Nyheter

1 2 3 92

Habemus Papam?

Knessets talman Benny Gantz.

Den hätska och intensiva politiska utvecklingen i Israel tog igår torsdag en ny och helt oväntad riktning när den tillförordnade premiärministern Binyamin Netanyahu och ledaren för utmanarpartiet Kachol Velavan, Benny Gantz, nådde en preliminär överenskommelse om att bilda en samlingsregering. Vändningen kom bara några timmar innan Knesset (Israels parlament), efter att ha fått klartecken från högsta domstolen, skulle rösta om att tillsätta en ny talman. Det antogs allmänt att Meir Cohen från Kachol Velavan skulle vinna omröstningen med minsta möjliga majoritet, 61-59, och att partierna som hittills har varit enade i sin motsättning mot Netanyahu – men fundamentalt oense om allting annat – därmed skulle få kontroll över Knessets agenda. Det antogs vidare att ett lagförslag sedan skulle presenteras som skulle föreskriva att en premiärminister måste avgå från sin post om det väcks åtal emot honom/henne. Detta skulle slutligen tvinga bort Netanyahu från makten efter mer än 10 år (eller åtminstone göra det omöjligt för honom att bilda en ny regering), men exakt vad som skulle hända efter detta var oklart. Kachol Velavan hade i princip inga utsikter att kunna bilda en majoritetsregering utan stöd från Netanyahus Likud, och ett sådant stöd skulle med största sannolikhet utgå om Netanyahu skulle ha utmanövrerats. Ett fjärde val skulle därmed bli den enda lösningen, vilket kanske hade varit acceptabelt under mer normala omständigheter, men under den pågående världsvida coronapandemin vore det oerhört vanskligt.

Benny Gantz bröt därför sitt heligaste vallöfte: att inte under några omständigheter sätta sig i en koalitionsregering under ledning av en brottsåtalad premiärminister. Koalitionsförhandlingar, eller åtminstone kontakter, mellan Likud och Kachol Velavan har pågått i nästan ett år, vilket gjorde att ryktena som började spridas igår morse var svåra att ta på allvar, men sedan hände allt väldigt fort: Meir Cohens kandidatur till talmansposten var plötsligt och oförklarligt inte längre aktuell, och istället anmälde sig Benny Gantz själv som kandidat. Hans partikollegor Yair Lapid och Moshe “Boogie” Ya’alon gick ur partiets WhatsApp-grupp, och sedan splittrades själva partiet, som egentligen är en koalition av tre olika partier, i sina beståndsdelar: Lapids Yesh Atid, Ya’alons Telem och Gantzs Chosen. Därefter förklarade representanter för Netanyahus block med höger- och ultraortodoxa partier att man ämnade stödja Gantz kandidatur, som därmed säkrade en klar majoritet i Knesset. Han vann omröstningen, men anklagades för förräderi av sina forna partikollegor och övriga företrädare för oppositionen.

Förhandlingarna mellan Netanyahu och Gantz pågår fortfarande, vilket gör att många frågor ännu är obesvarade, men de ungefärliga konturerna av regeringsförslaget har redan börjat framträda i rapporter i media. Gantz kommer att fortsätta som talman tills ett slutgiltigt avtal har nåtts, som en sorts livförsäkring om Netanyahu skulle försöka utmanövrera honom. Därefter kommer han att tillträda som försvars- eller utrikesminister. Hans parti Chosen kommer att tilldelas lika många ministerposter som Netanyahus block med höger- och ultraortodoxa partier, däribland justitie-, kultur- och kommunikationsministerposterna, utöver försvars- och utrikesministerposterna. Binyamin Netanyahu kommer att fortsätta som premiärminister, men bara i 18 månader. Därefter är det tänkt att Gantz ska ta över. Vad som då kommer att hända med Netanyahu är oklart, liksom flera andra viktiga punkter kring vilka det råder stor oenighet mellan parterna. En slutgiltig överenskommelse går ännu inte att garantera.

“Yair, Boogie, tack för färden tillsammans under det gångna året”, skrev Gantz på Twitter strax efter midnatt till sina två forna partikollegor. “I mina ögon kommer ni alltid att vara patrioter som älskar staten och arbetar för den var ni än befinner er. Till syvende og sist anser jag att Israel inte bör dras in i ett fjärde val under en så utmanande period när staten hanterar Corona-krisen och dess konsekvenser, och om detta är vi oense. Israel framför allt”.

Paul Widen

Jerusalem

Svart flagg över Knesset

Svart flagg över Knesset.

Klockan 17:00 på onsdagen trädde ytterligare restriktioner i kraft i Israel för att sakta ner spridningen av coronaviruset i landet. Befolkningen har beordrats att hålla sig inomhus. Korta promenader är tillåtna, men man får inte gå längre än 100 meter från sin bostad, med undantag för bland annat mat- och medicininköp. De som bryter mot föreskrifterna riskerar kraftiga böter och fängelse i upp till sex månader. Ytterligare skärpning av restriktionerna – ett totalt utegångsförbud – uppges vara under övervägande.

2369 människor har testats positivt för coronaviruset i Israel hittills. Tillståndet för 39 av dem beskrivs som allvarligt. Fem människor har avlidit.

Hundratusentals människor har förlorat sina arbeten de senaste veckorna och arbetslösheten ligger nu på nästan 20%.

Samtidigt som landet befinner sig i ett hälsomässigt och ekonomiskt nödläge pågår det en politisk maktkamp som har utlöst en demokratisk kris utan motstycke i staten Israels historia. Israels högsta domstol (HD) beordrade i måndags talmannen för Knesset (Israels parlament) Yuli Edelstein att tillåta en omröstning om talmansposten, en omröstning som han sannolikt skulle förlora. Istället för att hörsamma domstolsbeslutet valde dock Edelstein idag att avgå, men avgången träder inte i kraft förrän på fredag och befriar honom alltså inte från domstolsbeslutet. Edelstein valde att ändå trotsa HD, som han anklagade för att överträda sina befogenheter. Han vidhöll att ingen omröstning kommer att ske – och ajournerade därefter Knesset.

Det går inte att överdriva betydelsen av Edelsteins agerande: den demokratiska ordningen i Israel har satts på undantag. Samtidigt som myndigheterna har beordrat befolkningen att lyda restriktioner som vore otänkbara för bara en månad sedan, har Knessets talman valt att öppet trotsa HD.

Trots det allvarliga hälsoläget i landet samlades idag ett tusental människor – varav många i bilar för att minska smittorisken – utanför Knesset för att protestera mot Edelsteins agerande (demonstrationer är fortfarande tillåtna, så länge deltagarna håller sig på två meters avstånd från varandra). Demonstranterna vajade svarta fanor för att understryka stundens allvar.

Paul Widen

Jerusalem

Benny Gantz får regeringsuppdraget

Israels president Reuven Rivlin gav idag regeringsuppdraget till Benny Gantz, partiledaren för Kachol Velavan (foto: Mark Neyman GPO)

Israels president Reuven Rivlin gav idag Benny Gantz, partiledaren för Kachol Velavan, i uppdrag att bilda nästa regering. Under gårdagens konsultationer mellan presidenten och representanter för de olika partigrupperna i Knesset uppgav 61 ledamöter att de rekommenderar Gantz som premiärminister, medan Binyamin Netanyahu fick 58 rekommendationer. En ledamot, Orly Levy-Abekasis, lade överraskande ner sin röst. Hon var tidigare medlem i det nationalistiska högerpartiet Yisrael Beitenu, men leder nu det lilla partiet Gesher, som delade valsedel med Avodah (arbetarpartiet) och vänsterpartiet Meretz.

Det arabiska samlingspartiet överraskade många när det enhälligt rekommenderade Gantz, till skillnad från i september i fjol, då de tre ledamöterna tillhörande det arabnationalistiska och antisionistiska partifraktionen Balad lade ner sina röster. Samlingspartiet betonade dock att rekommendationen av Gantz i första hand var en rekommendation mot Netanyahu. Partiet varken förväntar sig eller vill ingå i nästa regering, och planerar istället att stödja Gantz utifrån.

Även Yisrael Beitenu erbjöd en överraskning, när man rekommenderade Gantz efter att det arabiska samlingspartiet hade gjort samma rekommendation. I september lade partiet ner sina röster, då man vägrade att rekommendera samma person som hade rekommenderats av just det arabiska samlingspartiet, vars representanter Yisrael Beitenu betraktar som landsförrädare.

Trots att Gantz har stöd av 61 knessetledamöter kommer han sannolikt inte lyckas bilda en majoritetsregering, då det arabiska samlingspartiet alltså inte väntas ingå i den. Det är även oklart om Yisrael Beitenu kommer att vilja ingå i regeringen, då partiet vid upprepade tillfällen har lovat att inte ingå i en regering som är beroende av det arabiska samlingspartiet. När Gantz under måndagen försökte kontakta ledarna för partierna i Netanyahus så kallade högerblock fick han kalla handen. Gantz kan alltså komma att försöka bilda en minoritetsregering, den första i Israels historia, bestående av Kachol Velavan och vänsterkoalitionern Avodah-Gesher-Meretz – minus Gesher (se ovan). Så länge det arabiska samlingspartiet och Yisrael Beitenu blockerar alla misstroendevotum skulle en sådan minoritetsregering överleva. Gantz har nu fyra veckor på sig att försöka bygga en koalition. Det återstår att se hur långt de 61 knessetledamöterna som rekommenderade honom är villiga att gå för att faktiskt förverkliga denna rekommendation.

Det nyvalda Knesset invigdes idag under de hårda säkerhetsföreskrifter som råder sedan i lördags kväll med anledning av coronaviruset. Tre ledamöter svors in åt gången och lämnade sedan plenisalen, där presidenten, Knessets talman och ytterligare ett fåtal funktionärer sedan tog emot följande tre ledamöter, så att det aldrig skulle vara mer än 10 personer samtidigt i lokalen.

Paul Widen

Jerusalem

“Vi befinner oss i krig”

Israels premiärminister Binyamin Netanyahu (foto: GPO)

Israels tillförordnade regering under ledning av Binyamin Netanyahu beslutade på lördagskvällen att tills vidare stänga alla förskolor och dagis för att sakta ner spridningen av coronaviruset i landet. Man har även beordrat stängning av alla resturanger, caféer, hotell, gym, biografer, teatrar, affärer och köpcentra. Privata företag uppmanas att i möjligaste mån låta sina anställda jobba hemifrån. Sociala sammankomster får inte omfatta fler än 10 personer, och alla uppmanas att ständigt hålla minst två meters avstånd från varandra. Beslutet omfattar inte livsmedelsaffärer, apotek, banker eller bensinmackar. “Vi befinner oss i krig”, sa Netanyahu under en presskonferens. “Vår fiende är viruset”.

Redan den gångna torsdagen stängdes alla skolor och universitet i landet. Kvällens besked kom därför inte som en överraskning, och hälsovårdsmyndigheten har redan signalerat att ytterligare åtgärder kan komma att vidtas inom kort.

Den rådande situationen har orsakat stor oro bland befolkningen, inte bara för att man ska drabbas av viruset, utan också för att maten ska ta slut. Under lördagen köade därför människor utanför affärer som höll öppet under sabbaten, och efter sabbatens utgång skedde sedan en ny anstormning, trots att myndigheterna enträget har försäkrat allmänheten att det inte råder någon livsmedelsbrist i landet.

I skrivande stund har 193 personer insjuknat i coronaviruset i Israel. Som ett nytt led i kampen mot sjukdomen beslutade regeringen under lördagen att tillämpa “digitala åtgärder”, utvecklade för terrorbekämpning, för att spåra människor som smittats och identifiera vilka de har kommit i kontakt med. Exakt vad detta innebär har inte offentliggjorts, men enligt rapporter i media ska regeringen ha fått juridisk dispens för agerandet, vilket tyder på att det under normala omständigheter skulle ha betraktats som en brottslig integritetskränkning. Det faktum att det är en tillförordnad regering – under ledning av en brottsåtalad premiärminister – som tagit detta unika beslut, mötte omedelbart kritik. Även om det finns en stor förståelse för agerandet finns det en oro för vilka åtgärder regeringen – den tillförordnade regeringen – kan komma att ta nästa gång.

Någon ordinarie regering har ännu inte kunnat bildas, då valet den 2 mars inte lyckades bryta det politiska dödläget som rådit i landet sedan i december 2018. Binyamin Netanyahus block av högerpartier/ultraortodoxa kontrollerar 58 mandat, och det krävs minst 61 mandat för att kunna bilda en majoritetsregering. Oppositionen är dock djupt splittrad och Benny Gantz, ledaren för utmanarpartiet Kachol Velavan, har bara stöd från 46 knessetledamöter. Den kritiska situationen som landet befinner sig i har därför gjort att båda sidor nu än en gång efterlyser en samlingsregering. Imorgon söndag ska samtliga partigrupper träffa president Reuven Rivlin för att uppge vem de rekommenderar att bli nästa premiärminister. Om de kan nå en kompromiss återstår att se.

Paul Widen

Jerusalem

1 2 3 92
Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 1047487Läsningar totalt:
  • 177Läsningar idag:
  • 857001Besökare totalt:
  • 169Besökare idag:
  • 2Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen