områden: diplomati, finans, luftfartsavtal/visum, investering/innovation/handel, hälso- och sjukvård, kultur/turism, samt rymdvetenskap/teknik. Frågor som rör säkerhetspolitik kommer inte att tas upp i den här förhandlingsomgången, vilket kan bero på att det preliminära fredsavtalet som offentliggjordes för lite mer än två veckor sedan var otydligt på flera punkter och därför tolkades på olika sätt av de tre parterna. Förenade Arabemiraten hoppas exempelvis att fredsavtalet kommer att göra det möjligt för landet att köpa USA:s mest avancerade stridsflygplan F-35, vilket Israel starkt motsätter sig. För att inte riskera att förhandlingarna kör fast direkt har man därför skjutit dessa känsligare frågor på framtiden.

Innan Jared Kushner steg på El Al flight 971 berättade han för de församlade journalisterna att han gick till Västra Muren i Jerusalems gamla stad igår kväll för att be. “Jag bad att muslimer och araber över hela världen ska notera denna flight och inse av att vi alla är Guds barn och att framtiden inte behöver förutbestämmas av det förflutna”, sa han.

Även om inget annat arabiskt eller muslimskt land ännu har följt Förenade Arabemiratens exempel och börjat upprätta diplomatiska relationer med Israel, gav Saudiarabien tillstånd till El Al flight 971 att flyga genom kungarikets luftrum, vilket också var en historisk händelse. Sakta men säkert rör sig alltså även andra gulfstater i samma riktning som Förenade Arabemiraten.

Paul Widen

Jerusalem

Senaste inläggen

Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:

Kategorier:

Besöksstatistik

  • 1115689Läsningar totalt:
  • 68Läsningar idag:
  • 916643Besökare totalt:
  • 66Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:

Nyheter

Analyser

Krönikor

I marginalen

Meddelanden

Smultronställen