Benny Gantz får regeringsuppdraget

Israels president Reuven Rivlin gav idag regeringsuppdraget till Benny Gantz, partiledaren för Kachol Velavan (foto: Mark Neyman GPO)

Israels president Reuven Rivlin gav idag Benny Gantz, partiledaren för Kachol Velavan, i uppdrag att bilda nästa regering. Under gårdagens konsultationer mellan presidenten och representanter för de olika partigrupperna i Knesset uppgav 61 ledamöter att de rekommenderar Gantz som premiärminister, medan Binyamin Netanyahu fick 58 rekommendationer. En ledamot, Orly Levy-Abekasis, lade överraskande ner sin röst. Hon var tidigare medlem i det nationalistiska högerpartiet Yisrael Beitenu, men leder nu det lilla partiet Gesher, som delade valsedel med Avodah (arbetarpartiet) och vänsterpartiet Meretz.

Det arabiska samlingspartiet överraskade många när det enhälligt rekommenderade Gantz, till skillnad från i september i fjol, då de tre ledamöterna tillhörande det arabnationalistiska och antisionistiska partifraktionen Balad lade ner sina röster. Samlingspartiet betonade dock att rekommendationen av Gantz i första hand var en rekommendation mot Netanyahu. Partiet varken förväntar sig eller vill ingå i nästa regering, och planerar istället att stödja Gantz utifrån.

Även Yisrael Beitenu erbjöd en överraskning, när man rekommenderade Gantz efter att det arabiska samlingspartiet hade gjort samma rekommendation. I september lade partiet ner sina röster, då man vägrade att rekommendera samma person som hade rekommenderats av just det arabiska samlingspartiet, vars representanter Yisrael Beitenu betraktar som landsförrädare.

Trots att Gantz har stöd av 61 knessetledamöter kommer han sannolikt inte lyckas bilda en majoritetsregering, då det arabiska samlingspartiet alltså inte väntas ingå i den. Det är även oklart om Yisrael Beitenu kommer att vilja ingå i regeringen, då partiet vid upprepade tillfällen har lovat att inte ingå i en regering som är beroende av det arabiska samlingspartiet. När Gantz under måndagen försökte kontakta ledarna för partierna i Netanyahus så kallade högerblock fick han kalla handen. Gantz kan alltså komma att försöka bilda en minoritetsregering, den första i Israels historia, bestående av Kachol Velavan och vänsterkoalitionern Avodah-Gesher-Meretz – minus Gesher (se ovan). Så länge det arabiska samlingspartiet och Yisrael Beitenu blockerar alla misstroendevotum skulle en sådan minoritetsregering överleva. Gantz har nu fyra veckor på sig att försöka bygga en koalition. Det återstår att se hur långt de 61 knessetledamöterna som rekommenderade honom är villiga att gå för att faktiskt förverkliga denna rekommendation.

Det nyvalda Knesset invigdes idag under de hårda säkerhetsföreskrifter som råder sedan i lördags kväll med anledning av coronaviruset. Tre ledamöter svors in åt gången och lämnade sedan plenisalen, där presidenten, Knessets talman och ytterligare ett fåtal funktionärer sedan tog emot följande tre ledamöter, så att det aldrig skulle vara mer än 10 personer samtidigt i lokalen.

Paul Widen

Jerusalem


“Vi befinner oss i krig”

Israels premiärminister Binyamin Netanyahu (foto: GPO)

Israels tillförordnade regering under ledning av Binyamin Netanyahu beslutade på lördagskvällen att tills vidare stänga alla förskolor och dagis för att sakta ner spridningen av coronaviruset i landet. Man har även beordrat stängning av alla resturanger, caféer, hotell, gym, biografer, teatrar, affärer och köpcentra. Privata företag uppmanas att i möjligaste mån låta sina anställda jobba hemifrån. Sociala sammankomster får inte omfatta fler än 10 personer, och alla uppmanas att ständigt hålla minst två meters avstånd från varandra. Beslutet omfattar inte livsmedelsaffärer, apotek, banker eller bensinmackar. “Vi befinner oss i krig”, sa Netanyahu under en presskonferens. “Vår fiende är viruset”.

Redan den gångna torsdagen stängdes alla skolor och universitet i landet. Kvällens besked kom därför inte som en överraskning, och hälsovårdsmyndigheten har redan signalerat att ytterligare åtgärder kan komma att vidtas inom kort.

Den rådande situationen har orsakat stor oro bland befolkningen, inte bara för att man ska drabbas av viruset, utan också för att maten ska ta slut. Under lördagen köade därför människor utanför affärer som höll öppet under sabbaten, och efter sabbatens utgång skedde sedan en ny anstormning, trots att myndigheterna enträget har försäkrat allmänheten att det inte råder någon livsmedelsbrist i landet.

I skrivande stund har 193 personer insjuknat i coronaviruset i Israel. Som ett nytt led i kampen mot sjukdomen beslutade regeringen under lördagen att tillämpa “digitala åtgärder”, utvecklade för terrorbekämpning, för att spåra människor som smittats och identifiera vilka de har kommit i kontakt med. Exakt vad detta innebär har inte offentliggjorts, men enligt rapporter i media ska regeringen ha fått juridisk dispens för agerandet, vilket tyder på att det under normala omständigheter skulle ha betraktats som en brottslig integritetskränkning. Det faktum att det är en tillförordnad regering – under ledning av en brottsåtalad premiärminister – som tagit detta unika beslut, mötte omedelbart kritik. Även om det finns en stor förståelse för agerandet finns det en oro för vilka åtgärder regeringen – den tillförordnade regeringen – kan komma att ta nästa gång.

Någon ordinarie regering har ännu inte kunnat bildas, då valet den 2 mars inte lyckades bryta det politiska dödläget som rådit i landet sedan i december 2018. Binyamin Netanyahus block av högerpartier/ultraortodoxa kontrollerar 58 mandat, och det krävs minst 61 mandat för att kunna bilda en majoritetsregering. Oppositionen är dock djupt splittrad och Benny Gantz, ledaren för utmanarpartiet Kachol Velavan, har bara stöd från 46 knessetledamöter. Den kritiska situationen som landet befinner sig i har därför gjort att båda sidor nu än en gång efterlyser en samlingsregering. Imorgon söndag ska samtliga partigrupper träffa president Reuven Rivlin för att uppge vem de rekommenderar att bli nästa premiärminister. Om de kan nå en kompromiss återstår att se.

Paul Widen

Jerusalem


Mycket jämnt mellan blocken efter valet

Valsedlar för några av de 29 partier som ställde upp i valet i Israel den 2 mars 2020.

Israels tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu utropade sig inatt som segrare efter att flera vallokalsundersökningar pekade på stora framgångar för hans parti Likud i gårdagens val. Utmanarpartiet Kachol Velavan, som blev största parti i valet i september förra året, ser för sin del ut att backa med flera mandat. Rösträkningen väntas dock inte bli klar förrän tidigast ikväll, och då det ännu är mycket jämnt mellan Netanyahus höger/ultraortodoxa block och hans uttalade motståndare är det för tidigt för att veta om Netanyahu kommer att kunna bilda en koalitionsregering.

Precis som inför valet i september befarade många experter att valdeltagandet skulle bli lågt, men än en gång motbevisades de, och detta rejält: 71% av alla röstberättigade deltog i valet, det högsta valdeltagandet sedan 1999. Ökningen var starkast bland Israels arabiska befolkning, där det annars brukar ligga på långt under riksgenomsnittet pga. en blandning av apati och motvilja mot majoritetssamhället. Det arabiska samlingspartiet har dock lyckats vända på denna trend. En stark motivationsfaktor tycks ironiskt nog ha varit fredsplanen som USA:s president Donald Trump offentliggjorde i slutet av januari, som innehåller en klausul som stipulerar att ett landområde i södra Galiléen med en hög koncentration av arabiska invånare bör bli en del av en framtida palestinsk stat. Hundratusentals israeliska araber skulle därmed förlora sina israeliska medborgarskap, ett förslag som har väckt stor vrede bland denna del av befolkningen. Enligt preliminära siffror ser det arabiska samlingspartiet ut att växa till 15 mandat. I valet i september förra året fick partiet 13 mandat, medan det i valet i april bara fick 10 mandat.

Netanyahus förhoppning är att bilda en koalitionsregering innan den 17 mars, då rättegången mot honom inleds i de tre olika fallen som han står åtalad i. I samtliga tre misstänks Netanyahu för förskingring och trolöshet mot huvudman, och i ett av fallen är han även misstänkt för mutbrott. En antikorruptionsorganisation inlämnade idag en framställan till högsta domstolen som begärde att Netanyahu ska förbjudas från att bilda regering när han nu, till skillnad från i september, står åtalad för brott. Israelisk lag kräver inte att en premiärminister måste avgå om åtal väcks mot honom eller henne, men det är ännu oklart om lagen tillåter en tillförordnad premiärminister mot vilken åtal har väckts att bilda en ny regering. Högsta domstolen avslog en liknande framställan i januari, med hänvisning till att den då var teoretisk: ingen tillförordnad premiärminister under åtal stod då i begrepp att bilda en regering i landet. Inom kort kan dock denna fråga upphöra att vara teoretisk, om det visar sig att Netanyahus Likud-parti och dess allierade vann en majoritet av rösterna i gårdagens val.

Om Netanyahus höger/ultraortodoxa block inte får en majoritet är risken mycket stor att det politiska dödläget fortsätter. Netanyahus motståndare är nämligen så djupt splittrade att det i princip är otänkbart att de skulle kunna enas för att avsätta honom. Det arabiska samlingspartiet har till skillnad från i September tydligt markerat att man inte tänker rekommendera partiledaren för Kachol Velavan Benny Gantz som premiäminister. Det sekulära högerpartiet Yisrael Beitenu har för sin del lovat att inte sitta i en regering som stöds av det arabiska samlingspartiet. En bred samlingsregering bestående av både Likud och Kachol Velavan, som många hoppades på efter valet i september, vore också i princip otänkbart, i alla fall så länge Netanyahu sitter kvar som premiärminister.

Paul Widen

Jerusalem


Israeler avråds från utlandsresor

Israels tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu under ett extrainsatt sammanträde om coronaviruset den 25 februari 2020 (Foto: Haim Zach, GPO)

Israels hälsoministerium beslutade igår kväll att avråda israeliska medborgare från att resa utomlands, då man ser det som mycket sannolikt att coronaviruset nu har spridits till så många länder att det inte längre är effektivt att bara avråda från resor till vissa områden. Det drastiska beslutet är unikt för Israel och det första i sitt slag i världen. Det signalerar att Israel bedömer att viruset inte längre går att begränsa och att det nu bara är en fråga om att försvåra spridningen av det.

Israel hade fram tills idag bara haft ett registrerat fall av coronaviruset i landet, en kvinna som smittades på ett japanskt kryssningsfartyg och som befann sig i karantän när hon fick diagnosen. Efter vård i Israel tillfrisknade hon och tilläts lämna sjukhuset i början av veckan. Ytterligare fyra israeliska medborgare som insjuknat av det smittsamma viruset i Japan har vårdas där. På torsdagen rapporterades tre av dem ha tillfrisknat.

Mer än 200 israeler beordrades dock i 14 dagars karantän av hälsoministeriet under den gångna helgen, efter att ha varit i kontakt med en grupp sydkoreanska turister som insjuknade av viruset efter att ha återvänt till sitt hemland från en tiodagarsvistelse i Israel. Det är ännu oklart om turisterna var smittsamma under sin vistelse, som täckte i princip hela landet, inklusive områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten.

Vidare meddelade hälsoministeriet under torsdagen att en israelisk medborgare som i söndags återvände till landet efter en vistelse i norra Italien hade insjuknat av coronaviruset. Personen isolerades omedelbart, liksom hundratals människor som han har kommit i kontakt med sedan hans resa. Sammanlagt uppges nu över 1800 personer ha satts i karantän.

Israel har förbjudit inresa för alla utländska medborgare som kommer från eller som under de senaste två veckorna har besökt Kina, Sydkorea, Hong Kong, Macau, Thailand, Singapore och Japan. På torsdagen utökades listan till att även omfatta Italien. Israeliska medborgare som återvänder från dessa länder har beordrats att isolera sig i sina hem i två veckor, som är coronavirusets beräknade inkubationstid. Karantänföreskrifterna och inreseförbuden kommer sannolikt att utökas under kommande dagar.

De omfattande säkerhetsåtgärderna beräknas bli mycket kostsamma för Israel, som årligen besöks av mer än 4.5 miljoner turister. I början av veckan uppgav finansministeriet att prislappen för coronaviruset kan bli upp till en procent av landets BNP, motsvarande nästan 40 miljarder kronor. Denna beräkning omfattar dock inte de ekonomiska skadorna som skulle orsakas av en okontrollerad coronaepidemi i Israel, som givetvis skulle bli många gånger högre. Flygbolaget El Al varnade igår kväll att det riskerar att gå i konkurs inom några veckor som ett resultat av hälsoministeriets resevarning.

Inga särskilda hälsoföreskrifter har ännu utfärdats inför det israeliska valet nu på måndag, förutom att speciella vallokaler kommer att vara tillgängliga för personer som befinner sig i karantän. Landets tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu beslutade i början av veckan att inte längre skaka hand med väljare, men detta var hans personliga beslut och inte ett resultat av direktiv från hälsoministeriet. Först ett par dagar efter valet kommer man att börja få klarhet i om någon eller några av de nu mer än 1800 personerna som befinner sig i karantän har blivit smittade, men det finns redan nu en utbredd oro att viruset kan ha fått ett omfattande fotfäste i landet.

Paul Widen

Jerusalem


Senaste inläggen

Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:

Kategorier:

Besöksstatistik

  • 1075643Läsningar totalt:
  • 217Läsningar idag:
  • 881586Besökare totalt:
  • 204Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:

Nyheter

Analyser

Krönikor

I marginalen

Meddelanden

Smultronställen