Nyheter

Nyval och nedstängning

En demonstrant på gatan utanför premiärministerns residens i centrala Jerusalem (foto: Paul Widen)

Natten till onsdagen blev det klart att Israel går mot nyval för den fjärde gången på mindre än två år, detta efter att partierna i koalitionsregeringen inte lyckades nå en kompromiss om årets statsbudget när tidsfristen löpte ut vid midnatt. Tidigare under tisdagskvällen genomfördes en omröstning i Knesset (Israels parlament) om ett lagförslag som skulle ha skjutit fram tidsfristen för budgeten till nyårsafton för att ge parterna mer tid att nå en kompromiss. Lagförslaget stöddes av både premiärminister Binyamin Netanyahu och försvarsminister Benny Gantz, men flera av deras respektive partikamrater bröt mot partidisciplinen och röstade överraskande emot förslaget, medan andra valde att hålla sig borta från plenisalen för att slippa omröstningen. Lagförslaget blev därför nedröstat med siffrorna 49-47.

Enligt israelisk lag måste nyval hållas inom 90 dagar efter att en regering faller. Preliminärt har därför nyvalet utlysts till den 21 mars 2021, men eventuellt kommer Knesset att tidigarelägga detta datum med en vecka, då det infaller bara några dagar innan Pesach, den judiska påsken. Detta kan skapa problem för rösträkningen, som ofta drar ut på tiden.

Både Netanyahu och Gantz försökte lägga skulden för nyvalet på varandra. Netanyahu anklagade justitieminister Avi Nissenkorn, partikamrat till Gantz i Kachol Velavan, för att ha brutit mot koalitionsöverenskommelsen genom att tillåta politiskt motiverad juridisk aktivism bland tjänstemännen på justitiedepartementet. Gantz menade för sin del att det är Netanyahus juridiska trångmål som är orsaken till regeringskollapsen. “Om det inte hade pågått en rättegång [mot Netanyahu] hade vi haft en budget, och då hade vi inte behövt gå till nyval”, upprepade han än en gång.

Enligt koalitionsöverenskommelsen som nåddes i maj mellan Netanyahu och Gantz skulle premiärministerposten roteras mellan de båda partiledarna efter halva mandatperioden. Överenskommelsen var extremt detaljerad och föreskrev bland annat att Netanyahu skulle behöva överlåta premiärministerposten till Gantz om han (Netanyahu) bröt mot någon del av överenskommelsen. Strax efter att koalitionsregeringen tillträdde stod det dock klart att Netanyahu hade lyckats inkludera ett kryphål i överenskommelsen: om regeringen skulle misslyckas att komma överens om en budget och regeringen därmed skulle falla, skulle Netanyahu få fortsätta som tillförordnad premiärminister och inte behöva lämna ifrån sig makten till Gantz. Med hänvisning till den ekonomiska osäkerheten orsakad av coronapandemin krävde därför Netanyahu en ettårsbudget istället för koalitionsöverenskommelsens tvåårsbudget. Trots att det nu bara återstår en vecka av 2020 har Israel ännu ingen budget, men Netanyahu behöver inte längre oroa sig över att behöva lämna ifrån sig premiärministerposten till Gantz nästa år.

I princip inga politiska bedömare i Israel är överraskade att Gantz utmanövrerades så totalt av Netanyahu. Premiärministerns seger kan dock visa sig kortlivad, då han nu mer än någonsin uppfattas som fundamentalt oärlig och opålitlig tvärs över det politiska spektrat. Med sin trovärdighet förbrukad kommer han därför att få det mycket svårt att bilda en ny koalitionsregering efter nästa val.

Israels regering, som nu är en övergångsregering, sammanträdde under eftermiddagen för att besluta om ännu en nedstängning av landet, då antalet nyinfekterade medborgare har skjutit i höjden de senaste dagarna. Netanyahu och Gantz uppges vara överens om att en nedstängning är oundviklig, men de är oense om när den bör inledas. Hälsoministeriet rekommenderar en omedelbar nedstängning i minst tre veckor, vilket också stöds av Netanyahu, medan Gantz först vill ge medborgarna några dagar att förbereda sig. Tidigare i veckan stängde Israel sina gränser för utländska medborgare, och från och med ikväll kommer samtliga återvändande medborgare att försättas i karantän i speciella hotell som drivs av försvarsdepartementet.

Paul Widen

Jerusalem

Vaccineringskampanj mot Covid-19 inledd i Israel

Israels president Reuven Rivlin vaccinerades på söndagen mot Covid-19 (foto: Mark Neyman, GPO)

Israel började på måndagen den landsomfattande vaccineringskampanjen mot Covid-19, dagen efter att ett antal höga beslutsfattare lät sig vaccineras i direktsänd TV för att föregå med gott exempel. President Reuven Rivlin, som är 81 år gammal, var en av dem, liksom den ashkenaziske chefsrabbinen David Lau (54) och stabschefen för IDF (Israels försvarsstyrkor) Aviv Kochavi (56). Redan i lördags kväll blev premiärminister Binyamin Netanyahu (71) den förste israeliske medborgaren att vaccineras. Vaccinet har utvecklats av läkemedelsbolaget Pfizer tillsammans med bioteknikföretaget BioNTech.

Trots att delar av allmänheten har uttryckt en viss oro över att låta sig injiceras med ett helt nytt vaccin bokade mer än 170000 medborgare tid på sjukhus och vårdcentraler under söndagen för att få den första av vaccinets två doser. Flera telefon- och datasystem överbelastades av den stora efterfrågan, men på det stora hela verkar vaccinerigskampanjen ha fått en bra start.

Inledningsvis kommer vaccinet bara att ges till högriskgrupper, för att sedan successivt utvidgas till den övriga befolkningen. De som betraktas som högriskgrupper är personer över 60 års ålder, personer med nedsatt immunförsvar, hjärt- och lungsjuka, samt sjukvårdspersonal. I nästa skede kommer bland annat lärare att vaccineras, liksom andra personer vars arbeten medför mycket kontakt med andra människor. Först därefter kan vem som helst boka tid för att bli vaccinerad. Däremot planeras i nuläget ingen vaccination av barn under 16 års ålder.

Israels hälsoministerium har som målsättning att i genomsnitt vaccinera 60000 människor om dagen och beräknar att 60% av befolkningen kommer att ha vaccinerats inom tre månader. Det är en ambitiös målsättning som eventuellt kan visa sig vara för optimistisk, då landet ännu bara har lyckats säkra åtta miljoner vaccindoser från Pfizer-BioNTech, vilket räcker till fyra miljoner människor, alltså mindre än hälften av landets mer än 9.2 miljoner medborgare. Man har även beställt sex miljoner doser av ett annat vaccin utvecklat av läkemedelsbolaget Moderna, men det beräknas inte bli tillgängligt förrän i april. Även Modernas vaccin måste ges i två separata doser.

Samtidigt som vaccineringskampanjen drog igång pekar mycket på att Israel går mot ännu en nationell nedstängning, den tredje sedan pandemin bröt ut för ett år sedan. Tidigare har restriktionerna skärpts när antalet nya fall övergått 2500 per dag i mer än en vecka i sträck, en siffra som man snabbt börjar närma sig igen. En ny och försvårande faktor i ekvationen är emellertid den nya virusstammen som har identifierats i England, Danmark och Sydafrika och som rapporteras vara betydligt mer smittsam än den tidigare. Israel beslutade igår hastigt att förbjuda inresor från dessa länder, och israeliska medborgare som besökt dem måste gå i karantän i två veckor efter hemresan. Experter betvivlar dock att man kommer att lyckas förhindra den nya virusstammen från att få fäste i landet, vilket gör att den enda effektiva åtgärden som kan hålla siffrorna nere är ännu en total nedstängning.

Ett eventuellt regeringsbeslut om detta försvåras av att Knesset (Israels parlament) automatiskt kommer att upplösas vid midnatt på tisdag om ingen budget godkänns innan dess. Det pågår förhandlingar mellan regeringspartierna Likud och Kachol Velavan för att försöka nå en kompromiss, eller åtminstone att komma överens om att skjuta fram budgetbeslutet i några dagar för att ge mer tid åt förhandingarna, men det är oklart om detta kommer att godkännas av Knesset.

Paul Widen

Jerusalem

Likud-avhoppare utmanar Netanyahu

Den före-detta Likud-politikern Gideon Sa’ar offentliggjorde igår kväll sitt nya politiska parti Tikvah Chadashah (“nytt hopp”). Foto: Gideon Saar

Den välrespekterade högerpolitikern Gideon Sa’ar begärde idag på morgonen utträde ur Likud-partiet och avgick samtidigt från Knesset. Orsaken till avhoppet är att Sa’ar har startat ett nytt politiskt parti kallat Tikvah Chadashah (“nytt hopp”), uppgav han under en presskonferens igår kväll. Han förklarade att han inte längre har förtroende för premiärminister Binyamin Netanyahu och anklagade Likud för att ha förvandlats till en personkult kring honom. Sa’ar nämnde specifikt premiärministerns juridiska bekymmer, och menade att Netanyahu utnyttjar partiet som ett redskap för sina egna personliga intressen. “Israel behöver idag enhet och stabilitet, och Netanyahu kan inte erbjuda någondera”, fastslog han och förklarade att hans målsättning med partiet är att företräda de principer som Likud ursprungligen stod för.

Gideon Sa’ar valdes för första gången in i Knesset redan 2003, och har sedan dess åtnjutit en stark popularitet inom Likud. Mycket tyder på att Netanyahu uppfattade hans popularitet som ett hot, vilket resulterade i att Sa’ar motarbetades och marginaliserades inom det egna partiet. Utan att offentligt beklaga sig över detta tog han ett avbrott från politiken 2014, men återvände tre år senare och hamnade då på femte plats på Likuds röstsedlar. För ett år sedan kandiderade han för partiledarposten i Likuds interna val, men besegrades med en överväldigande majoritet av Netanyahu. Denna utmaning betraktades dock som illojal av premiärministern, som därför inte tilldelade Sa’ar någon ministerpost i den innevarande regeringen, trots hans höga placering på partilistan.

Även om Sa’ars popularitet inom Likud inte kan jämföras med Netanyahus är han förmodligen den politiker som näst efter Netanyahu har bäst förutsättningar att locka Likud-väljare. Politiskt står han till höger om premiärministern i de flesta frågor, men samtidigt åtnjuter han en ganska ovanlig respekt av sina politiska motståndare tack vare sin villighet att stå upp för sina principer även när det inte gynnar honom politiskt.

Av allt att döma hoppas Sa’ar att slå sig samman med andra potentiella avhoppare från Likud och övriga höger- och centerpartier i Knesset. Eftersom regeringen fortsätter att vara låst i kampen om budgeten är det troligt att den faller lagom till julafton och att nyval då utlyses till mitten av mars 2021. Månaderna innan ett val brukar erbjuda intensiv politisk kohandel i Israel, med avhopp, partisammanslagningar och dramatiska utspel. Exakt hur laguppställningen kommer att se ut när – och om – det blir nyval är därför ännu oklart, men Sa’ars nya parti Tikvah Chadashah är det hittills tydligaste tecknet på att missnöjet mot Netanyahu nu har nått en kritisk punkt även inom Likud.

Paul Widen

Jerusalem

Nyval hotar i Israel

Knesset, Israels parlament.

För fjärde gången på mindre än två år ser Israel ut att gå mot nyval, detta efter att Knesset, landets parlament, igår kväll röstade igenom ett lagförslag om att upplösas. Förslaget hade lagts fram av oppositionsledaren Yair Lapid, men fick stöd av delar av premiärminister Binyamin Netanyahus regeringskoalition, däribland försvarsministern Benny Gantz och hela hans parti Kachol Velavan. Gantz offentliggjorde under en direktsänd presskonferens kvällen innan sin avsikt att rösta för oppositionsförslaget. Skulden för detta lade han på Netanyahu, som i strid mot koalitionsöverenskommelsen har förhindrat godkännandet av en budget för 2020-21. Gantz kallade Netanyahus agerande för “en ekonomisk terroristattack” och anklagade honom för att ha ljugit för den israeliska allmänheten.

Gantz hårda ord till trots gav Netanyahu en chans att undvika nyval genom att omedelbart låta Knesset godkänna budgeten. Få om ens några bedömare tror dock att detta kommer att ske, då Netanyahus budgetvägran bara har ett troligt syfte: att förhindra Gantz från att överta premiärministerrollen i november 2021. Om regeringen inte kan komma överens om en budget och därmed automatiskt upplöses stipulerar nämligen koalitionsöverenskommelsen att Netanyahu får sitta kvar som ställföreträdande premiärminister tills nästa val – i vilket Netanyahus parti Likud återigen väntas vinna en pluralitet av rösterna.

Lagförslaget som röstades igenom igår har nu skickats vidare till Knessets konstitutionsutskott. Därefter måste det genomgå ytterligare tre omröstningar i Knesset innan det vinner laga kraft. Om parterna lyckas nå en kompromiss innan dess avvärjs nyvalet.

Efter omröstningen vädjade Netanyahu sin koalitionspartner Gantz att tänka om. “Israels folk vill ha enhet, inte nyval”, sa han. Han anklagade Gantz för att motverka denna enhet genom att agera som en opposition inom regeringskoalitionen. Han vägrade dock att kommentera Gantz enda krav att låta budgeten godkännas av Knesset.

Gantz gick direkt till motangrepp. “Den ekonomiska terroristattack som du utsätter Israels medborgare för mitt under en ekonomisk, hälsomässig och social kris visar att du totalt har tappat fattningen”, sa han. “Om det inte vore för rättegången mot dig hade vi haft en budget”, fortsatte han, med hänvisning till de tre rättsfallen i vilka Netanyahu står anklagad för bedrägari och trolöshet mot huvudman, samt i ett av fallen även för mutbrott.

Gantz må i sammanhanget framstå som ädel, då han kräver något så grundläggande som en budget när mindre än en månad återstår av året. Israel har hankat sig fram utan budget genom tillfälliga lösningar och diverse utbetalningar – ibland med misstänkta politiska motiv – utan en sammanhängande ekonomisk strategi. Situationen har resulterat i att flera topptjänstemän i finansministeriet har sagt upp sig i protest. Ansvaret för den rådande situationen vilar enkom på Netanyahus axlar och kan bara förstås som ett desperat försök av honom att hålla sig kvar vid makten.

Man ska dock komma ihåg att Gantz själv har försatt sig i detta situation, trots att han i tre valrörelser lovade att inte sätta sig i samma regering som Netanyahu. Även om han enbart hade goda avsikter när han ändå lät sig övertygas av Netanyahu att ingå i en bred koalitionsregering för att säkra en politisk stabilitet under den pågående pandemin, var det många som varnade honom att Netanyahu förr eller senare skulle bryta mot överenskommelsen och förvägra honom premiärministerposten, som enligt koalitionsöverenskommelsen skulle övergå till Gantz efter halva mandatperioden. Gantz parti Kachol Velavan, som nästan var jämnstort med Likud i de tre senaste valen, har splittrats och förlorat mer än två tredjedelar av sitt väljarstöd enligt de senaste opinionsundersökningarna. Netanyahu har alltså splittrat och vingklippt det allvarligaste politiska hotet mot sitt grepp om makten, precis som många bedömare förutspådde när regeringen tillträdde i mitten av maj. Få kan alltså på allvar säga sig vara överraskade: Netanyahu är trots allt känd för just denna typ av politiskt fulspel.

Den stora överraskningen i sammanhanget är istället att den islamistiska partifraktionen Ra’am, som ingår i det arabiska samlingspartiet, lade ner sina röster i gårdagens omröstning i Knesset. Partiets ledare Mansour Abbas har de senaste veckorna börjat förespråka en helt ny pragmatisk politisk hållning som inte längre automatiskt utesluter samarbete med den israeliska högern om detta skulle gynna partiets väljare. Islamisternas passiva stöd till Netanyahu är det tydligaste exemplet hittills på denna hållning och riskerar att splittra det arabiska samlingspartiet, som stadigt har växt i både storlek och anseende de senaste tre valen och vars övriga partifraktioner starkt motsätter sig Ra’ams nyfynna politiska pragmatik. Även här har naturligtvis Netanyahu ett finger med i spelet, då Ra’ams fyra knessetledamöter mycket väl kan komma att bli tungan på vågen som garanterar att Netanyahu får leda även nästa regering.

Paul Widen

Jerusalem

Senaste inläggen
Prenumerera
Fyll i fälten nedan, så kommer du att få ett e-postmeddelande när det finns något nytt att läsa på sidorna!

Alla fält måste fyllas i!

Vi kommer att hålla din e-postadress 100% säker och inte förmedla den till annan part.

Arkiv:
Kategorier:
Besöksstatistik
  • 1133855Läsningar totalt:
  • 96Läsningar idag:
  • 933228Besökare totalt:
  • 89Besökare idag:
  • 0Besökare online nu:
  • 22 maj, 2013Sedan:
Nyheter
Analyser
Krönikor
I marginalen
Meddelanden
Smultronställen