Nyheter

Mycket jämnt mellan blocken efter valet

Valsedlar för några av de 29 partier som ställde upp i valet i Israel den 2 mars 2020.

Israels tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu utropade sig inatt som segrare efter att flera vallokalsundersökningar pekade på stora framgångar för hans parti Likud i gårdagens val. Utmanarpartiet Kachol Velavan, som blev största parti i valet i september förra året, ser för sin del ut att backa med flera mandat. Rösträkningen väntas dock inte bli klar förrän tidigast ikväll, och då det ännu är mycket jämnt mellan Netanyahus höger/ultraortodoxa block och hans uttalade motståndare är det för tidigt för att veta om Netanyahu kommer att kunna bilda en koalitionsregering.

Precis som inför valet i september befarade många experter att valdeltagandet skulle bli lågt, men än en gång motbevisades de, och detta rejält: 71% av alla röstberättigade deltog i valet, det högsta valdeltagandet sedan 1999. Ökningen var starkast bland Israels arabiska befolkning, där det annars brukar ligga på långt under riksgenomsnittet pga. en blandning av apati och motvilja mot majoritetssamhället. Det arabiska samlingspartiet har dock lyckats vända på denna trend. En stark motivationsfaktor tycks ironiskt nog ha varit fredsplanen som USA:s president Donald Trump offentliggjorde i slutet av januari, som innehåller en klausul som stipulerar att ett landområde i södra Galiléen med en hög koncentration av arabiska invånare bör bli en del av en framtida palestinsk stat. Hundratusentals israeliska araber skulle därmed förlora sina israeliska medborgarskap, ett förslag som har väckt stor vrede bland denna del av befolkningen. Enligt preliminära siffror ser det arabiska samlingspartiet ut att växa till 15 mandat. I valet i september förra året fick partiet 13 mandat, medan det i valet i april bara fick 10 mandat.

Netanyahus förhoppning är att bilda en koalitionsregering innan den 17 mars, då rättegången mot honom inleds i de tre olika fallen som han står åtalad i. I samtliga tre misstänks Netanyahu för förskingring och trolöshet mot huvudman, och i ett av fallen är han även misstänkt för mutbrott. En antikorruptionsorganisation inlämnade idag en framställan till högsta domstolen som begärde att Netanyahu ska förbjudas från att bilda regering när han nu, till skillnad från i september, står åtalad för brott. Israelisk lag kräver inte att en premiärminister måste avgå om åtal väcks mot honom eller henne, men det är ännu oklart om lagen tillåter en tillförordnad premiärminister mot vilken åtal har väckts att bilda en ny regering. Högsta domstolen avslog en liknande framställan i januari, med hänvisning till att den då var teoretisk: ingen tillförordnad premiärminister under åtal stod då i begrepp att bilda en regering i landet. Inom kort kan dock denna fråga upphöra att vara teoretisk, om det visar sig att Netanyahus Likud-parti och dess allierade vann en majoritet av rösterna i gårdagens val.

Om Netanyahus höger/ultraortodoxa block inte får en majoritet är risken mycket stor att det politiska dödläget fortsätter. Netanyahus motståndare är nämligen så djupt splittrade att det i princip är otänkbart att de skulle kunna enas för att avsätta honom. Det arabiska samlingspartiet har till skillnad från i September tydligt markerat att man inte tänker rekommendera partiledaren för Kachol Velavan Benny Gantz som premiäminister. Det sekulära högerpartiet Yisrael Beitenu har för sin del lovat att inte sitta i en regering som stöds av det arabiska samlingspartiet. En bred samlingsregering bestående av både Likud och Kachol Velavan, som många hoppades på efter valet i september, vore också i princip otänkbart, i alla fall så länge Netanyahu sitter kvar som premiärminister.

Paul Widen

Jerusalem

Israeler avråds från utlandsresor

Israels tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu under ett extrainsatt sammanträde om coronaviruset den 25 februari 2020 (Foto: Haim Zach, GPO)

Israels hälsoministerium beslutade igår kväll att avråda israeliska medborgare från att resa utomlands, då man ser det som mycket sannolikt att coronaviruset nu har spridits till så många länder att det inte längre är effektivt att bara avråda från resor till vissa områden. Det drastiska beslutet är unikt för Israel och det första i sitt slag i världen. Det signalerar att Israel bedömer att viruset inte längre går att begränsa och att det nu bara är en fråga om att försvåra spridningen av det.

Israel hade fram tills idag bara haft ett registrerat fall av coronaviruset i landet, en kvinna som smittades på ett japanskt kryssningsfartyg och som befann sig i karantän när hon fick diagnosen. Efter vård i Israel tillfrisknade hon och tilläts lämna sjukhuset i början av veckan. Ytterligare fyra israeliska medborgare som insjuknat av det smittsamma viruset i Japan har vårdas där. På torsdagen rapporterades tre av dem ha tillfrisknat.

Mer än 200 israeler beordrades dock i 14 dagars karantän av hälsoministeriet under den gångna helgen, efter att ha varit i kontakt med en grupp sydkoreanska turister som insjuknade av viruset efter att ha återvänt till sitt hemland från en tiodagarsvistelse i Israel. Det är ännu oklart om turisterna var smittsamma under sin vistelse, som täckte i princip hela landet, inklusive områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten.

Vidare meddelade hälsoministeriet under torsdagen att en israelisk medborgare som i söndags återvände till landet efter en vistelse i norra Italien hade insjuknat av coronaviruset. Personen isolerades omedelbart, liksom hundratals människor som han har kommit i kontakt med sedan hans resa. Sammanlagt uppges nu över 1800 personer ha satts i karantän.

Israel har förbjudit inresa för alla utländska medborgare som kommer från eller som under de senaste två veckorna har besökt Kina, Sydkorea, Hong Kong, Macau, Thailand, Singapore och Japan. På torsdagen utökades listan till att även omfatta Italien. Israeliska medborgare som återvänder från dessa länder har beordrats att isolera sig i sina hem i två veckor, som är coronavirusets beräknade inkubationstid. Karantänföreskrifterna och inreseförbuden kommer sannolikt att utökas under kommande dagar.

De omfattande säkerhetsåtgärderna beräknas bli mycket kostsamma för Israel, som årligen besöks av mer än 4.5 miljoner turister. I början av veckan uppgav finansministeriet att prislappen för coronaviruset kan bli upp till en procent av landets BNP, motsvarande nästan 40 miljarder kronor. Denna beräkning omfattar dock inte de ekonomiska skadorna som skulle orsakas av en okontrollerad coronaepidemi i Israel, som givetvis skulle bli många gånger högre. Flygbolaget El Al varnade igår kväll att det riskerar att gå i konkurs inom några veckor som ett resultat av hälsoministeriets resevarning.

Inga särskilda hälsoföreskrifter har ännu utfärdats inför det israeliska valet nu på måndag, förutom att speciella vallokaler kommer att vara tillgängliga för personer som befinner sig i karantän. Landets tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu beslutade i början av veckan att inte längre skaka hand med väljare, men detta var hans personliga beslut och inte ett resultat av direktiv från hälsoministeriet. Först ett par dagar efter valet kommer man att börja få klarhet i om någon eller några av de nu mer än 1800 personerna som befinner sig i karantän har blivit smittade, men det finns redan nu en utbredd oro att viruset kan ha fått ett omfattande fotfäste i landet.

Paul Widen

Jerusalem

Våldsupptrappning mellan Israel och Gaza

Illustrativ bild på palestinska terrorister med en artillerigranatspjäs i Gaza.

Skolor och dagis i israeliska städer och samhällen vid gränsen till Gaza har idag ställt in undervisningen av säkerhetsskäl, efter att den palestinska terroristorganisationen Islamiska jihad och Israels försvarsstyrkor (IDF) under det senaste dygnet turades om att beskjuta varandra. Våldsupptrappningen började tidigt igår morse, när två palestinska terrorister försökte placera en sprängladdning intill gränsstaktetet mellan Gaza och Israel. IDF öppnade eld och dödade en av terroristerna, medan den andra skadades svårt. En kort stund därefter körde en israelisk bepansrad hjullastare in i Gaza och skopade upp kvarlevorna av den dödade terroristen. Den mycket ovanliga händelsen fångades på video och spreds sedan snabbt i sociala medier.

Israels försvarsminister Naftali Bennett försvarade IDF:s agerande genom att hänvisa till de två stupade israeliska soldaterna Oron Shaul och Hadar Goldin, vars kvarlevor hålls av terroristorganisationen Hamas i Gaza sedan kriget sommaren 2014. Enligt Bennett hoppas alltså Israel på detta sätt att öka pressen på Hamas att återlämna de båda soldaternas kvarlevor.

Sent igår eftermiddag började Islamiska jihad i Gaza att beskjuta södra Israel med raketer. Under kvällen och natten avfyrade terroristorganisationen över 30 raketer, vilket tvingade hundratusentals israeler att söka sig till skyddsrum. IDF besvarade raketattackerna med massiva flygbombningar av Islamiska jihads installationer i Gaza, men också mot terroristorganisationens tillgångar i Syriens huvudstad Damaskus. Två av organisationens medlemmar uppges ha dödats i Syrien, och minst fyra människor skadades i Gaza.

Två ovanliga faktum kunde noteras i IDF:s agerande under nattens bombattacker, det ena ovanligare än det andra:

För det första tog Israel omgående på sig ansvaret för attackerna i Damaskus, vilket man annars bara brukar göra när man besvarar attacker som utgår från just Syrien. Att Israel på detta sätt öppet erkände en flygattack mot Syrien med hänvisning till något som hände i Gaza ökar risken för en vedergällning från regimen i Damaskus.

För det andra brukar Israel vanligtvis hålla terroristorganisationen Hamas ansvarig för allt våld som utgår från Gaza, då Hamas de facto styr området sedan 2007. Inatt undvek dock IDF att attackera Hamas, då man visste att det var Islamiska jihad som låg bakom försöket att placera en sprängladdning intill gränsstaketet tidigt igår morse, liksom även gårdagens raketattacker. Israel och Hamas har under en längre tid försökt nå en informell vapenvila med hjälp av egyptiska medlare. Islamiska jihad har för sin del försökt sabotera vapenvilan vid upprepade tillfällen, exempelvis genom den sorters incidenter som utlöste den nu pågående våldsupptrappningen. Hittills har därför Hamas hållit sig utanför stridigheterna, även om organisationens sedvanliga våldsretorik är oförändrad.

Islamiska jihad har lovat att vedergälla nattens israeliska bombattacker och återupptog raketbeskjutningen mot södra Israel strax efter tolvslaget på måndagen. En kort stund dessförinnan varnade IDF att ytterligare raketattacker kommer att besvaras med ännu mer omfattande bombräder mot Gaza, även mot installationer tillhörande Hamas. Israel verkar därmed hoppas att Hamas ska förmå Islamiska jihad att inte trappa upp våldet ytterligare, men eftersom Islamiska jihads motivation alltså delvis är att provocera Israel att attackera just Hamas är det tveksamt om detta hot kommer att få önskad effekt.

Paul Widen

Jerusalem

Spänd förväntan inför Trumps fredsplan

Ledaren för Israels största politiska parti Benny Gantz (tv) under sitt möte med USA:s president Donald Trump (foto: Vita huset)

Idag klockan 12.00 lokal tid i Washington, D.C. väntas USA:s president Donald Trump offentliggöra sin fredsplan för en lösning av konflikten mellan Israel och palestinierna. Under gårdagen höll han privata och separata överläggningar i Vita huset med Israels tillförordnade premiärminister Binyamin Netanyahu och med ledaren för Israels största parti Kachol Velavan Benny Gantz, under vilka fredsplanen presenterades i sin helhet. De båda israeliska ledarna beskrev sina möten med Trump i överväldigande positiva ordalag och uttryckte inga som helst reservationer inför fredsplanen. Detta är en mycket stark indikation på att planen kommer att tillgodose de flesta eller rentav alla Israels krav i konfliktens nyckelfrågor: Jerusalems status, permanenta gränser, de palestinska flyktingarna, Israels bosättningar på Västbanken, samt den övergripande frågan om Israels säkerhet.

Enligt anonyma israeliska regeringskällor som har citerats i media de senaste dagarna ska fredsplanen ge Israel klartecken att annektera omkring 30% av Västbanken, däribland hela östra Jerusalem (som de facto annekterades redan 1967) och merparten av (och möjligen alla) bosättningarna. Vidare kommer Israel att ges full säkerhetskontroll över Jordandalen. Detaljerna kring lösningen av flyktingfrågan har varit mer sparsamma, men tros stipulera återvändandet av ett symboliskt antal palestinier till Israel, medan övriga flyktingar får välja mellan fullt medborgarskap i länderna där de befinner sig eller att återvända till Gaza eller de områden av Västbanken som tillfaller den palestinska myndigheten. Slutligen föresätter sig USA att erkänna Palestina som en självständig stat, men bara på villkor att terroristorganisationen Hamas i Gaza avväpnas och att det palestinska ledarskapet formellt erkänner Israel som en judisk stat med Jerusalem som huvudstad. Om det palestinska ledarskapet definitivt väljer av avfärda planen väntas USA ändå ge Israel klartecken att implementera och formalisera de delar av den som berör Israel.

Den palestinska myndigheten har i princip vägrat att ens diskutera Trumps fredsplan och myndighetens styrelseordförande Mahmoud Abbas uppges till och med ha vägrat att ta emot Trumps telefonsamtal vid flera tillfällen de senaste dagarna. De diplomatiska kontakterna mellan USA och palestinierna är alltså i praktiken helt genomfrusna, och den enda kanalen som fortfarande är öppen är den som rör säkerhetsfrågor. Källor i den palestinska myndigheten uppger vidare att man för diskussioner om att upplösa själva den palestinska myndigheten. Detta har man dock hotat med flera gånger tidigare och hotet har därför knappt noterats i media.

Även Jordaniens kung Abdullah II har uttryckt sig starkt kritiskt till fredsplanen och sagt att han kommer att motsätta sig alla delar av den som berör Jordanien. Kungen syftar förmodligen på Tempelberget i Jerusalem, som formellt administreras av Jordanien, och de miljontals palestinska flyktingar som bor i Jordanien och som skulle garanteras fullt medborgarskap inom ramen för fredsplanen om de skulle välja detta.

Ett stort frågetecken inför offenliggörandet av fredsplanen är Trumps besynnerliga kommentar innan han påbörjade överläggningarna med Netanyahu igår, då han sa att planen inte kommer att genomföras om palestinierna avfärdar den. Till skillnad från tidigare fredsförslag, som ofta har presenterats i ödesdigra ordalag och betonat vikten av en gemensam överenskommelse, lät USA:s president i det närmaste lakonisk när han sa att det är “okej” om palestinierna säger nej och i så fall att “livet går vidare”.

Faktum är att centrala delar av Trumps fredsplan inte går att implementera om det palestinska ledarskapet och/eller länderna som gränsar till Israel motsätter sig den. Merparten av de palestinska flyktingarna (dvs. ättlingarna till de som flydde 1947-49) bor i Libanon och Jordanien, och Trump har ingen möjlighet att ge dem klartecken att återvända till Västbanken/Gaza inom ramen för hans fredsplan, än mindre att ge dem fullt medborgarskap i de länder där de nu befinner sig. Det återstår alltså att se om Trump bara kommer att rycka på axlarna och gå vidare om hans fredsplan kör fast, eller om den då kommer att implementeras delvis.

Offentliggörandet av fredsplanen sker samtidigt som både Trump och Netanyahu är föremål för mycket allvarliga rättsprocesser på sina respektive hemmaplaner. Den amerikanska senaten är i full färd att ta ställning till riksrättsåtalet mot presidenten, medan knesset (Israels parlament) idag skulle ta ställning till om huruvida man ska uppföra konstitutionsutskottet, för att där ta ställning till Netanyahus begäran om åtalsimmunitet. Netanyahu tog under morgonen överraskande tillbaka denna begäran, med hänvisning till vad han kallade en orättvis process med en på förhand given utgång, och för att inte överskugga dagens historiska händelse i Washington D.C. Åtalen mot honom i tre separata rättsfall kommer därmed formellt att träda i kraft inom kort.

Paul Widen

Jerusalem

Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 1047478Läsningar totalt:
  • 168Läsningar idag:
  • 856992Besökare totalt:
  • 160Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen