Nyheter

1 2 3 82

Tre israeler skadade i raketattack

Två poliser inspekterar skadorna av en raket i staden Sderot (foto: Israels polis)

Tre israeler skadades tidigt på lördagskvällen när en raket slog ner i ett hus i staden Sderot strax öster om Gaza. De skadade, en man i 50-årsåldern och hans två tonåriga döttrar, evakuerades till Barzilai-sjukhuset i Ashkelon med måttliga skador. Ytterligare minst två raketer slog ner i Sderot under lördagskvällen, en i en synagoga och en på en lekplats, dock utan att några människor kom till skada.

Sammanlagt omkring 200 raketer och artillerigranater har avfyrats från Gaza mot Israel det senaste dygnet och tvingat tiotusentals människor i området till skyddsrum. Den plötsliga upptrappningen av det redan mycket spända läget inleddes på fredagseftermiddagen när en israelisk officer skadades måttligt av en handgranat som kastades mot honom under en våldsam palestinsk demonstration intill gränsstaketet. Israel besvarade granatattacken genom att bomba flera installationer tillhörande terroristorganisationen Hamas i Gaza. Detta utlöste i sin tur vågen av raketattacker mot Israel som pågick under hela lördagen och som besvarades kontinuerligt av mycket omfattande israeliska flygbombningar av ytterligare Hamas-installationer.

“I samråd med försvarsministern, stabschefen och Israels högsta säkerhetsledning har vi beslutat att vidta starka åtgärder mot Hamas terrorism”, uppgav Israels premiärminister Binyamin Netanyahu i ett pressmeddelande på lördagskvällen. “IDF [Israels försvarsstyrkor] har utdelat det hårdaste slaget mot Hamas på fyra år och vi kommer att öka styrkan på våra attacker alltefter behov”.

Senare på lördagskvällen uppgav emellertid Hamas och Islamiska jihad att en överenskommelse om eldupphör hade nåtts med Israel genom egyptisk medling, med start klockan 23.15 lokal tid. Uppgifterna bekräftades inte officiellt av Israel. “Situationen på marken kommer att avgöra vårt fortsatta agerande”, uppgav en icke namngiven talesperson för IDF som citerades i israelisk media. Lugnet varade i mindre än en timme innan det bröts av ytterligare raketattacker mot Israel, vilket direkt följdes av israeliska flygbombningar.

Flera liknande våldsupptrappningar har inträffat de senaste månaderna, för att sedan snabbt ebba ut och ersättas av det lågintensiva våld som i princip har blivit rutin på gränsen mellan Gaza och Israel. Det är möjligt att även den nu pågående sammandrabbningen kommer att gå samma öde till mötes. Varken Israel eller Hamas bedöms i dagsläget vara intresserade av en ny storkonflikt. Samtidigt är Israels regering under stor press att agera hårdare mot Hamas för att få ett stop på de dagliga attackerna med brandbomber fastsatta i drakar som de senaste månaderna har orsakat omfattande bränder i skog och mark i Israel. Hamas är för sin del också under stor press att kunna uppvisa att de senaste månadernas våldsamma demonstrationer intill gränsstaketet har varit till någon sorts förtjänst för Gazas befolkning och att framstå som starka segrare. Denna kombination ökar risken för en ännu allvarligare våldsupptrappning.

Paul Widen

Jerusalem

Israel stryper pengaflödet till terrorister

Eitan och Naama Henkin sköts ihjäl inför sina fyra barn den 1 oktober 2015. Deras mördare får motsvarande 25000 kr i månadslön av den palestinska myndigheten.

Sent på måndagskvällen röstade Israels parlament Knesset igenom ett lagförslag som syftar till att motverka den palestinska myndighetens praxis att betala ut lön till palestinier som har utfört terroristattacker i Israel. Lagförslaget, som hade framarbetats av representanter från både regeringen och oppositionen, innebär att den summa som den palestinska myndigheten varje år betalar ut till dömda terrorister och deras familjer/efterlevande hädanefter kommer att dras av från de tull- och skatteintäkter som Israel kontinuerligt samlar in åt den palestinska myndigheten.

Enligt beräkningar gjorda av Israels försvarsministerium uppgår denna budgetpost till motsvarande över 3.2 miljarder kronor per år, eller 7% av den palestinska myndighetens budget: strax under 1.8 miljarder kr till familjer/efterlevande och lite mer än 1.4 miljarder kr till dömda terrorister som avtjänar sina straff i israeliskt fängelse. Storleken på ersättningen är knuten till hur grovt brottet är: ju fler israeler som dödats, desto högre “lön” får den palestinske terroristen.

Trots att lagförslaget åtnjöt ett mycket brett stöd i Knesset och röstades igenom med siffrorna 87-15 försökte premiärminister Binyamin Netanyahu och delar av Israels säkerhetsetablissemang in i det sista lägga till en klausul som skulle göra det möjligt för regeringen att frångå lagen med hänvisning till Israels säkerhetsintressen. Eftersom den nya lagen innebär ett hårt slag mot den palestinska budgeten riskerar den att försvaga den palestinska myndigheten och därmed förvärra säkerhetsläget på Västbanken, där Israels försvarsstykor (IDF) och palestinska säkerhetsstyrkor annars har ett mycket välfungerande samarbete. De som utformade lagförslaget har emellertid hävdat att en sådan klausul skulle göra lagen verkningslös.

Netanyahus och det israeliska säkerhetsetablissemangets motstånd mot den nya lagen är en stor del av förklaringen till Israels påtagligt passiva attityd till den palestinska myndighetens makabra praxis att belöna mördare och därmed aktivt uppmuntra till terrorism mot Israel. Problemet varit känt i många, många år och Netanyahu själv har sällan missat en chans att nämna det när han har kritiserat den palestinska myndigheten, men samtidigt har han alltså inte gjort något för att motverka det. Faktum är att han även har uppmanat USA att inte belägga den palestinska myndigheten med ekonomiska sanktioner för utbetalningarna. Trots detta skrev president Donald Trump för mer än tre månader sedan under Taylor Force Act, en lag uppkallad efter en amerikansk medborgare som mördades av en palestinsk terrorist i Tel Aviv den 6 mars 2016. Lagen innebär att nästan inget amerikanskt bistånd till den palestinska myndigheten kommer att betalas ut förrän utbetalningarna till terroristerna och deras familjer upphör. Och bara några timmar innan Knesset röstade igenom det israeliska lagförslaget uppgav Australiens utrikesminister Julie Bishop att man beslutat att avbryta alla utbetalningar till en fond som administreras av Världsbanken och som direktfinansierar den palestinska myndighetens budget. De motsvarande 66 miljoner kr som Australien årligen har bidragit till fonden kommer istället att doneras till en FN-fond som distribuerar humanitär hjälp i palestinskkontrollerade områden. Både USA och Australien har alltså antagit en hårdare attityd gentemot den palestinska myndigheten i den här frågan än Israels egen premiärminister.

Den svenska regeringen har länge insisterat att svenska skattemedel inte används för att betala ut löner till palestinska terrorister. Därför är det intressant att se hur Julie Bishop resonerade när hon på måndagen förklarade att Australien avbryter biståndet till den palestinska myndigheten: “Jag är övertygad om att tidigare finansiering från Australien till den palestinska myndigheten genom Världsbanken har använts som den har varit avsedd”, förklarade hon. “Jag är emellertid oroad över att bistånd till denna aspekt av den palestinska myndighetens verksamhet ger den möjlighet att använda sin egen budget till aktiviteter som Australien aldrig skulle stödja”. Julie Bishop visade alltså att det är fullt möjligt att som den svenska regeringen vidhålla att allt bistånd som hittills betalats ut har använts korrekt, men samtidigt tillstå den matematiska självklarheten att varje biståndskrona som betalas ut till den palestinska myndigheten gör det möjligt för den att använda sin egen budget till precis vad den vill. Exempelvis att betala ut lön till mördare.

Paul Widen

Jerusalem

Brinnande drakar och raketer mot södra Israel

Brinnande drake i Gaza (foto: IDF)

Natten till onsdagen avfyrade terrorister i Gaza minst 12 raketer mot södra Israel. Tre av dem sköts ner av raketförsvarssystemet Järnkupolen, medan övriga projektiler slog ner i obebodda områden. Inga människor skadades i raketanfallet, som inleddes mindre än en timme efter att israeliska stridsflygplan och stridsvagnar attackerade terroristorganisationen Hamas på tre olika platser i Gaza. Två av målen var obemannade utkiksposter, medan det tredje var en bil tillhörande en Hamas-medlem som aktivt deltagit i den nya terrortaktiken att skicka brinnande drakar och ballonger över gränsen till Israel och på så sätt anlägga gräs- och skogsbränder. Inga människor rapporteras ha skadats i de israeliska attackerna.

Flera liknande våldsupptrappningar har inträffat de senaste veckorna som en konsekvens av de bränder som dagligen bryter ut i södra Israel när brinnande drakar och ballonger från Gaza landar i den torra terrängen. Israel arbetar på högtryck för att utveckla effektiva försvarsåtgärder. Nyligen installerades ett nytt optiskt varningssystem i området som kan identifiera och följa de brinnande föremålens färd. Inom kort ska även en nyutvecklad laserkanon introduceras, som ska kunna förstöra föremålen innan de ens når över gränsen. Befolkningen i södra Israel, som i över 10 år har levt med det ständiga hotet av raketattacker och nu dessutom har tvingats uthärda detta nya terrorhot i flera månader, har dock uttryckt stark vrede och frustration över att Israels försvarsstyrkor (IDF) inte agerar hårdare mot personerna i Gaza som ligger bakom brandterrorn. Nattens israeliska attacker var ett sätt för IDF att visa att man inte är passiv inför de dagliga brandattackerna, men samtidigt är det uppenbart att israeliska beslutsfattare i nuläget inte vill utlösa ytterligare en stor sammandrabbning med Hamas och därför gör allt för att undvika att palestinier dödas i attackerna. Hamas förstår detta mycket väl och har därför börjat besvara de israeliska attackerna med raketbeskjutning: de har gjort kalkylen att Israel in i det längsta kommer att undvika dödliga vedergällningsattacker.

Det som händer är alltså att Israel och Hamas än en gång undersöker var deras respektive smärtgränser går. De brinnande drakarna har rubbat status quo och gjort att parterna inte längre är överens om spelreglerna. I den nuvarande ronden är det tydligt att Hamas har överhanden.

Samtidigt som våldet än en gång trappas upp mellan parterna pågår det dock ansträngningar att försöka förbättra den svåra humanitära situationen i Gaza. Under tisdagen rapporterades det att Israel har föreslagit etableringen av en hamn på Cypern som kan leverera gods till Gaza. Cyperns regering håller på att undersöka förslaget, som skulle kunna innebära en markant förbättring av den humanitära situationen i Gaza. Israel har dock villkorat hamnprojektet med att Hamas först friger två israeliska medborgare, Abera Mengistu och Hisham al-Sayed, som tillfångatogs av terroristorganisationen 2014 respektive 2015 efter att de av okänd anledning tog sig över gränsen till Gaza, samt att Hamas även överlämnar kvarlevorna av två israeliska soldater, Oron Shaul och Hadar Goldin, som dödades under kriget sommaren 2014. Strax innan Hamas inledde nattens raketattacker uppgav terroristorganisationen att man inte är intresserad av att diskutera det israeliska hamnförslaget förrän Israel friger alla palestinier som frigavs under fångutväxlingen i oktober 2011 men som sedan dess har återarresterats efter att deltagit i terrorverksamhet och därmed brutit mot frigivningsvillkoren. För att ens diskutera ett förslag som markant skulle kunna förbättra situationen för Gazas befolkning kräver alltså Hamas att Israel först friger över 300 dömda terrorister. Även den palestinska myndigheten har förklarat att man motsätter sig det israeliska hamnförslaget, då man menar att en sådan plan bara bör implementeras inom ramen för en övergripande lösning på situationen i Gaza.

Paul Widen

Jerusalem

De brinnande drakarna som kan utlösa nästa krig

Palestinier i Gaza förbereder en drake riggad med en brandbomb.

Under natten till onsdagen avfyrade palestinska terrorister i Gaza minst 45 raketer och artillerigranater mot södra Israel. Enligt Israels försvarsstyrkor (IDF) sköts sju av projektilerna ner av raketförsvarssystemet Järnkupolen, medan fem av dem slog ner bland bebyggelse där de orsakade viss materiell skada. Övriga raketer och granater slog ner på öppna fält. Inga människor kom till skada.

Vågen av raketattacker var dem mest omfattande sedan slutet av maj, då närmare 200 raketer och granater avfyrades från Gaza mot Israel under en tvådagarsperiod. Sporadisk beskjutning inträffade vid några tillfällen under interrimsperioden, senast natten till måndagen då tre raketer avfyrades från Gaza i riktning mot staden Ashkelon. Ett större problem än raketattackerna är emellertid den nya terrortaktik som började användas i Gaza i samband med vårens massdemonstrationer: brandbomber som hänger i linor från drakar eller heliumballonger, som med vindens hjälp förs över gränsen innan de landar och antänder den torra växtligheten i området. Över 2400 hektar åker- och skogsmark i Israel har eldhärjats på detta sätt de senaste veckorna, till en kostnad av motsvarande miljontals svenska kronor. En annan variant av denna terrortaktik har varit att sätta fast små sprängladdningar på drakarna eller ballongerna, som sedan landar på israeliskt territorium och exploderar när någon kommer i kontakt med dem.

Israeliska beslutsfattare har brottats med hur de ska hantera denna nya terrortaktik, som i jämförelse med raketbeskjutning ter sig nästan oskyldig, men som i själva verket har orsakat betydligt större förstörelse på bara några veckor än alla raketattacker de senaste fyra åren tillsammans. IDF har haft viss framgång i bekämpningen av drakarna genom att använda fjärrstyrda minidrönare för att genskjuta dem innan de kommer över gränsen, men det har hittills visat sig omöjligt att stoppa alla drakar, eller ens de flesta. Nya gräs- och skogsbränder bryter ut varje dag. Många boende i det berörda området har därför krävt att IDF ges tillåtelse att öppna eld mot alla som tillämpar taktiken. De har fått uppbackning av flera ministrar, som menar att brinnande drakar utgör ett minst lika allvarligt hot som raketer och därför måste bekämpas minst lika hårt. IDF har dock hittills motsatt sig denna hårda linje, då man har gjort bedömningen att en dödlig respons mot brinnande drakar skulle väcka en så stark folklig vrede i Gaza att Hamas skulle känna sig tvingade att gå till massiv motattack och därmed utlösa ännu ett massiv militär konfrontation mellan terroristorganisationen och Israel. Ett starkt bidragande faktum till denna bedömning är att det ofta är minderåriga palestinier som tillämpar den nya terrortaktiken.

IDF:s respons har därför varit att bara avfyra varningsskott mot personer som skickar iväg brinnande drakar. Samtidigt har man satt ökad press på Hamas att stävja fenomenet genom att bomba Hamas-installationer som svar på de anlagda bränderna. Natten till måndagen och sedan igen natten till onsdagen utförde därför israeliska stridsflygplan bombräder mot militära mål i Gaza. Inga människor rapporteras ha skadats i de omfattande attackerna, vilket visar att de var noggrannt kalibrerade att bara förstöra infrastruktur. Gazas terroristorganisationer har dock starkt motsatt sig Israels “ändring av spelreglerna”, som man uttrycker det, dvs. att brinnande drakar plötsligt besvaras lika hårt som raketattacker. I gemensamma uttalanden har man förklarat att de senaste dagarnas raketattacker är en reaktion på Israels agerande och att varje flygräd nu kommer att besvaras med ytterligare raketattacker. Man försöker alltså tvinga Israel att upphöra att bestraffa Hamas för skadorna orsakade av de brinnande drakarna.

Varken Israel eller Hamas, med uppbackning från Gazas övriga terroristorganisationer, ser i nuläget ut att vilja backa. Israels premiärminister Binyamin Netanyahu varnade på onsdagskvällen att IDF:s agerande i Gaza kommer att intensifieras om det blir nödvändigt. “IDF:s knytnäve av järn slår kraftfullt mot alla som försöker attackera oss, och det kommer den fortsätta att göra”, deklarerade han, samma dag som både försvarsminister Avidgor Liberman och energiminister Yuval Steinitz förklarade att nästa storkrig i Gaza kommer att innebära slutet på Hamas.

Paul Widen

Jerusalem

1 2 3 82
Senaste inläggen
Prenumerera

Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 820279Läsningar totalt:
  • 170Läsningar idag:
  • 665967Besökare totalt:
  • 161Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen